جهت فیلتر کردن مرکز هزینه از لیست یک گزینه را انتخاب کنید :
قراردادتاريخ شروعتاريخ پايانعنواننوعسازمانشخص حقيقيمبلغ قراردادمرکز هزينه واحد تابعهضمیمه های قرارداد
639471402/10/011403/04/01انجام فعاليت هاي رسانه اي و خدمات تصويربرداري و استوديو شهرداريپيمانکاري شهرداري مرکزي 7,090,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
638261402/10/011403/03/31تامين 50 دستگاه خودرو سواري استيجاري به همراه راننده جهت سرويس دهي واحد نقليه شهرداري، مناطق، سازمانها و ساير مديريت هاپيمانکاري شهرداري مرکزي 34,548,490,560شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
531881402/08/18 قراردادخدمات حقوقي و قضاييهزينهخدمات حقوقي و قضاييسيدحسين پورسجادي3,888,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
523791402/08/15 جمع آوري آبهاي سطحي پهنه کوي گلستانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 9,591,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
507151402/08/09 تهيه و حمل مصالح و زير سازي و بتن ريزي و نصب نيمکت و نصب سطل زبالهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 322,500,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
462401402/07/201403/03/20خريد مصالح اساس بيسعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 29,100,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
688521402/07/161402/07/16اجاره مکان کانکس کلبه سيب زميني ( ضلع غربي پارک جانبازان )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 497,278,080سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
414231402/07/011402/08/30احداث جزيره ترافيکي غرب ميدان سربدارانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 9,863,497,105سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
402451402/06/281403/03/28جدول گذاري کوچه هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 38,208,821,768سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
389321402/06/161405/08/16اجاره سايت بادي و ترامپولين ضلع شمالي مجموعه بازي پارک رضواناجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 3,060,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
349031402/06/151405/06/15اجاره مکان نصب کانکس با کاربري کلبه سيب زميني و ذرت واقع در ضلع غربي ميدان شهيد بهشتياجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 2,880,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
331921402/06/151405/06/15اجاره مکان کانکس فست فود غرب پارک سلامت مقابل آتش نشاني ( داخل پارک و راهرو)اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 2,443,680,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
374401402/06/131403/06/13بهره برداري جايگاه سوخت رساني cng سربداراناجارهشهرداري مرکزي 3,077,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
380301402/06/131402/08/12اجراي فندانسيون و ديوار حائل ساختمان آتش نشاني شماره 6عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 995,084,943سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
390511402/06/131402/07/05قرارداد پيمانکاري ( گلدان گيري کلم تزئيني و هميشه بهار به تعداد 70 هزار عدد )پيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 200,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
367431402/06/081402/11/08احداث پارک فاز 2 توحيد شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 56,218,711,221سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
369241402/06/061405/08/06اجاره محل جهت سايت بادي و بازي در پارک لالهاجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 6,681,600,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
365431402/06/061402/08/06جدولگذاري خيابان خيرآبادي 16عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 11,496,761,650سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
353751402/06/011405/06/01اجاره بيلبورد ميدان 22 بهمن ( مقابل بانک صادرات )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 3,186,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
368131402/06/011405/06/01اجاره بيلبورد ميدان 22 بهمن ( ابتداي خيابان بيهق )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 3,816,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
353591402/06/011402/08/01پياده رو سازي خيابان شهيد احمد نظيفعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 11,696,594,428سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
1509121402/05/201403/05/20اجاره منزل شهردار با توجه به تبصره ذیل ماده 3 سازمان بازرسی کل کشور با مبلغ رهن صفر و مبلغ اجاره 16 میلیون مبلغ مبلغ پرداختی شهردار 8 میلیون مبلغ پرداختی کسر از حقوق شهردار 8 میلیوناجارهشهرداري مرکزي 1,920,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
283811402/05/10 خريد و حمل مصالح 06 و 012 کارخانه آسفالتخريدسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 6,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
302011402/05/091402/11/09جدولگذاري معابر سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 37,171,269,844سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
187401402/05/071405/05/07اجاره مکان نصب کانکس مواد غذايي بلوار توحيد شهر ( مقابل ايثار 11 )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 1,440,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
275701402/05/071405/05/07اجاره مکان نصب کانکس مواد غذايي ضلع غربي بوستان جانبازاناجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 3,279,600,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
297481402/05/071402/09/07جدولگذاري آيلند بلوار صنعتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 15,980,510,621سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
331851402/05/051405/05/05اجاره کانکس ضلع شمالي ميدان شهيد بهشتي ( حاشيه مقابل مسجد )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 723,600,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
294251402/05/04 جبران خسارت 81سهم از پلاک 243فرعي از يک اصلي بخش12 معادل69/66 مترمربعتملکشهرداري مرکزي 1,741,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
288251402/05/02 ساماندهي و جدولگذاري حاشيه کال عيدگاهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 18,554,906,096سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
276851402/04/28 زير سازي و پخش رگلاژ تسطيح و قير پاشي و آسفالت سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 63,136,250,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
261161402/04/241402/04/31خريد تجهيزات ومصالح جهت عايق بندي اب نماي استخر ورودي پارک شهداي گمنامپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 5,480,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
206501402/04/191405/04/19بسته تبليغاتي A واقع در سطح شهراجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 20,160,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
241471402/04/141402/09/14پروژه اجراي ديوار ساحلي کال عيدگاهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 35,671,687,353سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
230021402/04/10 جبران خسارت 205/7مترمربع از ششدانگ پلاک 100و101فرعي متصل بهم از 3 اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 17,119,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
229791402/04/10 جبران خسارت 611/41مترمربع ششدانگ پلاک 100و101فرعي از 3 اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 34,238,960,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
204851402/04/031402/06/02اجراي فندانسيون سوله و فندانسيون ساختمان اداري ايستگاه آتش نشاني شماره 6عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,030,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
186961402/04/011405/04/01اجاره بيلبورد ميدان 22 بهمن ( ابتداي خيابان کاشفي )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 5,767,500,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
255111402/04/011402/06/31انجام امور تايپپيمانکاري سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 150,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
160801402/03/111402/06/11تراش اسفالت تا ضخامت 5سانتيمتر با نظر کارفرما در داخل شهر سبزوارعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 7,924,900,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
246331402/03/101404/03/10اجاره مکان شهر نت بانک شهر ( ضلع جنوبي پارک لاله )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 720,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
144571402/03/061405/03/06اجاره کانکس مطبوعاتي ضلع جنوب شرقي ميدان حکيم سبزوارياجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 540,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
62911402/03/011405/03/01واگذاري تبليغات دو طرف پل عابر پياده ( باغ ايراني توحيد شهر )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 1,116,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
63021402/03/011405/03/01واگذاري تبليغات پل عابر پياده در 2 طرف ( جاده اسفراين )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 936,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
112821402/02/251404/02/25اجاره سوله ورزشي عيدگاه واقع در خيابان خيرابادياجارهشهرداري مرکزي 914,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
109701402/02/231403/02/27تهيه و تنظيم برنامه راهبردي شهر و شهرداري سبزوارپژوهشيشهرداري مرکزي 2,800,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
93881402/02/171402/08/17نورپردازي باکس ها و ورودي از سمت تهرانپيمانکاري شهرداري مرکزي 3,850,420,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
86671402/02/131402/05/13بارگيري ،حمل وتخليه مصالح ماسه خاکي از محل معدن خيرابادعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 6,957,500,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
79231402/02/101405/02/10اجاره غرفه مواد غذايي واقع در بوستان زائر ( مقابل شرکت گواه )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 2,799,720,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
181331402/02/101405/02/10اجاره غرفه مواد غذايي ضلع شرقي بوستان زائراجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 8,828,820,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
71881402/02/071402/08/07جدولگذاري ايلند وسط وجدول حاشيه شرقي کمربندي پيامبر اعظم (جاده اسفراين)عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 37,857,000,257سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
65641402/02/041402/08/04بهسازي وتوسعه ايستگاه اتش نشاني شماره 1و4عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 6,632,048,985سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
64541402/02/04 جبران خسارت 17/96متر مربع از 195 متر مربع پلاک 1108 از 17 فرعي 3 اصلي بخش3 سبزوارتملکشهرداري مرکزي 1,351,700,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
65571402/02/02 جدولگذاري معابر سطح شهرپيمانکاري سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 17,181,945,300سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
62611402/02/011405/02/01اجاره کانکس مواد غذايي ميدان کارگراجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 504,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
69251402/02/011405/02/01اجاره غرفه مواد غذايي پارک شهداي گمناماجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 774,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
62771402/02/011405/02/01اجاره کانکس مطبوعاتي ميدان صاحب الزماناجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 217,800,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
61431402/01/31 خدمات قضايي و حقوقيخدمات حقوقي و قضاييشهرداري مرکزي 3,888,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
61421402/01/31 خدمات قضايي و حقوقيخدمات حقوقي و قضاييشهرداري مرکزي 3,888,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
61451402/01/31 خدمات قضايي و حقوقيخدمات حقوقي و قضاييشهرداري مرکزي 3,888,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
42081402/01/261402/12/29خريد و پشتيباني نرم افزار اتوماسيون ماليپيمانکاري شهرداري مرکزي 2,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
3491402/01/06 جبران خسارت 217/763 مترمربع از پلاک 100و101فرعي از 3اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 9,709,335,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
800661401/12/241402/03/24اجراي کامل سازه وتاسيسات سرويس بهداشتي باغ ملي سبزوار با مساحت کل 80مترمربععمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 7,800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
800371401/12/24 جبران خسارت 52.31 مترمربع از پلاک19508فرعي جدا شده از 9795 فرعي از 6اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 3,661,700,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
800421401/12/24 جبران خسارت 144سهم از 2134سهم ششدانگ پلاک 3427فرعي از يک فرعي از 6اصلي بخش 3 باغ علويتملکشهرداري مرکزي 7,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
701261401/12/151404/12/15اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( ضلع جنوبي باغ ايراني )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 563,400,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
744571401/12/071404/12/15اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک هنر توحيد شهر )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 858,960,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
722411401/12/071404/12/07اجاره مکان کانکس کباب و جگر ( پارک نشاط )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 1,206,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
766151401/12/061402/12/06برگزاري کارگاه هاي اموزش شهروندي ومشاوره فردي وگروهي وخدمات روانشناختي جهت شهروندانآموزشيشهرداري مرکزي 4,376,900,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
805231401/12/011402/12/01انجام امور خدماتي بصورت حجميخدماتيشهرداري مرکزي 104,300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
716811401/12/011402/11/30بارگيري و انتقال روزانه كليه پسماندهاي شهر از ايستگاه انتقال به سايت دفن زبالهخدماتيسازمان مديريت پسماند 29,000,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
719111401/11/241402/05/24پخش،رگلاژ،تسطيح،قيرپاشي وغلتک زني وغيرهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 8,620,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
710101401/11/201402/01/31قرارداد ساخت نيمکت در پارک هاي سطح شهرپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 750,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
694361401/11/131403/11/13انجام پروژه هاي فناوري اطلاعات شهرداري وارائه خدمات پشتيباني شبکه وسيستم هاي کامپيوتريپيمانکاري شهرداري مرکزي 35,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
661601401/11/03 جبران خسارت دو سهم مشاع از دوازده سهم از سه دانگ مشاع پلاک 114 فرعي از شش اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 4,324,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
522531401/11/011404/11/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک هفت تير )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 828,360,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
500131401/10/201404/10/20اجاره مکان کانکس فست فود ( پارک نشاط )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 1,301,040,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
500161401/10/20 اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( لچکي روبروي ميدان تره بار - ضلع جنوبي )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 777,600,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
640171401/10/19 جبران خسارت 16/35متر مربع از پلاک 1050فرعي جدا شده از 86 فرعي از 5اصلي بخش12تملکشهرداري مرکزي 1,635,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
622171401/10/121401/10/26ساخت تعداد شش عدد کانکس 3*4 گذر گردشگري شمال پارک شهيد پروانه شهداي گمنامسايرسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 600,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
620801401/10/12 قرارداد خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضاييشهرداري مرکزي 1,138,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
620831401/10/12 قرارداد خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضاييشهرداري مرکزي 1,138,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
620751401/10/12 قرارداد خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضاييشهرداري مرکزي 1,138,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
609291401/10/051402/01/05بازنگري مطالعات پلاک 2-3-4 اميريهعمرانيشهرداري مرکزي 550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
608951401/10/05 جبران خسارت 91/44مترمربع از 145/37مترمربع از ششدانگ پلاک19556فرعي 9795فرعي از6اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 7,086,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
609051401/10/05 جبران خسارت 37/79مترمربع از پلاک 636فرعي از 3 اصلي بخش3 سبزوارتملکشهرداري مرکزي 566,850,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
650371401/10/011404/10/01اجاره غرفه مواد غذايي ( باغ ملي )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 640,800,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
500181401/10/011404/10/01اجاره مکان کانکس فست فود ( مسير سلامت )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 756,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
645821401/10/011403/10/01شرکت گلستان شرق اسرارپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 424,172,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
645861401/10/011403/10/01شرکت خدماتي امين کوشاي اسرارپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 374,365,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
553401401/09/131401/12/13خريد بلوک فرش بتنيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 7,180,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
544151401/09/091401/12/09بارگيري وحمل مصالح از معدن تا کارخانه اسفالت ريوندعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,780,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
542751401/09/081401/11/08اجراي ديوار کشي پراکنده سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,199,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
531601401/09/051402/01/05اصلاح هندسي تقاطع هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 20,980,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
520131401/08/30 جبران خسارت 228متر مربع ششدانگ پلاک 5835فرعي جدا شده از 12فرعي از 6اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 25,300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
505071401/08/241401/10/24خريد يک دستگاه قيرپاشخريدسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 4,800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
497771401/08/22 جبران خسارت 106/41مترمربع از 315/41متر مربع ششدانگ پلاک 135 فرعي از 5 اصلي بخش3سبزوارتملکشهرداري مرکزي 4,256,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
497851401/08/22 جبران خسارت 28/06مترمربع از 168/5متر مربع پلاک 715فرعي از 132 فرعي از 3اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 350,750,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
497021401/08/211404/08/21اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( ضلع جنوب شرقي ميدان آل احمد )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 1,105,200,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
494811401/08/191401/11/19خريد،نصب ،راه اندازي وپشتيباني تجهيزات سيستم نظارت تصويري وتجهيز مرکز کنترل ترافيکخريدسازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 16,256,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
484251401/08/15 جبران خسارت 51/89مترمربع از 130/2مترمربع واقع در مسير خيابان دکتر اره چمني از پلاک 20853فرعي از 9795فرعي از 6اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 2,594,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
473401401/08/101402/02/10لکه گيري جدول سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 24,100,019,420سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
368931401/08/011404/08/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک شادي )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 543,600,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
380201401/08/011404/08/01اجاره مکان کانکس کافي شاپ ( پارک بانوان )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 547,200,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
377851401/08/011404/08/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( بلوار سربداران - جنب ايستگاه تيزترابر )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 756,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
444941401/07/281402/01/28لکه گيري بلوک فرش سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 19,137,532,224سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
428301401/07/211402/07/21خط کشي ونصب علائم ترافيکيپيمانکاري سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 5,441,570,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
374371401/07/011402/07/01توسعه وپشتيباني نرم افزار يکپارچه شهرسازيعمرانيشهرداري مرکزي 3,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
389961401/06/311402/01/01قرارداد پيمانکاري تانکر آبرسانيپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 3,420,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
383341401/06/291401/08/29خريد20000عدد جدولعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 6,875,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
375971401/06/241401/07/24خريدلوازم يدکي جهت تعمير اساسي 9دستگاه اتوبوس اسکانياخريدشهرداري مرکزي 25,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
346001401/06/101401/09/10اجراي فضاي سبز ورودي غربي سبزوار (کلاته سيفر)عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 6,855,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
328321401/06/051401/08/05بهسازي پارک هفت تيرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 743,800,914سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
385301401/06/03 جبران خسارت 87/44مترمريع از 3179 اصلي بخش2 سبزوارتملکشهرداري مرکزي 19,105,640,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
315191401/05/301401/06/30خريد 240تن اسفالتخريدسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,760,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
313131401/05/291401/07/29ساخت وتوليد حدود23دقيقه موش گرافيکپيمانکاري سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 200,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
288431401/05/181401/10/18احداث ميدان پرستارعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 21,169,367,483سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
290271401/05/151401/05/15حمل آب جهت آبرساني فضاي سبز توحيدشهرپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 3,000,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
282521401/05/131401/08/13قرارداد مرمت بناي يادبود شهداي گمنامعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 738,945,050سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
250811401/04/30 جبران خسارت 1129/9مترمربع از237/4مترمربع ششدانگ پلاک 176فرعي از701فرعي از 162اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 11,431,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
246581401/04/281401/10/28لکه گيري اسفالتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 7,892,330,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
219851401/04/15 جبران خسارت 51/81مترمربع از 219/2 مترمربع از ششدانگ پلاک 2613ار 131 فرعي از 5اصلي بخش3 واقع در خيابان فاطميونتملکشهرداري مرکزي 1,554,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
212301401/04/131401/07/13اجراي جدول وپخش بتن وغيرهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 775,620,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
307971401/04/111401/07/11حمل آب جهت آبرساني فضاي سبز توحيدشهرپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 6,750,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
206281401/04/111401/05/11اجراي سراميک کاري و کاشي کاري سرويس بهداشتيپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 300,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
197221401/04/071401/07/07جدولگذاري قسمتي از معابر شهرک نيروي انتظاميعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 11,124,560,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
192921401/04/06 جبران خسارت 42/95متر مربع از 151/1 متر مربع پلاک 591 اصلي بخش يک سبزوار خيابان گل افشانيتملکشهرداري مرکزي 3,264,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
192811401/04/051401/04/15خريد اپليکيشن پلاک خوان با قابليت نصب بر روي اندوريدهاي بالاي 9خريدسازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 300,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
190501401/04/05 خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضاييشهرداري مرکزي 2,277,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
190581401/04/05 خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضاييشهرداري مرکزي 2,277,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
190631401/04/05 خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضاييشهرداري مرکزي 2,277,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
163531401/03/251401/06/25جدولگذاري بزرگراه غدير شهرعمرانيشهرداري مرکزي 6,390,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
155851401/03/231401/06/23احداث پارک مسکن مهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 11,198,247,810سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
152931401/03/221401/07/22انجام خدمات مشاوره براي طرح مطالعات تقاطع غير همسطح بلوار توحيد شهرمشاورهسازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 4,000,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
143171401/03/181401/07/18اجراي بلوک فرش وجدول سنگي پياده رو شمال خيابان رازيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 7,561,917,440سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
129901401/03/121404/05/01اجاره شهربازي پارک شهداي گمناماجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 51,100,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
57821401/03/011404/03/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک نشاط )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 428,688,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
82181401/02/221401/03/12نصب وپشتيباني ومديريت شبکه وتنظيمات بهينهپيمانکاري سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 150,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
73241401/02/19 جبران خسارت44/90مترمربع از پلاک 1108فرعي از17فرعي از 3اصلي بخش3و 51/65مترمربع از پلاک ثبتي 13فرعي از 3 اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 2,793,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
38401401/02/151403/02/15اجاره مکان غرفه مواد غذايي پارک سلامتاجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 566,625,600سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
51581401/02/06 جبران خسارت 24/33 مترمربع از ششدانگ 163فرعي از 5اصلي بخش3سبزوار واقع در 14متري فاطميونتملکشهرداري مرکزي 1,986,900,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
36591401/02/051403/02/05رهن و اجاره غرفه يک بازار زائر معصومه کلاته سيفرياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 3,122,400,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
720781401/02/041401/02/31اجراي امور تنظيف شهري و جمع آوري زباله و ساير موارد فهرست آحاد در محدوده خدماتي منطقه يك شهر سبزوارخدماتيسازمان مديريت پسماند 476,365,272,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
36991401/02/011403/02/01رهن و اجاره غرفه چهار بازار زائر علي کلاتهاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 1,200,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
37171401/02/011403/02/01رهن و اجاره غرفه پنج بازار زائر معصومه باخيراتياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 432,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
36521401/02/011403/02/01رهن و اجاره غرفه هشت بازار زائر حسين کلاته سيفرياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 1,540,800,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
35861401/02/011403/02/01رهن و اجاره غرفه ده بازار زائر احمد عبداللهي خوشمرداناجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 1,740,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
44671401/01/31 جبران خسارت 51/55مترمربع از ششدانگ پلاک 964فرعي از 192فرعي از3 اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 515,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
44641401/01/31 جبران خسارت 58/08مترمربع از 250/76مترمربع ششدانگ پلاک3094فرعي جدا شده از 213فرعي از 5اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 1,742,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
44711401/01/31 جبران خسارت 51/56مترمربع از پلاک 1255فرعي از 450فرعي از 107 فرعي از 5اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 1,546,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
37431401/01/291401/02/29انجام مطالعات وتهيه عکس هوايي ونقشه رقومي بافت تاريخي شهر سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 1,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
178091401/01/281400/06/09جدول گذاري خيابان ميلادعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,817,263,785سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
735221401/01/241401/09/01اجاره غرفه يک بازار شعيب خانم عزت خوش اخلاقاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 31,476,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
421881401/01/201403/01/19اجاره غرفه يک ابتداي خيابان شهدا رضا ايزياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 324,720,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
421931401/01/201403/01/19اجاره غرفه دو ابتداي خيابان شهدا رضا ايزياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 271,920,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
421971401/01/201403/01/19اجاره غرفه سه ابتداي خيابان شهدا رضا ايزياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 271,920,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
685061401/01/151404/01/15اجاره مکان کانکس کباب و جگر ( روبروي ميدان تره بار )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 471,556,800سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
981401/01/06 جبران خسارت 82/61 مترمربع از ششدانگ پلک918فرعي از 582فرعي از 38فرعي از 6اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 9,087,100,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
735391401/01/011403/01/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک استقبال )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 706,320,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
755391401/01/011403/01/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک استقبال )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 706,320,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
36951401/01/011402/12/29واگذاري پارکينگ خودروهاي سنگين شماره يک وغيرهاجارهسازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 3,973,320,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
732801401/01/011401/12/29شناسايي وجمع اوري متکديان وافراد بي سرپرست وغيرهپيمانکاري شهرداري مرکزي 600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
716481401/01/011400/12/29اجراي امور تنظيف شهري و جمع آوري زباله و ساير موارد در محدوده خدماتي منطقه دو شهر سبزوارخدماتيسازمان مديريت پسماند 418,278,471,709سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
726411400/12/25 جبران خسارت مساحت 59/38مترمربع واقع در خيابان 14متري اقبال ئ مساحت 37/05 مربع واقع در تعريض کوچه6متري ششدانگ پلاک 1264فرعي از 199فرعي از اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 593,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
726261400/12/25 جبران خسارت ششدانگ پلاک 1249 فرعي جدا شده از 152 فرعي از 5اصلي بخش 3 به متراژ233/27 مترمربع واقع در 35 متري فريد خراسانتملکشهرداري مرکزي 8,868,005,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
726211400/12/25 جبران خسارت واقع شده در خيابان پلاک1313 فرعي و 1308فرعيتملکشهرداري مرکزي 42,433,100,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
724601400/12/24 توافق تملکتملکشهرداري مرکزي 600,865,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
724651400/12/24 جبران خسارت 26/7 مترمربع از پلاک 36فرعي باقيمانده از يک اصلي بخش12 واقع در خيابان 30متري مطهريتملکشهرداري مرکزي 6,583,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
724731400/12/24 جبران خسارت 31متر مربع از پلاک 959 از 6 اصلس بخش 3سبزوارتملکشهرداري مرکزي 1,389,080,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
796281400/12/221400/03/22بهسازي وزيبا سازي منظر ورودي شهر(کلاته سيفر)عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 27,239,889,011سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
605211400/11/151403/11/15اجاره مکان کانکس سيب زميني ( مسير سلامت - جنب منبع آب )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 407,253,600سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
618211400/11/151402/11/15اجاره غرفه مواد غذايي ( باغ ايراني )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 419,868,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
617891400/11/091401/05/09تامين ماشين آلات کاميون جهت حمل انواع مصالح و آسفالت مورد نياز سازمان عمرانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 5,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
621661400/11/011401/11/01انجام امور خدماتي به صورت حجميخدماتيشهرداري مرکزي 54,300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
580051400/10/211401/10/21بازرسي ونگهداري تجهيزات الکترونيکي وغيرهپيمانکاري سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 2,720,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
234901400/10/021400/12/29انجام امور خدمات سازمانپيمانکاري سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 509,125,815سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
511841400/10/011402/09/30اجاره غرفه دو شعيب مجتبي يزدان پرستاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 188,760,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
511891400/10/011402/09/30اجاره غرفه سه شعيب مجتبي يزدان پرستاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 187,440,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
511941400/10/011402/09/30اجاره غرفه پنج شعيب خانم سکينه برازقياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 187,440,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
511991400/09/251402/09/24اجاره غرفه يک بازار سربداران مسعود ريوندياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 264,026,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512021400/09/251402/09/24اجاره غرفه دو بازار سربداران مسعود ريوندياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 211,226,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512041400/09/251402/09/24اجاره غرفه سه بازار سربداران مسعود ريوندياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 211,226,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512071400/09/251402/09/24اجاره غرفه پنج بازار سربداران مسعود ريوندياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 211,226,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512061400/09/251402/09/24اجاره غرفه چهار بازار سربداران مسعود ريوندياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 211,226,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512081400/09/251402/09/24اجاره غرفه شش بازار سربداران مسعود ريوندياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 211,226,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512091400/09/251402/09/24اجاره غرفه هفت بازار سربداران مسعود ريوندياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 264,026,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
509191400/09/221400/12/22انجام مطالعات امکان سنجي وظرفيت سنجي وغيرهمشاورهسازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 405,500,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
511771400/09/011401/08/30اجاره ايستکاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين ساختماني هادي نجم آبادياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 264,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
429631400/09/011401/01/31مرمت و لکه گيري پارک هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 5,170,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
452201400/09/011400/12/01جدول گذاري اراضي شهرک صنعتي فرودگاهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 4,950,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
474251400/09/011400/12/01جانمايي اطلاعات پستي وپلاک شهرداري بر روي نقشه شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
455311400/09/011400/10/30انجام امور خدماتيخدماتيشهرداري مرکزي 4,964,600,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
453621400/08/30 جبران خسارت پلاک 19509 فرعي از 9795 فرعي از 6 اصلي بخش3 به مساحت 26/28 مترمربعتملکشهرداري مرکزي 1,051,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
452191400/08/291401/01/29اجراي جدول مسير دوچرخهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 12,633,504,926سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
453001400/08/29 نحوه پرداخت محکوم به پرونده 970601 حقوقي سوماجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 13,474,257,250شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
387791400/08/19 بارگيري كليه زباله هاي جمع آوري شده روزانه حدود 150تن در ايستگاه هاي انتقال (كارخانه كمپوست و كمربند شرق) و انتقال به سايت دفن بهداشتي زباله در اراضي نخبرخدماتيسازمان مديريت پسماند 20,880,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
422831400/08/161401/03/16لکه گيري بلوک فرش سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 5,199,693,432سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
422861400/08/161401/01/16مرمت ونگهداري پارک هاي منطقه يکعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 5,190,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
417991400/08/131400/11/13گاز سوز کردن تجهيزات کارخانه آسفالتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,508,400,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
422841400/08/061401/03/06اجراي لکه گيري جداول سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 5,198,660,609سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
453331400/08/01 سرويس بهداشتي و نمازخانه بازار زائرخدماتيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 400,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
369281400/07/271400/12/29انتفاع از يك دستگاه وانت پيكان جهت انتقال حيوانات ولگرد به مركز نگهداريخدماتيسازمان مديريت پسماند 306,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
381491400/07/261400/12/26اجراي ايلند خيابان دانشگاهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 10,993,335,118سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
381441400/07/261400/11/30احداث ميدان خيابان مولوي توحيد شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 7,765,566,634سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
381411400/07/261400/10/26اجراي جدول کانيو ضلع شمال کمربند شمال غربعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 7,274,331,970سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
511731400/07/201401/07/19اجاره غرفه بلوار کشاورز رضا بهبودي فيلشوراجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 426,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
517141400/07/151402/07/15اجاره غرفه مواد غذايي و آلاچيق پارک لالهاجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 651,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
337311400/07/011403/07/01اجاره کانکس مواد غذايي پارک ارمغاناجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 393,120,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
471301400/07/011402/07/01اجاره مکان سايت بادي و سرگرمي پارک ارماجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 815,760,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
422621400/07/011402/06/31اجاره غرفه هفت شعيب محمد شايقياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 190,080,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
367651400/07/011401/07/01انجام پروژه هاي فناوري اطلاعات و پشتيباني شبکه و سيستم هاي کامپيوتريپيمانکاري شهرداري مرکزي 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
511971400/07/011401/06/31اجاره غرفه چهار ديواري جاده حارث آباداجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 303,600,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
333261400/07/011400/09/01قرارداد انجام امور خدماتي تامين نيروي مورد نيازخدماتيشهرداري مرکزي 5,102,250,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
328621400/06/291401/02/29برداشتن خاک مازاد-تراکم بستر-قيرپاشي-پخش تراکم آسفالت کانال هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 4,948,240,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
329551400/06/291400/07/29اجراي نهر ضلع جنوب ميدان ميوه و تره بار سبزوارعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
320341400/06/24 جبران خسارت از 41/5مترمربع از پلاک 401 فرعي از 31 فرعي از 5 اصلي بخش12تملکشهرداري مرکزي 1,243,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
2841400/06/24 جبران خسارت از 23/54 مترمربع از پلاک 10624فرعي از 122فرعي از 1 اصلي بخش12تملکشهرداري مرکزي 588,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
422851400/06/181400/11/18لکه گيري پارک شهداي گمنامعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 5,170,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
294881400/06/131402/06/13واگذاري مديريت اجراي طرح ساماندهي پارکينگ هاي عمومي وغيرهپيمانکاري سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 36,526سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
284371400/06/011401/07/30تهيه ماشين آلات (يك دستگاه بلدوزر دي 8) و اجراي عمليات حفر ترانشه و دفن روزانه زباله هاي عادي و بيمارستاني در سايت دفن زبالهخدماتيسازمان مديريت پسماند 5,125,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
278501400/06/011400/07/01اجرا وانجام پروژه هاي اداره فناوري اطلاعاتپيمانکاري شهرداري مرکزي 485,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
306471400/05/151401/01/15حمل آب جهت آبرساني فضاي سبز داخل شهرپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 3,000,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
235411400/05/09 48/88مترمربع از355/4مترمربع ازپلاک 9084 فرعي از 3980 فرعي از2 اصلي بخش12تملکشهرداري مرکزي 2,199,600,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
205741400/04/311403/04/31اجاره مکان کانکس سيب زميني ( پارک نشاط )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 360,967,800سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
282971400/04/201403/04/20اجاره کانکس مواد غذايي ( ضلع شمالي پارک لاله )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 458,641,440سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
198661400/04/101403/04/10اجاره کانکس مواد غذايي ( ضلع جنوبي پارک لاله )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 640,168,680سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
181351400/04/101400/06/10اصلاح هندسي ميدان صالح آبادعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
164781400/04/091400/06/09اجراي شبکه ي گاز داخلي کارخانه آسفالتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,693,748,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
745271400/04/011402/04/01اجاره غرفه يک بازار نقابشک به نام خانم اکرم ديواندرياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 65,790,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
141721400/03/261401/03/26خريد وپشتيباني نرم افزار مديريت پارک حاشيه اي وغيرهخريدسازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري 1,500,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
140881400/03/231400/07/23اجراي کانال بزرگراه ابريشم غربي سبزوارعمرانيشهرداري مرکزي 4,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
140931400/03/231400/07/23پياده روسازي خيابان ابن يمين غربي سبزوارعمرانيشهرداري مرکزي 4,120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
135031400/03/201400/07/20پخش آسفالت سطح شهرپيمانکاري سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,987,500,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
117501400/03/10 جبران خسارت سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 559 فرعي از 142 فرعي از 5اصلي بخش 3تملکشهرداري مرکزي 1,941,060,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
695351400/02/281402/02/27اجاره غرفه دو بازار انقلاب هادي اسماعيلياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 3,723,600,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
78721400/02/22 قرارداد خدمات حقوقي و قضايي حميد رضا نيکفرمشاورهشهرداري مرکزي 1,536,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
78641400/02/22 قرارداد خدمات حقوقي و قضايي محمد رضا ناظريمشاورهشهرداري مرکزي 1,440,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
78691400/02/22 قرارداد خدمات حقوقي و قضايي عليرضا کاظميمشاورهشهرداري مرکزي 1,267,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
710311400/02/011402/02/01اجاره غرفه پنج بازار نقابشک به نام هادي ذوالفقارياناجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 134,934,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
710151400/02/011402/02/01اجاره غرفه شماره شش بازار نقابشک به نام آقاي هادي ذوالفقارياناجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 134,934,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
27991400/01/251402/01/25اجاره غرفه هشت بازار نقابشک غلامرضا تيمورياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 134,676,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
718091400/01/251402/01/25اجاره غرفه نه نقابشک غلامرضا تيمورياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 134,676,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
714071400/01/201402/01/20اجاره غرفه سه بازار نقابشک به نام امير فيض آبادياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 135,450,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
746261400/01/201402/01/20اجاره غرفه دو بازار نقابشک به نام حسين زارعي طزرقياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 135,450,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
11381400/01/011400/06/31انتقاع از خدمات يك دستگاه خودرو وانت پيكان جهت انتقال سگ هاي بلاصاحب به مركز عقيم سازيخدماتيسازمان مديريت پسماند 306,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
796471399/12/23 جبران خسارت ششدانگ پلاک 581 اصلي بخش يک واقع در خيابان گل افشانيتملکشهرداري مرکزي 4,820,160,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
854971399/12/171400/04/17لکه گيري جدول وبلوک فرش نوار حفاري هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,450,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
855021399/12/171400/03/17اجراي ميدان کوي گلستانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 940,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
796791399/11/231400/11/23تعمير و نگهداري آبنماهاي سطح شهرپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 1,440,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
777141399/11/141400/11/14مطالعه وطراحي شبکه جمع آوري وهدايت اب هاي سطحي وسيلاب هاي شهريعمرانيشهرداري مرکزي 1,935,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
773841399/11/131400/03/13موافقت نامه جدولگذاري خيابان ماهانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 6,620,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
768781399/11/111400/01/11تکميل پياده روسازي خيابان 22بهمنعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,440,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
731781399/11/091401/11/09اجاره غرفه سيزده شعيب خانم رضايياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 91,074,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
575821399/10/251401/10/24اجاره اتاقک نگهباني ميدان ميوه و تره بار مرکزي حسن زارعياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 2,325,960,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
723801399/10/201400/02/20تهيه مصالح اساس بر اساس مشخصات فني وتحويل در محل پروژه کمربند شمال غربعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 20,880,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
717451399/10/16 جبران خسارت 152.24 مترمربع از پلاک 4957فرعي از 437فرعي از يک اصلي بخش12 به آدرس بلوار دکتر شريعتيتملکشهرداري مرکزي 2,740,320,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
717301399/10/16 جبران خسارت سهم الارث مالکين در پلاک 170 فرعي از يک اصلي بخش 12تملکشهرداري مرکزي 7,130,106,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
714271399/10/151400/03/15پياده روسازي شهرک جهادعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 6,400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
713941399/10/151399/12/15شرکت مهندسين مشاور بتن خاک توان پوياعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 450,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
710391399/10/141400/03/14جدولگذاري خيابان اسرار جنوبي سمت شرقعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 6,180,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
586341399/10/141400/03/14بازپيرايي جداول خيابان مدرسعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 8,900,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
711091399/10/141400/01/14اجراي ديوار حائل ضلع جنوب شرقي بازار بزرگ بيهقعمرانيشهرداري مرکزي 2,262,827,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
717231399/10/14 جبران خسارت 48/96 مترمربع از پلاک 9795 فرعي از 6 اصلي بخش3 سبزوار واقع در مسير امتداد بلوار 35متري کوشکتملکشهرداري مرکزي 1,194,750,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
705891399/10/131399/12/12اجراي عمليات نماي ساختمان اداري سازمانعمرانيسازمان مديريت پسماند 715,500,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
690841399/10/06 جبران خسارت 44.41 مترمربع از پلاک 19062 فرعي جدا شده از 9795 فرعي از 6 اصلي بخش 3 امتداد بلوار شهداي کوشکتملکشهرداري مرکزي 1,440,460,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
850851399/10/011402/10/01اجاره مکان شهرنت بانک شهراجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 342,950,400سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
846311399/10/011401/10/01اجاره غرفه شش بازار زائر رضا عادلياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 1,582,560,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
731911399/10/011401/10/01اجاره غرفه نه شعيب خانم اشرف نمک فروشاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 143,190,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
667241399/09/261400/08/30بيمه تکميلي درمانبيمه نامهشهرداري مرکزي 12,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
668931399/09/261399/12/26اجراي جدولگذاري مسير کندروبزرگراه ابريشمعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 7,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
746411399/09/251401/09/25اجاره غرفه هفت بازار نقابشک خانم ام السلمه عبدياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 134,676,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
739211399/09/201401/09/20اجاره غرفه دو بازار زائر محمد امين ابهرياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 656,460,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
883791399/09/151400/12/29ارائه خدمات هوشمند مسافر در شهر سبزوارخدماتيشهرداري مرکزي 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
883841399/09/151400/12/29ارايه خدمات هوشمند مسافر در شهر سبزوارخدماتيشهرداري مرکزي 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
556971399/09/101401/09/09اجاره غرفه هفت بازار زائر سعيد بيدخورياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 660,240,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
826281399/09/051401/09/05اجاره غرفه يازده بازار زائر مرتضي احتشامياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 732,060,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
830781399/09/041401/09/04اجاره غرفه شش شعيب محمد مظاهري راداجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 145,770,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
596891399/09/011402/09/01اجاره کانکس مواد غذايي پارک ارماجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 410,598,102سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
731751399/09/011401/09/01اجاره غرفه چهار شعيب خانم زهرا محمدي ارديزياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 143,448,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
846451399/09/011401/09/01اجاره غرفه هشت شعيب محمد شايقياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 143,190,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
621561399/09/011400/09/01اجاره يک باب مغازه تجاري واقع در بلوا رمدرساجارهشهرداري مرکزي 240,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
615721399/08/281400/01/28تکميل سوله حسينيه شهداعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
605381399/08/241400/02/24اجراي جدول ضلع جنوب کمربند شمال غربعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 16,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
596771399/08/201399/12/20اصلاح هندسي تقاطع هاي توحيد شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,300,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
587571399/08/151400/08/14بيمه نامه مسيوليت شهروندانبيمه نامهشهرداري مرکزي 1,390,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
4991399/08/151400/08/14بيمه نامه مسئوليت مدني جامع شهرداري ها -دهياري ها و شهرک هاي صنعتي در قبال شهروندان -روستاييان واشخاص ثالثسايرشهرداري مرکزي 1,390,000,046شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
574101399/08/071399/11/07بتن ريزي پياده رو خيابان طالقاني(بلوار کشاورز)عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
574111399/08/071399/11/07محوطه سازي پارک محله راهنمايي 10عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,820,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
589101399/08/011402/08/01اجاره کانکس مواد غذايي ( ضلع شرقي بوستان بهمن )اجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 1,354,080,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
627871399/08/011401/07/30اجاره غرفه دوازده شعيب علي عسکرپوراجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 81,270,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
589981399/07/181400/07/18بيمه عمربيمه نامهشهرداري مرکزي 271,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
526101399/07/161400/01/16اجراي جدول گذاري پراکنده سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
826341399/07/151402/07/15اجاره غرفه مواد غذايي پارک کودک فاطمياجارهسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 955,503,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
565771399/07/151401/07/14اجاره غرفه ده شعيب اصغر دانايياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 83,850,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
565741399/07/151401/07/14اجاره غرفه يازده شعيب اصغر دانايياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 82,560,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
525241399/07/151399/10/15اصلاح تقاطع سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
443511399/07/101401/07/09اجاره غرفه فروشگاه دوستانهاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 1,567,200,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
575691399/07/091401/07/08اجاره غرفه سه بازار زائر محمد کلاته سيفرياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 582,120,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
506831399/07/08 جبران خسارت زمين واقع در معابر پلاک 95 فرعي از 5 اصلي بخش 3تملکشهرداري مرکزي 13,359,600,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
362471399/07/031400/07/03ساماندهي متکديانخدماتيشهرداري مرکزي 720,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
491511399/07/02 جبران خسارت ملک واقع در مسير خيابان ار پلاک هاي 1690از1450 از 183 فرعي از يک اصليتملکشهرداري مرکزي 980,140,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
494101399/07/02 جبران خسارت مساحت 49/34 متر مربع از 188 متر مربع از پلاک 789 فرعي از 201 فرعي از 3 اصلي بخش 3تملکشهرداري مرکزي 244,233,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
366721399/07/011404/06/30اجاره رستوران پارک بهمن محمدرضا دولت آبادياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 4,166,791,612سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
645271399/07/011400/06/31انجام امور دفتريپيمانکاري سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 47,560,629سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
21/449001399/07/011400/06/31تهيه ماشين آلات و اجراي عمليات حفر ترانشه و دفن روزانه زباله هاي عادي و بيمارستانيخدماتيسازمان مديريت پسماند 3,580,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
592901399/07/011399/07/01انجام امور خدماتي بصورت حجمي از جمله امور دفتري -توزيع فيش -رفع سد معبر و.... در محدوده خدماتي شهرخدماتيشهرداري مرکزي 30,240,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
485531399/06/251400/06/25برگزاري کارگاه هاي آموزش شهروندي ومشاوره فردي وگروهي وخدمات روانشناختيمشاورهشهرداري مرکزي 2,115,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
21/454981399/06/201400/06/19بارگيري کليه زباله هاي جمع آوري شده روزانه و انتقال به سايت دفن بهداشتي زبالهخدماتيسازمان مديريت پسماند 14,580,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
437541399/06/151399/08/15اجراي ديوارخانه حميد سبزواريپيمانکاري سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 539,792,100سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
430911399/06/11 جبران خسارت سه دانگ مشاع از پلاک 1001 و سه دانگ مشاع از پلاک 1011 فرعي از 27تملکشهرداري مرکزي 8,607,030,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
572591399/06/071401/06/06اجاره غرفه چهار بازار نقابشک به نام رضا اسماعيلياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 134,934,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
409301399/06/02 جبران خسارت کسري قطعه شماره 53 واقع در بلوار سيادتي واگذاري از طريق مزايدهتملکشهرداري مرکزي 1,001,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
404801399/06/011399/09/01بتن ريزي پياده روضلع شمال رازي شرقيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,550,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
590291399/06/011399/06/31انجام امور خدماتي بصورت حجمي از جمله زيرسازي و...خدماتيشهرداري مرکزي 3,355,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
396731399/05/291399/08/29اجراي ديوار سنگ مالون ضلع جنوب ميدان ميوه و تره بارعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 885,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
359801399/05/15 خريد 213.86 مترمربع از پلاک 13 فرعي متعلق به شهرداريخريد زمين از شهرداريشهرداري مرکزي 1,817,810,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
317371399/05/011399/09/01مشاوره وپژوهش تهيه طرح مطالعات پياده راه بيهقمشاورهشهرداري مرکزي 372,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
297021399/04/26 جبران خسارت 96/37 مترمربع از پلاک 5559از439 فرعي ازيک اصلي بخش12تملکشهرداري مرکزي 1,927,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
228831399/04/051399/09/05ترميم جداول خيابان ها وايلندهاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
228681399/04/051399/06/05احداث ساختمان آموزشي پارک بانوان ونرده کشي ورودي تهرانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
189141399/04/011399/05/31انجام امور خدماتي بصورت حجمي از جمل زير سازي وپخش اسفالت و...خدماتيشهرداري مرکزي 3,598,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
145631399/03/081399/06/08محوطه سازي پارک شادي (خيابان پيروزي)عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
110721399/03/011400/02/31اجراو انجام پروژه هاي اداره فناوري اطلاعاتپيمانکاري شهرداري مرکزي 3,550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
187311399/02/221392/06/19اجراي محوطه سازي با اجر سنتي وخاکبرداري وجدولگذاريعمرانيشهرداري مرکزي 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
264221399/02/051401/02/05اجاره غرفه يک بازار زائر محمد کلاته سيفرياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 1,514,520,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
21571399/02/011399/03/31انجام امور خدماتي بصورت حجمي از جمله زير سازي وپخش اسفالت و...خدماتيشهرداري مرکزي 3,569,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
6851399/01/151400/01/15انجام امور تايپ شهرداري سبزوار به صورت دستمزديپيمانکاري شهرداري مرکزي 120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
5861399/01/11 جبران خسارت شصت سهم مشاع از 960 سهم ششدانگ پلاک 398 فرعي از دو اصلي بخش 12تملکشهرداري مرکزي 397,807,200شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
55181399/01/051400/01/04اجاره غرفه ده بازار زائرعلي آريايي منشاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 705,600,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
288131399/01/011404/01/01اجاره سوپر مارکت پارک بهمن علي آريايي منشاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 4,046,642,397سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
974141399/01/011401/08/30حفظ، نگهداري و نگهباني (حراست) از فضاي سبز منطقه 2پيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 120,771,334,670سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
21/449631399/01/011400/12/29جمع آوري، انتقال و دفع بهداشتي پسماندهاي عادي و پزشكي بي خطر شده مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي سبزوار به غير از پسماندهاي عفوني و.....خدماتيسازمان مديريت پسماند 2,880,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
335371399/01/011399/12/29خدمات حفاظت فيزيکي -نگهباني وراهوربراي شهرداي سبزوارخدماتيشهرداري مرکزي 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
189131399/01/011399/12/28قرارداد خدمات حقوقي و قضاييپيمانکاري شهرداري مرکزي 104,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
201071399/01/011399/12/28قرارداد خدمات حقوقي و قضاييپيمانکاري شهرداري مرکزي 96,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
196571399/01/011399/12/28قرارداد خدمات حقوقي و قضاييپيمانکاري شهرداري مرکزي 80,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
978781398/12/281399/02/28تکميل پياده روسازي سربدارانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
745011398/12/251400/12/24اجاره غرفه چهار بازار زائر ابوالفضل کلاته سيفرياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 579,852,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
937851398/12/25 طرف قرارداد مبلغ 936603219 ريال از محل قرارداد74940-93/11/13 بدهکار مي باشدقرارداد مصالحهشهرداري مرکزي 936,603,219شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
745031398/12/201400/12/19اجاره غرفه پنج بازار زائر محمد کلاته سيفرياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 289,800,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
262901398/12/201400/12/19اجاره غرفه نه بازار زائر عقيل اسماعيلياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 585,194,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
744951398/12/051400/12/04اجاره غرفه هشت بازار زائر پروانه کلاته سيفرياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 756,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
909621398/12/051399/02/05اجراي ديوارکشي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
908321398/12/05 جبرانه خسارت 176سهم مشاع معادل 176 متر مربع از 15374 فرعي از 6 اصلي بخش 3كلوت( باغ علوي)تملکشهرداري مرکزي 1,496,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
895051398/12/011401/08/30حفظ، نگهداري و نگهباني (حراست) از فضاي سبز منطقه يکپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 117,926,236,807سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
884011398/12/011399/01/01انجام امور خدماتي بصورت حجميخدماتيشهرداري مرکزي 2,612,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
895041398/12/011398/06/31نورپردازي بلوار پاسدارنپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 2,238,768,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
891121398/11/291399/03/29اجراي ايلند کمربند شمال غربعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 4,912,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
889651398/11/29 خريد و الحاق 186/96 مترمربع از پلاک 2135 فرعي از 2/83 فرعي از 5 اصلي قلعه نو با پلاک 3712 از 30و17 فرعيخريد زمين از شهرداريشهرداري مرکزي 1,121,760,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
851811398/11/151399/02/15احداث 1285 متر شبكه فشار متوسط و نصب ترانس 25 كيلو ولت جهت تامين برق ساختمان سايت دفن زباله ها( اراضي نخبر)عمرانيسازمان مديريت پسماند 2,277,272,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
435641398/11/031399/03/03بهسازي کانال هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
725741398/10/211399/01/31مطالعات طرح بازنگري مرحله اول بلوك 3 و 4مشاورهشهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
763501398/10/151399/02/15اجراي جدولگذاري راستگرد تقاطع ابريشمعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
752471398/10/11 جبران خسارت 31/27 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 1908 فرعي از 1152 از 162 اصلي بخش 3 سبزوارواقع در خيابان باهنر 14تملکشهرداري مرکزي 262,668,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
725241398/10/021400/10/01اجاره غرفه يک بازار انقلاب حسين عنبرستانياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 1,260,756,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
820341398/10/011399/03/01خدمات حسابداري اوراق مشاركت اميريهخدماتيشهرداري مرکزي 140,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
692911398/09/201399/02/20اجراي جدولگذاري مسير باغچه کمربند ابريشمعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 8,790,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
630701398/09/131398/12/28خدمات حقوقي و قضاييمشاورهشهرداري مرکزي 256,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
650041398/09/051398/12/05اجراي مسير عابر پياده مقاطع عرضي تقاطع هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,620,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
629891398/08/281398/10/28اجراي بتن ريزي پياده رو خيابان گل افشانيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,140,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
629211398/08/28 جبران خسارت 164 متر مربع از پلاک 164 از 5 اصلي بخش 3تملکشهرداري مرکزي 984,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
604431398/08/201399/02/20جداره سازي کال عيدگاه وتعريض پل کمربند شماليعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 7,950,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
600981398/08/191398/12/19جدولگذاري امتداد بلوار کوشک تا محور اسفراينعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,320,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
582391398/08/12 دفع آب و فاضلاب تالار رستوران باغ ايرانيپيمانکاري سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 1,350,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
580911398/08/11 131/93 سهم از 143 سهم از يک هزار سهم از شش هزار سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 114 واقع در مسير خيابانتملکشهرداري مرکزي 2,068,002,750شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
564911398/08/021398/10/02جدولگذاري ادامه فريد خراسانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
561901398/08/01 جبران خسارت 39/56 سهم از پلاک 10763 فرعي از 530 از دو اصلي بخش12 معادل 39/56 مترمربع واقع در مدرس 11تملکشهرداري مرکزي 534,060,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
559111398/07/301398/10/30جدولگذاري خيابان افضل ابادعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,470,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
559271398/07/301398/10/30بازپيرايي ميدان رسالتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,300,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
553551398/07/281398/12/28اجراي بلوک فرش نوار حفاريها و پياده روهاي پراکنده سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,520,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
25551-981398/07/16 جبران خسارت 70/38سهم مشاع از 340/25سهم ششدانگ پلاک 3807 فرعي از يک فرعي از 5 اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 260,925,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
521761398/07/141399/02/14پرداخت بابت دادنامه شماره 9509975255000963واجرائيه شماره 9610425255000110 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده پرونده کلاسه 950164اجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 22,310,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
931971398/07/031399/07/03ساماندهي متكديانسايرشهرداري مرکزي 360,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
576101398/07/011399/06/31اجراي طرح تفكيك مياني و جداسازي پسماندهاي خشك در ايستگاه مياني(كارخانه كمپوست)سايرسازمان مديريت پسماند 660,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
485361398/07/011398/12/29مشاوره پرونده هاي حقوقي و املاکمشاورهشهرداري مرکزي 125,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
630801398/07/011398/12/28خدمات قضايي و حقوقيمشاورهشهرداري مرکزي 450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
630771398/07/011398/12/28خدمات قضايي و حقوقيمشاورهشهرداري مرکزي 420,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
647801398/07/011398/12/28مشاوره پرونده هاي حقوقي و املاکمشاورهشهرداري مرکزي 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
464691398/06/231402/06/22اجاره کشتارگاه نيمه صنعتي شرکت تعاوني بهگوشت صنعت اسراراجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 8,602,790,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
454331398/06/171398/09/17محوطه سازي محوطه تالار باغ ايرانيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
420371398/06/051398/09/05محوطه سازي فاز سوم باغ ايرانيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,510,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
420071398/06/041398/11/04اجراي پياده روسازي بتني خيابان هاي پاسدارانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 4,100,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
414681398/06/031398/11/03لکه گيري پارک هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
413511398/06/011398/11/30اجراي عمليات بارگيري، حمل و دفن زباله شهريخدماتيسازمان مديريت پسماند 2,880,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
408731398/05/31 نحوه پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 9609975255201043-96/12/28 پرونده کلاسه 950691 شعبه ششم حقوقياجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 2,607,473,483شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
354831398/05/101398/10/10لکه گيري پراکنده سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
394281398/05/101398/10/10اجراي جدولگذاري غرب شهرک جهادعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
354691398/05/101398/08/10اجراي فاز سوم مسير طراوتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,230,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
347391398/05/071398/09/07لکه گيري پراکنده سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
377391398/05/071398/09/07لکه گيري پراکنده سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
326651398/04/311398/08/30اجراي جدولگذاري تقاطع هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
319971398/04/291398/10/29اجراي فاز سوم پارک شهداي کوشکعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,150,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
281751398/04/201401/04/19اجاره جمعه بازار و يک شنبه بازار حميد رباط جزياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 2,442,605,232سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
808831398/04/201401/04/19متمم اجاره جمعه بازار و يک شنبه بازار حميد رباط جزياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 605,515,200سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
287371398/04/191398/08/19مطالعات طراحي وتدوين نظام کالبدي واجراي حاشيه پياده رو سلامت سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 170,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
279791398/04/151403/04/14اجاره غرفه مجتمع تجاري شهر مجيد دولت آبادياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 6,417,681,120سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
1001391398/04/151403/03/14اجاره و رهن تالار رستوران باغ ايراني حميد بهنامي فراجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 1,980,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
271181398/04/131398/07/13تکميل کانال زير سطحي بلوار سربدارانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,100,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
242351398/04/03 جبران خسارت پنجاه سهم مشاع از 864 سهم ششدانگ پلاک 398 فرعي جدا شده از 2 اصلي بخش 12تملکشهرداري مرکزي 250,107,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
242341398/04/03 جبران خسارت قسمتي از پلاک ثبتي شماره 28 فرعي از 5اصلي بخش 3 معادل 239.602 متر مربعتملکشهرداري مرکزي 1,198,010,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
230431398/04/011398/12/29انجام پروژه هاي اي تيپيمانکاري شهرداري مرکزي 720,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
199311398/03/22 جبران خسارت 56سهم مشاع ار 348/45 سهم ششدانگ پلاک 6414 جدا شده از 35 فرعي از شش اصلي و 87سهم از 310/5 سهم ششدانگ پلاک 6413از35تملکشهرداري مرکزي 858,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
194351398/03/20 خريد و تملكتملکشهرداري مرکزي 1,197,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
12363491398/03/20 قرارداد مصالحه در خصوص واحد تجاري قطعه شماره 13 پاساژ سيبقرارداد مصالحهشهرداري مرکزي 9,183,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
120231398/02/261398/06/31در خصوص انتفاع از خدمات يك دستگاه خودرو پرايدپيمانکاري شهرداري مرکزي 90,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
111851398/02/221399/02/22مشاوره وتهيه طرح جامع حمل ونقل وترافيک سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 3,187,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
59501398/02/041398/06/04جدولگذاري مسير دوچرخه وعابر پياده کمربند شمالعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,660,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
775771398/01/311393/04/15ساخت ابنماي پارك نشاطعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
503751398/01/311392/03/01اجراي لبه سازي وكف سازي مسير سلامتعمرانيشهرداري مرکزي 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
34901398/01/26 تمام سهام طرف قرارداد در پلاک هاي 34و38 فرعي از 5 اصلي بخش 3 قلعه نوتملکشهرداري مرکزي 8,219,480,160شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
20671398/01/201398/07/20خدمات نقشه برداري سطح شهر سبزوارعمرانيشهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1091398/01/051398/04/05احداث پارک بانوان توحيد شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
1025491398/01/011398/12/29اجرا وانجام پروژه هاي اداره فناوري اطلاعاتپيمانکاري شهرداري مرکزي 1,990,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
92041398/01/011398/12/29ارائه خدمات مشاوره اي در خصوص تهيه وتنظيم مطالب جهت بروز رساني وب سايت شهرداريمشاورهشهرداري مرکزي 180,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
103221398/01/011398/12/29خدمات مشاوره درخصوص برنامه هاي اداره املاكمشاورهشهرداري مرکزيجعفر حجتيان240,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
120241398/01/011398/06/31در خصوص انتفاع از خدمات يك دستگاه خودرو سمند مشكي متاليكپيمانکاري شهرداري مرکزي 99,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
89111398/01/011398/06/31ارائه خدمات حقوقيمشاورهشهرداري مرکزي 450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
120201398/01/011398/06/31انتفاع از خدمات يك دستگاه خودرو سمند سفيدپيمانکاري شهرداري مرکزي 99,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
119561398/01/011398/06/31انتفاع از خدمات يك دستگاه خودرو پژوپيمانکاري شهرداري مرکزي 99,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
85951398/01/011398/06/31انجام امور حقوقيمشاورهشهرداري مرکزي 420,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
202401398/01/011398/06/31خدمات مشاوره درخصوص پرونده هاي حقوقي و املاكمشاورهشهرداري مرکزي 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
91541398/01/011398/06/31خدمات حقوقي و قضاييمشاورهشهرداري مرکزي 256,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1026721398/01/011398/06/31مشهوره حقوقيمشاورهشهرداري مرکزيامير الهي125,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1018111397/12/27 بستانکاري طرف قرارداد از بابت دادنامه و اجرائيه در پرونده 931316 دوم دادگاه خانوادهاجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 18,613,699,620شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1014881397/12/261398/03/26محوطه سازي بوستان بهمنعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,060,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
973571397/12/151398/06/15بازسازي استخر ناويعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
961811397/12/131398/12/13خريد و پشتيباني نرم افزار شهرسازيخريدشهرداري مرکزي 1,950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
955251397/12/12 جبران خسارت دو سهم مشاع از 21سهم ششدانگ 1690جدا شده 1450فرعي از183و دو سهم مشاع از 21سهم پلاک1450از183 يک اصلي بخش12تملکشهرداري مرکزي 308,579,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
898591397/12/12 قسمتي از ششدانگ پلاک 566 اصلي بخش يک سبزوار به مساحت 236.95متر مربع واقع در خيابان گل افشانيتملکشهرداري مرکزي 2,843,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
877731397/12/111398/01/17بازپيرايي ايلند خيابان اسداباديعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 772,200,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
943691397/12/08 جبران خسارت 75 شهم مشاع از 1926.5 سهم مشاع از 10666 سهم از 10سهم و دو سهم مشاع از 20 سهم پلاک 75 از 6 اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 239,422,500شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
918231397/12/011398/02/01كهن بناي كسريعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 113,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
915501397/12/011398/01/31احداث ساختمان نگهباني سايت دفن زباله(اراضي نخبر)عمرانيسازمان مديريت پسماند 3,008,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
907351397/11/291398/03/29جدولگذاري مسير دوچرخه خيابان حافظ توحيد شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,900,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
352931397/11/281397/08/01تشتك و حذف و جمع اوري علف هاي هرزخدماتيسازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 400,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
820731397/11/25 نحوه پرداخت محکوميت شهرداري بابت دادنامه شعبه دوم حقوقي 9509975183200995-95/10/1 شماره بايگاني 910352اجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 47,763,666شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
889541397/11/231397/12/28خريد المان نوروزي تحت عنوان مكعب السماءعمرانيشهرداري مرکزي 280,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
889551397/11/231397/12/28خريد المان نوروزي تحت عنوان قمقمه وگلخريدشهرداري مرکزي 210,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
277801397/11/151398/04/19پنج شنبه و جمعه بازاراجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 678,600,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
852331397/11/091398/04/09حسين بختعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
791471397/11/07 سهم الارث طرف قرارداد از قسمتي از ششدانگ پلاک 4920 فرعي از 794 باقيمانده از 793 فرعي واقع درپلاک 6 بخش 3تملکشهرداري مرکزي 659,743,333شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
452361397/11/04 توافق در خصوص نحوه پرداخت بستانکاري طرف قرارداد از بابت دادنامه 950997518330086-95/9/23 و اجرائيه شمارع 9610425183300287-96/12/9 سادره ازشعبه سوم حقوقي پرونده 940476اجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 1,274,764,125شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
818971397/11/011398/10/30بارگيري، انتقال ودفن پسماندهاي شهريخدماتيسازمان مديريت پسماند 4,200,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
870041397/10/30 نحوه پرداخت محکوميت شهرداري بابت دادنامه شعبه دوم حقوقي 9509975183200995-95/10/1 شماره بايگاني 910352اجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 23,881,833شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
472991397/10/29 انجام امور دفتر ي و اداري تامين نيروسايرسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 45,332,136سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
798921397/10/231398/02/23اصلاح هندسي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,900,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
791381397/10/19 سهم الارث طرفين قرارداد از ششدانگ پلاک 796و794 فرعي جدا شده از 22فرعي از 6اصلي بخش3 واقع در چهارراه استثنائيتملکشهرداري مرکزي 1,944,893,326شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791311397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد از ششدانگ پلاک ثبتي 794 جدا شده از 22 فرعي از 6 اصلي بخش 6و قسمتي از ششدانگ پلاک باقيمانده 793 فرعي جدا شده از 22 فرعي واقع درپلاک 6تملکشهرداري مرکزي 1,321,843,986شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791441397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد از قسمتي از ششدانگ پلاک 4920 فرعي از 794 باقيمانده از 793 فرعي واقع درپلاک 6 بخش 3تملکشهرداري مرکزي 659,743,333شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791351397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد از ششدانگ پلاک ثبتي 794 جدا شده از 22 فرعي از 6 اصلي بخش 6و قسمتي از ششدانگ پلاک باقيمانده 793 فرعي جدا شده از 22 فرعي واقع درپلاک 6تملکشهرداري مرکزي 1,262,999,987شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791461397/10/19 قسمتي از ششدانگ پلاک 4920 از794 جدا شده از 793 از شش اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 1,319,423,333شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791491397/10/19 قسمتي از ششدانگ پلاک 4923 از794 جدا شده از شش اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 1,245,666,663شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791431397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد قسمتي از ششدانگ پلاک 4920 از794 جدا شده از 793 از شش اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 1,319,423,333شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791361397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد از ششدانگ پلاک ثبتي 794 جدا شده از 22 فرعي از 6 اصلي بخش 6و قسمتي از ششدانگ پلاک باقيمانده 793 فرعي جدا شده از 22 فرعي واقع درپلاک 6تملکشهرداري مرکزي 2,525,873,308شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791331397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد از ششدانگ پلاک ثبتي 794 جدا شده از 22 فرعي از 6 اصلي بخش 6و قسمتي از ششدانگ پلاک باقيمانده 793 فرعي جدا شده از 22 فرعي واقع درپلاک 6تملکشهرداري مرکزي 2,643,687,972شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
37904?6?71397/10/17 حفظ و نگهداري فضاي سبزپيمانکاري سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري 4,943,864,293سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
748861397/10/05 تصرف 142.70متر مربع از 227.95متر مربع از ششدانگ پلاک ثبتي 8001 جدا شده از 12 از 6 اصلي بخش3 کد نوسازي 26-130-21-1تملکشهرداري مرکزي 1,278,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
713501397/09/241397/11/24موافقتنامه جدول گذاري اسرار جنوبيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 550,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
698551397/09/181397/04/18تكميل ابنيه سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
688491397/09/141397/12/14شركت نگين ارگ ماندگارعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
685571397/09/131398/02/13موافقتنامه روكش اسفالت معابر سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,100,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
681291397/09/121397/11/12موافقتنامه تكميل پارك كلاته سيفرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 300,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
677221397/09/111397/12/11جدول گذاري امتداد خيابان فريد خراسانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
672221397/09/081398/01/08موافقتنامه جدولگذاري سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
623801397/09/011398/12/01انجام امور خدماتيخدماتيشهرداري مرکزي 22,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
625741397/08/211398/02/31تکميل و اجراي اسکلت بتني بازار بزرگ بيهقعمرانيشهرداري مرکزي 55,240,866,120شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
547171397/08/20 در خصوص ميران و نحوه پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 9409975183301203-94/10/22 و اجرائيه شماره 9610425183300029-96/2/17 صادره از شعبه سوم حقوقي پرونده کلاسه 920732اجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 6,285,606,630شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
398891397/08/09 نحوه پرداخت محکوم به مندرج در دادنامه شماره 9509975255001004-95/10/4 صادره از شعبه پنجم حقوقي در مورد پلاک 28فرعي از 5اصلياجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 10,921,040,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
653221397/08/03 يک سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ پلاک1690از1450از183و يک سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ پلاک 1450فرعي از 183 از يک اصلي بخش12تملکشهرداري مرکزي 170,822,300شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
653231397/08/03 دو سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ پلاک1690از1450از183فرعي بخش112 و دو سهم مشاع از21 سهم ششدانگ پلاک 1450از183 قرع از يک اصلي بخش12تملکشهرداري مرکزي 347,646,200شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
875911397/08/011398/07/30تامين نيروي انساني و اجاره ماشين آلات جهت اجراي عمليات خدمات شهري منطقه يكخدماتيسازمان مديريت پسماند 5,194,589,551سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
674921397/08/011397/12/28خدمات مشاورهمشاورهشهرداري مرکزيمحمد مهدي محمديان نوغاني79,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
577891397/08/011397/11/01موافقتنامه تكميل پارك كوشكعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
875961397/08/011397/07/30تامين نيروي انساني و اجاره ماشين آلات جهت اجراي عمليات خدمات شهري منطقه دوخدماتيسازمان مديريت پسماند 4,542,308,215سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
574821397/07/301397/11/30موافقتنامه لكه گيري اسفالت سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
561311397/07/251397/10/25موافقتنامه پياده رو سازي ابن يمينعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
551531397/07/221397/10/22موافقتنامه هره چيني وغلاف گذاريعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
400951397/07/16 جبران خسارت سه سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ پلاک 1450فرعي جدا شده از 183 از يک اصلي بخش 12 واقع در پارکينگ مصلاتملکشهرداري مرکزي 496,345,500شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
505111397/07/071397/10/07موافقتنامه محوطه سازي تقاطع حافظ وفردوسي توحيد شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
490581397/07/021398/07/02حمايت از مستمندان اسرار سبزوارپيمانکاري شهرداري مرکزي 450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
487451397/07/011398/06/31بررسي و اجراي روشهاي چهره به چهره و كارگاه بر تفكيك، جداسازي و بازيافت پسماند در واحدهاي مسكوني و آموزشي شهرستان سبزوارآموزشيسازمان مديريت پسماند 200,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
566921397/07/011397/12/29ارائه خدمات مشاوره اي در خصوص gisوشهرسازيمشاورهشهرداري مرکزينرگس معظمي فر65,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
516461397/07/011397/12/29خدمات مشاوره حقوقي و املاكمشاورهشهرداري مرکزي 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
581711397/07/011397/08/29خدمات حقوقي و قضاييمشاورهشهرداري مرکزي 216,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
430981397/06/111397/08/11موافقتنامه بازپپرايي با كودك قصبهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
432111397/06/111397/08/11موافقتنامه تكميل ديوار ساحلي كال عيدگاهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
408141397/06/01 توافقنامه در راستاي اجرائيه شماره 9510425183300232-95/10/12 شعبه سوم حقوقياجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 658,120,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
394931397/05/271398/11/27مطالعه و پژوهش وتهيه و تدوين سند بازآفريني محله رضوي شهر سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 1,375,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
369221397/05/181397/07/18محوطه سازي پارک بهمنعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
345641397/05/111397/11/11موافقتنامه اسفالت حفاري هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,100,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
322861397/05/031397/08/03موافقتنامه احداث باغ موزه انقلاب ودفاع مقدسعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
94681397/05/011398/05/01اجاره ساختمان ويلايي واقع در خ رازي-بهاران6-پلاك2اجارهشهرداري مرکزي 45,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
291941397/04/281397/07/28موافقتنامه اجراي پياده راه گل افشانيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,155,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
253711397/04/101397/07/10جدول گذاري و تكميل ابنيهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
245441397/04/061397/07/06جدول گذاري پراكندهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
261431397/04/011397/12/28ارائه خدمات حقوقيمشاورهشهرداري مرکزي 550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
282441397/04/011397/06/31ارائه خدمات حقوقيمشاورهشهرداري مرکزي 45,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
237641397/03/281397/05/28طراحي و اجراي سازه نگهبانعمرانيشهرداري مرکزي 1,580,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
201261397/03/221397/06/22موافقتنامه احداث ابنما ،تاسيسات وپايه سرديس شهيد شمس اباديعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
201631397/03/221397/05/22موافقتنامه اصلاح هندسي تقاطع سلمان فارسيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
150591397/03/031397/07/03تهيه اسفالت بازيافتيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
131021397/03/011397/08/30حمل و دفن بهداشتي زباله هاي شهرستان سبزوارپيمانکاري سازمان مديريت پسماند 1,740,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
144541397/03/011397/07/01مطالعات مکان گزيني وطراحي مجموعه نمايشگاهيمشاورهسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهرياحسان لگزيان350,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
139451397/02/31 خريد ششدانگ پلاک 3304فرعي جدا شده از 254از5 بخش3 واقع در مسير احداث کمربند شمالتملکشهرداري مرکزي 488,328,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
139541397/02/31 خريد يك دوازدهم(نيم سدس) از يك خمس مشاع از سه دانگ از ششدانگ زمين شماره 253فرعي از يك اصلي بخش 12 معادل 120مترمربعتملکشهرداري مرکزي 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
55141397/02/03 حسب دادنامه قطعيت يافته پرونده کلاسه 960034ديوان عالي کشور و 940220 شعبه پنجم حقوقي در مورد پلاک 394 فرعياجرائيه راي دادگاهشهرداري مرکزي 2,200,434,661شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
109301397/02/011397/08/01خدمات مشاوره درخصوص پرونده هاي حقوقي و املاكمشاورهشهرداري مرکزي 95,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
47381397/01/301397/07/30موافقتنامه اجراي لكه گيري پراكنده سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
32311397/01/261397/04/26موافقتنامه جدول گذاري خ 20متري خدمات موتوريعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
32161397/01/261397/03/26موافقتنامهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
54371397/01/011398/12/29خدمات حفاظت و نگهباني و راهورپيمانکاري شهرداري مرکزي 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
954131397/01/011397/12/29انجام پروژه هاي اداره فناوري اطلاعاتپيمانکاري شهرداري مرکزي 1,630,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
99971397/01/011397/03/31خدمات مشاوره اي املاكمشاورهشهرداري مرکزيامير الهي45,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
940301396/12/24 ششدانگ پلاك 16624 فرعي از 346 فرعي از6 اصلي بخش 3 سبزوار واقع در بلوار شهداي كوشكتملکشهرداري مرکزي 1,404,150,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
932721396/12/221397/02/22طراحي ساماندهي خيابان حافظ توحيد شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 145,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
891491396/12/09 توسعه شبكه گاز حاشيه اتوبانپيمانکاري شهرداري مرکزي 175,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
858751396/11/291396/12/25خريد المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 69,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
858731396/11/291396/12/25خريد المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 125,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
860931396/11/29 خريد المان چهار فيگورخريدشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
854601396/11/281397/01/28تكميل پياده رو خيابان علامه طباطباييعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 175,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
847511396/11/251396/12/25خريد المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 240,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
847521396/11/251396/12/25خريد المان اشكال هندسي نوروز 97خريدشهرداري مرکزي 280,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
847451396/11/251396/12/25خريد المانخريدشهرداري مرکزي 135,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
847441396/11/25 خريد المان تونل آرزوهاخريدشهرداري مرکزي 460,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
847461396/11/25 خريد المان نوروزي تنگ ماهيخريدشهرداري مرکزي 140,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
841871396/11/231397/03/23احداث ميدان دانشجوعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
841851396/11/231397/02/23اجراي آيلند خيابان اسرارعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
798811396/11/091397/01/09اجراي بتن رنگي محوطه پارك طراوتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 175,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
747411396/10/231397/04/30نقشه برداريپيمانکاري شهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
773571396/10/201396/12/29مشاوره حقوقيمشاورهشهرداري مرکزي 35,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
776811396/10/201396/11/30اجراي تير پاركيخريدشهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
731541396/10/171397/02/17تكميل ورودي پارك شهداي گمنام و مسير طراوتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
731551396/10/171397/02/17جدول گذاري آيلند مياني محور اسفراينعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,850,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
780041396/10/171396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابينخدماتيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
890091396/10/121396/11/12خدمات مشاوره اي در زمينه بيمهمشاورهشهرداري مرکزي 35,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
764211396/10/10 انجام عمليات آسفالت شامل قيرپاشي ‏، تهيه حمل و پخش آسفالت بيندر 19پيمانکاري سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 837,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
671471396/10/011397/09/30اجاره بهاي ورودي ميدان ميوه و تره بار مرکزياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 516,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
671961396/09/261397/03/23پخش آسفالتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
664631396/09/231396/12/23اجراي كف سازي و بلوك فرش پارك بانوانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,125,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
664621396/09/231396/12/23محوطه سازي مقابل منطقه دوعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 687,500,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
656921396/09/211396/12/21اجراي جدول گذاري پراكنده كلاته سيفرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
657051396/09/211396/12/21اجراي جدول گذاري خيابان 11 و 30عمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
393821396/09/18 خريد 307/02 متر مربع واقع در شرق پلاک3336 از 1440فرعي از 5 اصلي بخش3 واقع در شرق 335متري بوتان گازخريد زمين از شهرداريشهرداري مرکزي 2,897,842,500شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
641241396/09/141396/11/14احداث روز بازارعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 875,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
638901396/09/121397/09/11اجاره ميدان دام و احشاماجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 5,071,200,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
632871396/09/121397/01/12پياده رو سازي و نهر خيابان كاشفيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
741971396/09/121396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابين به شماره شهرباني ايران 32-188 ج 76خدماتيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
609501396/09/021396/12/02اجراي پياده رو سازي خيابان 22 بهمنعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,760,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
609451396/09/021396/12/02احداث پارك شهداي كوشكعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
606131396/09/011396/12/01انچام خدمات مشاوره ايمشاورهشهرداري مرکزي 45,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
595271396/08/271396/11/27اجراي سنگ فرش كوبيك خط عابر پيادهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
580081396/08/201396/11/20اجراي آيلند مياني بلوار پاسدارانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
576531396/08/181396/11/18تكميل و بهسازي بلوار شهيد باهنرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,875,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
576951396/08/171396/10/17جدول گذاري خيابان راهنماييعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
727041396/08/161396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يکدستگاه مزدا دو کابين .خدماتيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
727031396/08/161396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگ مزدا دو کابينخدماتيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
727181396/08/161396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه سمندخدماتيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
727131396/08/161396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابينخدماتيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
727061396/08/161396/12/29در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابين جهت انجام امور سازمانخدماتيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
572611396/08/16 ايجاد روز بازارپيمانکاري سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 700,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
571201396/08/151396/10/15تعمير و بهسازي ساختمان خدماتي پارك مركزي توحيد شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
571491396/08/151396/10/15جدول گذاري مسير طراوتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
568041396/08/141396/09/14توافق ملكتملکشهرداري مرکزي 2,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
526611396/07/301396/10/30اصلاح هندسي ورودي هاي توحيد شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
527061396/07/301396/10/30جدول گذاري مسير بلوار شهيد حججيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,250,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
623911396/07/151397/07/14اجاره غرفه 11 بازارچه شعيب(ع)اجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 27,960,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
465231396/07/101396/10/10پياده رو سازي خيابان نهضتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
465211396/07/101395/10/10تكميل مجتمع هتل شهرداريعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 3,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
454051396/07/031395/10/03مرمت و جدول گذاري كمربند جنوبيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
412891396/07/011397/06/31اجاره غرفه واقع در بلوار کشاورزاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 86,040,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
495771396/07/011396/12/29انجام امور حقوقيمشاورهشهرداري مرکزي 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
580131396/07/011396/12/29خدمات حقوقي و قضاييخدماتيشهرداري مرکزي 150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
541371396/07/011396/09/01مانيتورينگ سخت افزارپيمانکاري شهرداري مرکزي 28,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
438541396/06/281396/09/28بازپيرايي ميدان فاطميعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,250,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
432241396/06/221397/06/21اجاره بهاي غرفه واقع در بين دانشگاه 3و5اجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 49,200,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
471531396/06/171397/06/16اجاره غرفه 3 بازارچه شعيباجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 39,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
471651396/06/161397/06/15قرارداد اجاره پارکينگ ماشني الات سنگين و نيمه سنگين واقع در بلوار آزادگان شمال CNGاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 326,196,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
411091396/06/141396/12/14بازپيرايي مسير پياده رو بلوار سربدارانعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 8,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
399341396/06/091397/06/09تهيه، حمل و پخش آسفالتعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
396841396/06/08 پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 14122 فرعي از 210فرعي از يک اصلي بخش 12تملکشهرداري مرکزي 765,744,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
397371396/06/08 خريد 47/21سهم مشاع از 139سهم از ششدانگ پلاک 1372 فرعي از 201فرعي از سه اصلي بخش 3 کلاته سيفرتملکشهرداري مرکزي 103,862,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
397351396/06/08 خريد سه دانگ و ششدهم دانگ مشاع از ششدانگ ÷لاک 392فرعي از 8اصلي بخش12 جعفرآباد واقع در حريم کمربندي جنوبتملکشهرداري مرکزي 1,081,066,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
412381396/06/071397/06/06اجاره غرفه شماره 4 واقع در بازار نقابشکاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 48,060,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
432181396/06/041397/06/03اجاره بهاي غرفه 6 بازارچه شعيباجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 35,520,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
380001396/05/311397/05/30تعمير و نگهداري ابنما هاي سطح شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 762,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
379031396/05/31 98/44سهم از201/54سهم ششدانگ پلاک653 اصلي بخش يک سبزوار خيابان گل افشانيتملکشهرداري مرکزي 984,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
373481396/05/291397/05/29نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
361811396/05/251396/08/25بازپيرايي معابر داخل ميدان شهيد بهشتيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,250,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
361821396/05/251396/08/25بازپيرايي ميدان حكيمعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
342611396/05/181396/11/18مرمت و لكه گيري پراكنده سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
328231396/05/121396/09/12لكه گيري و تعمير ساختمان هاي شهرداريعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
317421396/05/091397/03/09خريد بتن پروژه بازار بزرگ بيهقخريدشهرداري مرکزي 19,484,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
315451396/05/091396/08/09اجراي كفپوش خيابان علامه طباطباييعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
304611396/05/04 پيرو توافقنامه شماره 22219-95/4/2ششدانگ 4771 فرعي از 265 فرعي از يک اصلي بخش 12تملکشهرداري مرکزي 519,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
587381396/05/011397/04/31اجاره غرفه 1 بازارچه شعيباجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 12,036,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
471561396/05/011397/04/31اجاره غرفه 4 بازارچه شعيباجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 42,240,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
412341396/05/011397/04/31اجاره غرفه 7 بازارچه شعيباجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 36,240,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
412331396/05/011397/04/31اجاره غرفه 8 بازارچه شعيباجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 45,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
294441396/05/011396/07/01اجراي سيستم ارتينگ اميريهپيمانکاري شهرداري مرکزي 1,090,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
287821396/04/28 در خصوص رفع مشکل آبهاي سطحي انديشه 10 -قطعه 212 از پلاک4-142/8سهم مشاع از 572سهم ششدانگتملکشهرداري مرکزي 1,478,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
278081396/04/251396/10/25ديوار چيني پراكنده سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
276381396/04/251396/07/25جدول گذاري و لكه گيري پراكنده سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
259071396/04/181396/10/18رسيدگي به پرونده هاي حقوقيپيمانکاري شهرداري مرکزي 126,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
255751396/04/171396/08/17تكميل سوله زائرعمرانيشهرداري مرکزي 1,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
251001396/04/15 فنس كشي راه فرعي محل دفن زباله شهريعمرانيسازمان مديريت پسماند 1,470,240,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
187141396/04/011397/03/31اجاره بهاي غرفه 1 نقابشکاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 27,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
355841396/03/251396/07/25جدولگذاري مسير طراوتعمرانيشهرداري مرکزي 160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
202781396/03/241396/12/25نمونه گيري بتن بازار بزرگ بيهق (طرح اميريه)پيمانکاري شهرداري مرکزي 339,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
168881396/03/101396/12/29حسابرسي اوراق اميريهپيمانکاري شهرداري مرکزي 88,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
162651396/03/091396/06/09پياده رو سازي خيابان رازيعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,950,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
162751396/03/091396/05/09مرمت و لكه گيري معابر سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
146691396/03/041396/06/04تعمير و لكه گيري معابر و پارك هاي سطح شهرعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
144531396/03/031396/06/03اجراي ديوار ساحلي كال عيدگاهعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
190221396/03/011396/04/31تامين نيروي انسانيپيمانکاري شهرداري مرکزي 1,850,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
128271396/02/271396/05/27بازپيرايي آيلند كوشكعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
119101396/02/241396/05/24بلوك فرش پياده رو خيابان 22 بهمنعمرانيسازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 1,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
203871396/02/011397/01/31اجاره بهاي روز بازار واقع در ضلع شمالي مصلاي شهراجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 378,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
50111396/01/301396/11/30اجراي كامل اسكلت مجتمع اميريهعمرانيشهرداري مرکزي 38,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
243671396/01/211397/01/20اجاره غرفه شماره 3 واقع در بازار نقابشکاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 49,800,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
243731396/01/211397/01/20اجاره بهاي غرفه شماره 2 واقع در بازار نقابشکاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 49,800,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
20321396/01/191396/07/19مرمت و لكه گيري سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 1,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
69761396/01/071397/01/07انجام امور برنامه gisپيمانکاري شهرداري مرکزي 140,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
76741396/01/011396/12/29حفاظت فيزيكي و نگهبانيپيمانکاري شهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
100721396/01/011396/12/29اجراي پروژه هاي فناوريپيمانکاري شهرداري مرکزي 768,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
34251396/01/011396/06/31همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابينخدماتيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
318591396/01/011396/06/31ارائه خدمات حقوقي و قضاييمشاورهشهرداري مرکزي 350,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
34331396/01/011396/01/31همکاري با سازمان د رخصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابينخدماتيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
1042481395/12/261396/02/26هدايت آبهاي سطحي ميدان شهيد بهشتيعمرانيشهرداري مرکزي 1,570,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
646681395/12/231395/12/30حق انتفاع خودروپيمانکاري شهرداري مرکزي 150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1021471395/12/221396/06/22پياده رو سازي خيابان ابن يمينعمرانيشهرداري مرکزي 4,280,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1021541395/12/221396/06/22اجراي كف سازي مسير عابر پيادهعمرانيشهرداري مرکزي 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1018121395/12/211396/04/21جدول گذاري پراكنده سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 1,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
991041395/12/12 نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
983041395/12/101398/06/10نظارت عاليه وكارگاهي (مرحله سوم)بازار بزرگ بيهق (بلوك 5)از طرح ارگ اميريهمشاورهشهرداري مرکزي 8,496,345,446شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1042491395/12/061396/04/04اصلاح هندسي ورودي هاي شهر سمت تهرانعمرانيشهرداري مرکزي 1,590,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
957621395/12/041396/01/04خريد 5ايستگاه اتوبوس-5 عدد کيوسکخريدشهرداري مرکزي 377,550,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
985611395/12/011395/12/29ارايه خدمات حقوقي و قضاييخدماتيشهرداري مرکزي 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
939131395/11/30 قرارداد تحويل زمين مزايده اي سال 93-حسب شماره نامه38086سايرشهرداري مرکزي 6,411,020,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
922221395/11/261395/12/27خريد المان اسب چوبي نوروز 96خريدشهرداري مرکزي 279,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
917581395/11/251396/11/25طرح جامع مديريت پسماند شهري منطقه سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 1,450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
914791395/11/241395/12/27خريد المان نوروز96خريدشهرداري مرکزي 135,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
915291395/11/24 خريد المان نوروزي (نگاتيو وزورخانه)خريدشهرداري مرکزي 160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
892251395/11/181396/03/18احداث ميدان خليج فارسعمرانيشهرداري مرکزي 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
957491395/11/151396/05/15توزيع و ارسال نامه هاي دبيرخانهپيمانکاري شهرداري مرکزي 160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
869711395/11/13 بهسازي خيابان کاشفيعمرانيشهرداري مرکزي 1,550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
869681395/11/13 اجراي ميدان سربدارانعمرانيشهرداري مرکزي 6,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
843551395/11/061396/01/06تکميل جدول گذاري مسير خيابان دکتر علي شريعتيعمرانيشهرداري مرکزي 1,550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
985601395/11/011395/12/29ارائه خدمات حقوقيخدماتيشهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
819661395/10/29 سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک4876فرعي جدا شده از 407فرعي از يک اصلي بخش 12تملکشهرداري مرکزي 305,100,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
819751395/10/29 33/44سهم مشاع از 120/21 سهم ششدانگ پلاک123 فرعي جدا شده از 2 فرعي از2176 اصلي بخش 2 سبزوارتملکشهرداري مرکزي 501,600,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
798931395/10/23 خدمات مشاوره و خريد نرم افزار جامع آرشيو مکاني و SDI شهري و سامانه مميزي املاکمشاورهشهرداري مرکزي 780,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
795911395/10/22 نقاشي ديواريپيمانکاري شهرداري مرکزي 400,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
763111395/10/12 قطع برقپيمانکاري شهرداري مرکزي 160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
249781395/10/12 خريد شش دانگ پلاک 5069 -تعريض خ آرمانخريدشهرداري مرکزي 1,349,100,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
868611395/09/251396/09/25اجاره غرفه 7 بازارچه نقابشکاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 34,200,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
693671395/09/20 خريد ششدانگ پلاک 676 اصلي بخش يک سبزوار واقع در مسير خيابان گل افشانيتملکشهرداري مرکزي 2,441,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
684941395/09/171396/03/17ديوارکشي پراکنده املاک سطح شهر و سوله بهمنعمرانيشهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
684981395/09/171396/02/17تكميل پارك مركزي توحيد شهرعمرانيشهرداري مرکزي 1,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
642851395/09/151395/12/30حفاظت نيروي انتظاميخدماتيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
664711395/09/11 باز پيرايي ميادين سطح شهر (صاحب الزمان وطالقاني)عمرانيشهرداري مرکزي 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
754961395/09/09 35/46سهم از 55سهم از10 سهم ششدانگ پلاک432فرعي از64 فرعي از 6 اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 195,030,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
709681395/09/011396/03/01حمل و تخليه جدول و بلوكپيمانکاري شهرداري مرکزي 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
634511395/08/271396/02/28بازپيرايي مسير بلوار سربدارانعمرانيشهرداري مرکزي 6,800,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
634471395/08/271395/12/27مرمت و لکه گيري معابر سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
634631395/08/27 اجراي عمليات خاکي وزيرسازيعمرانيشهرداري مرکزي 400,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
474211395/08/251396/01/06انجام امور تهيه وتنظيم مطالب جهت بروز رساني وب سايت شهرداري و...پيمانکاري شهرداري مرکزي 48,016,800شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
626091395/08/251395/10/25خريد ايستگاه اتوبوسخريدشهرداري مرکزي 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
584651395/08/25 بازپيرايي ميدان شهيد بهشتيعمرانيشهرداري مرکزي 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
606751395/08/19 خريد وتصرف قسمتي از ششدانگ پلاک 656 فرعي از 210فرعي جداشده از 3 اصلي بخش سه سبزوار مزرعه کلاته سيفر مسير خيابان 14 متريخريدشهرداري مرکزي 318,870,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
584641395/08/121396/01/16اصلاح هندسي سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
571241395/08/08 خريد ششدانگ پلاک 6216 فرعي از 141 فرعي از 6 اصلي بخش سه سبزوار مسير خيابان اميرکبيرتملکشهرداري مرکزي 2,232,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
809721395/08/011400/08/01مشارکت در انجام خدمات رفت وروبپيمانکاري سازمان مديريت پسماند 3,341,658,774سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
809711395/08/011400/08/01مشارکت در انجام خدمات رفت وروبپيمانکاري سازمان مديريت پسماند 2,875,030,747سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
606851395/08/011396/07/30اجاره غرفه 12 بازارچه شعيباجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 26,400,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
507891395/07/151396/07/15امور مانيتورينگپيمانکاري شهرداري مرکزي 156,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
21211395/07/141395/04/19ديوار كشي اداره راهعمرانيشهرداري مرکزي 280,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
737731395/07/101396/07/09اجاره بهاي غرفه داخل ميدان تر و ميوه بازارچه شعيباجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 36,120,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
508521395/07/011395/12/01انجام امور فني اداره فناوريپيمانکاري شهرداري مرکزي 160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
666641395/07/011395/09/30انتفاع از خودروپيمانکاري شهرداري مرکزي 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
562031395/06/131394/11/26اجراي آيلند کمربند شمال شرقعمرانيشهرداري مرکزي 2,650,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
39271395/06/131394/07/24احداث پارك طراوتعمرانيشهرداري مرکزي 4,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
403631395/06/06 خريد ششدانگ پلاک 17443 فرعي از 4536 فرعي جدا شده از يک اصلي بخش 12 سبزوارتملکشهرداري مرکزي 768,570,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
384861395/06/03 قصد تصرف و خريد 20/50سهم مشاع از144سهم مشاع از2400سهم از سه دانگ از ششدانگ پلاک127 فرعي از 6اصلي بخش3 واقع در کوچه خاتم3تملکشهرداري مرکزي 61,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
376261395/05/311395/11/30اجراي ديوار ساحلي كال عيدگاهعمرانيشهرداري مرکزي 1,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
376251395/05/311395/08/30مرمت و لکه گيري سطح شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
374301395/05/311395/07/30محوطه سازي جلو فرهنگ سراعمرانيشهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
333751395/05/171395/08/17تكميل پارك مولوي توحيد شهرعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
304921395/05/051395/07/05تكميل هتل قديم شهرداريعمرانيشهرداري مرکزي 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
304891395/05/05 عمليات اجراي پل کال عيدگاه مقطع کمربند شمالعمرانيشهرداري مرکزي 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
276091395/05/011396/05/31اجاره بهاي بازارچه رضوياجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 134,400,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
292751395/05/011396/05/31اجاره غرفه 9 بازارچه شعيباجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 54,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
382191395/05/011396/04/31اجاره بهاي ميدان دام و احشاماجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 4,501,200,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
150921395/04/291395/06/06اجراي بتن غلتكي بلوار هشت بهشتعمرانيشهرداري مرکزي 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
266231395/04/211395/07/21تکميل ساختمان آمفي تئاتر پارک سلامتعمرانيشهرداري مرکزي 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
248351395/04/19 خريد ششدانگ پلاک 3 فرعي از 571 اصلي خش يک سبزوار واقع در مسير خيابان گل افشانيتملکشهرداري مرکزي 1,702,875,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
313861395/04/161395/10/16پشتيباني واپريشن سيستم و کميسيون ماده صدپيمانکاري شهرداري مرکزي 159,720,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
327851395/04/091396/04/08اجاره بهاي يکشنبه بازار واقع در بلوار آزادگاناجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 352,800,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
231391395/04/061395/08/30سوله مديريت بحرانعمرانيشهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
224711395/04/031395/06/03تكميل پارك هشت بهشتعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
222041395/04/02 تفکيک قسمتي از پلاک13956 فرعي از 6 اصلي بخش 3 در مسير کمربند شماليتملکشهرداري مرکزي 0شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
281311395/04/011396/03/31اجاره بهاي غرفه 1 بازارچه نقابشکاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 42,120,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
287501395/04/011395/10/01توزيع نامه اداري دبيرخانهپيمانکاري شهرداري مرکزي 160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
217751395/04/011395/06/01جدول گذاري كمربند شمال غربعمرانيشهرداري مرکزي 2,127,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
193061395/03/231395/05/23جداسازي اب شربعمرانيشهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
189071395/03/221395/09/22خدمات مشاوره مطالعات مميزي ايمني عابرين پيادهمشاورهشهرداري مرکزي 130,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
186341395/03/191395/04/09جابجايي تاسيسات برق بلوك 5 اميريهپيمانکاري شهرداري مرکزي 178,640,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
4401395/03/191395/04/02جابجايي تاسيسات مخابرات ارگ اميريهپيمانکاري شهرداري مرکزي 130,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
180461395/03/18 خريد ششدانگ پلاک 2038فرعي از 93فرعي از 6 اصلي بخش3 سبزوارتملکشهرداري مرکزي 660,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
175261395/03/17 خدمات نقشه برداري سطح شهر سبزوارپيمانکاري شهرداري مرکزي 250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
890571395/03/041395/02/26اجراي جدول گذاري بلوار هشت بهشتعمرانيشهرداري مرکزي 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
131851395/02/291395/05/29اجراي امتداد آيلند دكتر شريعتيعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
115131395/02/231396/02/23نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
249931395/02/231396/02/23انجام امور تايپ و تكثيرپيمانکاري شهرداري مرکزي 400,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
31321395/02/191395/08/19عكس برداري هواييمشاورهشهرداري مرکزي 130,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
305181395/02/09 محوطه سازي باغ ايرانيعمرانيشهرداري مرکزي 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
834381395/02/081395/02/06اجراي پايه المان سلامعمرانيشهرداري مرکزي 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
130731395/02/011396/01/31اجاره بهاي غرفه 5 بازار نقابشکاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 48,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
46271395/01/291395/07/29عمليات خاکبرداري وتخريب وضمائم آنخدماتيشهرداري مرکزي 9,972,340,440شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
45821395/01/291395/04/29تهيه طرح توجيهي تفكيك اراضي 7/5 هكتاري شمال شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 50,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
42921395/01/281395/03/28عمليات حفاري به صورت ماشيني (روتاري) وآزمايشات ژئوتکنيک در محل ومطالعات ژئوتکنيک فاز 2 بلوک 5 اميريهخدماتيشهرداري مرکزي 230,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
42911395/01/281395/02/28تهيه مصالح ،اجراواصلاح شبکه هاي آب وفاضلاب در محله ارگ اميريهعمرانيشهرداري مرکزي 730,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
42931395/01/281395/02/17تهيه مصالح ،اجرا وجابجايي لوله کشي وتعميرات 2 محل از خط.ط گاز ارگ اميريهعمرانيشهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
16231395/01/171395/04/17اجراي جدول نهري وکانيو رازي 23پيمانکاري شهرداري مرکزي 1,550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
17401395/01/051395/07/05انجام امور تهيه وتنظيم مطالب جهت بروز رساني سايت شهرداريپيمانکاري شهرداري مرکزي 48,016,800شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
44931395/01/011395/06/31پشتيباني سخت افزاري ونرم افزاري سرورهاپيمانکاري شهرداري مرکزي 78,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
100691395/01/011395/06/31انتفاع از خدمت يک دستگاه خودرو پرايدپيمانکاري شهرداري مرکزي 90,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
896801394/12/27 خريد وتصرف قسمتي از پلاک 3283 فرعي از 1224 فرعي -تملکشهرداري مرکزي 268,416,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
884431394/12/241395/03/24مرمت و لكه گيري سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
2/868531394/12/18 قرارداد مصالحه براي تهاتر و توافق تجاريخريدشهرداري مرکزي 4,250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
865981394/12/171395/06/17آماده سازي داده برداري و توصيفي ورود gisمشاورهشهرداري مرکزي 1,390,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
865421394/12/171395/02/17اجراي شبكه آب و فاضلاب سايت شهربازي پارك شهداي گمنامعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
527481394/12/11 تطبيق پلاک ثبتي (محل فرهنگسراي امام رضاع)خدماتيشهرداري مرکزي 35,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
844961394/12/10 مطالعات اصلاح هندسي تقاطع امام رضا و باهنرمشاورهشهرداري مرکزي 135,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
785441394/12/04 ساخت المان نوروزيپيمانکاري شهرداري مرکزي 520,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
865801394/12/011395/03/01مرمت و لكه گيري سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
403081394/12/011394/10/24اجراي پياده راه شريعتمداريعمرانيشهرداري مرکزي 4,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
391321394/11/281395/06/18نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
802361394/11/271395/02/27امور ثبت نام وانجام مراحل اداري و وصول درآمد ارزش افزودهخدماتيشهرداري مرکزي 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
785491394/11/211395/02/21تكميل ابنيه باغ ايرانيعمرانيشهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
785471394/11/211394/12/15مرمت و تعمير المان نوروزيپيمانکاري شهرداري مرکزي 270,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
226161394/11/201395/11/20اجاه يکدستگاه آپارتماناجارهشهرداري مرکزي 264,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1/690341394/11/20 تهاتر ديون جرائم ساختمانيسايرشهرداري مرکزي 4,290,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
115721394/11/121395/11/12خدمات مشاوره بيمهمشاورهشهرداري مرکزي 30,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
730961394/11/121395/09/05خريد مجسمه كاشفيخريدشهرداري مرکزي 490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
865331394/11/011395/11/01خدمات حسابداري اوراق مشارکت طرح اميريهخدماتيشهرداري مرکزي 80,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
134101394/11/011395/11/01مشاوره حقوقيمشاورهشهرداري مرکزي 30,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
707691394/10/271394/12/20ساخت المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 70,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
707601394/10/271394/12/15ساخت وخريد المانخريدشهرداري مرکزي 700,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
682221394/10/221395/10/17شارژ وپشتيباني خطوط اينترنتخدماتيشهرداري مرکزي 80,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
702921394/10/221395/03/27حسابرسيپيمانکاري شهرداري مرکزي 180,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
689151394/10/201394/11/20احداث کلاس درس مدرسه 22 بهمن وديوارکشي صدا وسيماعمرانيشهرداري مرکزي 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
663981394/10/171394/12/29توزيع وارسال نامه هاي دبيرخانهپيمانکاري شهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
670871394/10/131395/10/13نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
658861394/10/07 خريد وتصرف قسمتي از پلاک 323 فرعي از 5 اصلي بخش 3 عميدآباد واقع در پايانه مسافربريخريدشهرداري مرکزي 580,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
265351394/09/251395/09/24اجاره بهاي غرفه 8 بازارچه نقابشکاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 33,960,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
599711394/09/101395/03/10اجراي عمليات خاكبرداريعمرانيشهرداري مرکزي 9,972,340,440شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
591041394/09/071394/11/09عمليات خاکبرداري -بارگيري وتخليه خاکپيمانکاري شهرداري مرکزي 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
650291394/09/011394/12/29پيمانکاري حمل قيرپيمانکاري شهرداري مرکزي 1,390,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
564811394/08/271395/08/27نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
561961394/08/261394/11/26پياده روسازي خيابان اسلام آبادعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
562141394/08/261394/11/26احداث ساختمان نمازخانه و سرويس بهداشتي باغ ايرانيعمرانيشهرداري مرکزي 240,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
525951394/08/13 تصرف ششدانگ پلاک 17 فرعي از 5 اصلي بخش 3 سبزوارسايرشهرداري مرکزي 13,926,480,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
545441394/08/021395/04/02توافق جهت خريد ملكخريدشهرداري مرکزي 2,652,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
564741394/08/011395/08/01پشتيباني ورفع مشکلات وتوسعه نرم افزار galexپيمانکاري شهرداري مرکزي 207,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
727311394/08/011394/12/29بررسي وتطبيق چارت سازماني مصوب وجديد سازمانهامشاورهشهرداري مرکزي 950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
472791394/07/211394/10/21اجراي پل سواره رو كال عيدگاهعمرانيشهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
463531394/07/181394/11/18جدول گذاري پراكنده سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 2,930,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
453631394/07/13 توافقنامه آقاي قربانعلي عباس آباد عرب وسايرينتملکشهرداري مرکزي 2,180,080,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
449961394/07/111395/01/11طراحي وساماندهي بلوار شريعتيمشاورهشهرداري مرکزي 280,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
427431394/07/061394/12/27انجام امور برنامه gis و ساير امور ارجاعي توسط سرپرست اداره حقوقي و املاكپيمانکاري شهرداري مرکزي 53,352,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
426961394/07/041394/09/04طراحي فاز يك پروژه باغ بازارمشاورهشهرداري مرکزي 600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
480271394/07/011394/12/29بررسي ومانيتورينگ سخت افزاري ونرم افزاري سرورهاخدماتيشهرداري مرکزي 72,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
393101394/06/191394/12/19اجراي آيلند خيابان باهنر(چهل متري دوم)عمرانيشهرداري مرکزي 5,956,591,285شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
391311394/06/18 خدمات نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
386951394/06/17 تملک قطعه 16 از پلاک 483 فرعي از 162 اصلي کمربند هشت بهشتتملکشهرداري مرکزي 9,829,620,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
381961394/06/15 خريد ششدانگ پلاک 16568 فرعي جدا شده از 5920 فرعي از يک اصلي بخش 12تملکشهرداري مرکزي 785,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
377041394/06/141394/07/14توزيع كليه قبوض نوسازي و پسماند مسكونيپيمانکاري شهرداري مرکزي 140,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
420381394/06/071394/12/27انجام امور تهيه و تنظيم مطالب جهت بروز رساني وب سايت شهرداريپيمانکاري شهرداري مرکزي 40,014,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
353921394/06/031394/09/03اجراي جداره سازي بافت تاريخي سبزوارعمرانيشهرداري مرکزي 435,252,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
338601394/05/281394/08/28پياده رو سازي خيابان عباسيهعمرانيشهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
311601394/05/171394/09/17خدمات مشاوره طراحي مسير كمربندي شمال شرق و غرب سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
310661394/05/151397/11/12قرارداد مشاوره بازاريابي و بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 700,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1/303671394/05/12 مصالحه براي تهاترسايرشهرداري مرکزي 1,507,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
298671394/05/101394/09/10اجراي جدولگذاري مسيرهاي حاشيه اي بلوار 8 بهشتعمرانيشهرداري مرکزي 3,450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
298641394/05/101394/08/10پياده رو سازي خيابان فياضعمرانيشهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
256711394/05/011394/07/02اجاره متل پرستو بابلسراجارهشهرداري مرکزي 950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
539281394/04/261395/05/01اجاره مجموعه ورزشي سالن حجاباجارهشهرداري مرکزي 28,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
699381394/04/241395/04/23اجاره بهاي غرفه محصولات غذايي در حاشيه کال ميدان کارگراجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 50,400,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
250741394/04/181394/12/29حمل وتخليه جداول کارگاه توليد جدولپيمانکاري شهرداري مرکزي 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
269761394/04/161395/04/16پشتيباني و اپريشن سيستم رفع اشكالات مربوطهپيمانکاري شهرداري مرکزي 290,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
244851394/04/15 تصرف 58/20 متر مربع از ششدانگ پلاک شماره 9094فرعي 394از يک اصلي بخش12تملکشهرداري مرکزي 942,840,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
311481394/04/101394/06/10بررسي و جمع آوري اطلاعات نحوه ي تدوين ضوابط و دستورالعملپيمانکاري شهرداري مرکزي 12,180,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
311501394/04/011394/12/29بررسي و تطبيق وضع موجود منابع انساني با چارت سازماني مصوب و ارائه و تصويب چارت سازماني جديد شهرداريپيمانکاري شهرداري مرکزي 120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
250861394/04/011394/07/01بررسي و مانيتورينگ سخت افزاري و نرم افزاري سرور هاپيمانکاري شهرداري مرکزي 36,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
193391394/03/261394/06/26خدمات مشاوره جهت نرم افزار جامع آرشيو مكاني و sdi شهريمشاورهشهرداري مرکزي 738,900,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
177431394/03/201394/09/30سامانه همراه شهروند الكترونيك شهر سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 29,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
177421394/03/201394/07/20بهسازي و پوشش كانال هايي ابرو سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
156511394/03/101394/09/10تجاري سازي کريدور اتوبان جنوبمشاورهشهرداري مرکزي 50,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
145841394/03/061394/07/06محوطه سازي پارك شهداي گمنامعمرانيشهرداري مرکزي 1,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
126711394/02/301394/04/30اجراي پايه مجسمه ابوالفضل بيهقي و فردوسيعمرانيشهرداري مرکزي 350,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
530051394/02/161392/03/01محوطه سازي پارك راهنماييعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
66741394/02/061399/02/06مشاركت از بهره برداري يك دستگاه چند منظوره خط كشي معابرمشاركتيشهرداري مرکزي 1,942,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
60561394/02/021394/04/02طراحي و باز پيرايي خيابان كاشفيمشاورهشهرداري مرکزي 124,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
73261394/02/011395/02/01اجاره بهاي غرفه شماره 6 بازارچه نقابشکاجارهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 66,120,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
50911394/01/301394/03/31واحد نقليه بابت يك دسگاه ماشين پژو 405پيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
50771394/01/301394/03/30تكميل ساختمان موزهپيمانکاري شهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
43321394/01/261395/01/25برون سپاري وصول مطالبات معوقه منطقه دوپيمانکاري شهرداري مرکزي 8,950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
42501394/01/261395/01/25وصول مطالبات معوقه منطقه يك شهرداري سبزوارپيمانکاري شهرداري مرکزي 11,245,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
719781394/01/261394/04/04اجراي كانال آبهاي سطحي سبزوار ميدان سربدارانعمرانيشهرداري مرکزي 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
377671394/01/18 خريد 67/97 سهم مشاع از 294 سهم ششدانگ پلاک 1382 فرعي و 242/16سهم مشاع از 295/46 سهم ششدانگ عرصه و اعيان پلاک 1383 فرعي از 28 فري جدا شده از 6 اصلي بخش 3 اقاي سيد علي حسينيخريدشهرداري مرکزي 1,404,720,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
12451394/01/161394/05/16تهيه عكس هواييخدماتيشهرداري مرکزي 225,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
880831394/01/151394/04/15خريد مجسمهخريدشهرداري مرکزي 660,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
31081394/01/051394/07/05انجام امور اجراي برنامه gis براي واحد حقوقي و املاكپيمانکاري شهرداري مرکزي 56,160,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
426721394/01/011398/01/01مشاوره و خدمات نظارت مالي درخصوص اوراق مشاركت منتشره از سوي شهرداري در طرح اميريهمشاورهشهرداري مرکزي 600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18671394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405 جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18561394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405 جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18111394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18631394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت پيكان جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18391394/01/011394/12/29يكدستگاه خدرو سمندجهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18291394/01/011394/12/29يكدستگاه خدرو سمندجهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
19111394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405 جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18211394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18591394/01/011394/12/29يكدستگاه خدرو سمند جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
154421394/01/011394/12/29اجام امور خدمات ساختمان شوراي شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18731394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18381394/01/011394/12/29يكدستگاه خدرو سمندجهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18321394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18691394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
19201394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18241394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18271394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18951394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو پارس جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18061394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18121394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18141394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18191394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18221394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18301394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18331394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18341394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18461394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18481394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18581394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18651394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18851394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18921394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18781394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18621394/01/011394/12/28يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري شهرداري مرکزي 10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
877371393/12/271394/03/27انتشار و فروش اوراق مشاركتمشاورهشهرداري مرکزي 955,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
864141393/12/241394/02/23پياده روسازي خيابان عطاملكعمرانيشهرداري مرکزي 540,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
864701393/12/24 معبر سازي واجراي پارک حاشيه بلوار توحيد شهرعمرانيشهرداري مرکزي 480,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
859151393/12/211393/12/29ساخت و نصب المان ايين هاي سنتي زني درحال آسيابخريدشهرداري مرکزي 65,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
855011393/12/201394/06/19مطالعات تقاطع هاي غير همسطحمشاورهشهرداري مرکزي 550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
843331393/12/171394/04/16جدول گذاري بلوار هشت بهشتعمرانيشهرداري مرکزي 3,700,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
843391393/12/17 خريد كاروانسراي معمارزاده جهت طرح كوي گلستانخريدشهرداري مرکزي 27,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
831271393/12/121393/12/25ساخت و نصب المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 230,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
826681393/12/111394/02/11محوطه سازي پارك توحيد شهرعمرانيشهرداري مرکزي 900,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
822211393/12/091394/03/09تكميل محوطه سازي شهربازي پارك شهداي گمنامعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
745711393/12/02 المان نوروزيعمرانيشهرداري مرکزي 110,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
790131393/11/27 220سهم مشاع از212000سهم ششدانگ پلاک172 فرعي از 79فرعي از 7 اصلي بخش3 اقاي محمود بقايري با وکالت حسين بقايريخريدشهرداري مرکزي 99,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
783561393/11/261394/02/15امور ثبت نام و انجام امور اداري و پيگيري وصول درآمد ارزش افزوده سال 1387 و 1388پيمانکاري شهرداري مرکزي 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
787901393/11/251394/02/25اجراي طاق و ديوار سنتي كوچه سهرابعمرانيشهرداري مرکزي 185,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
556931393/11/201394/03/20احداث ايستگاه و آبنماي متمركز محور سلامتعمرانيشهرداري مرکزي 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
771101393/11/201393/12/25ساخت و نصب المان نوروزي پلخمانخريدشهرداري مرکزي 50,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
760101393/11/161394/01/16ديواركشي اداره راهعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
757271393/11/151393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 115,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
757281393/11/151393/12/20ساخت و نصب المان نوروزي هدهد صباخريدشهرداري مرکزي 85,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
757251393/11/151393/12/20ساخت و نصب المان نوروزي 93خريدشهرداري مرکزي 190,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
758911393/11/151393/12/20ساخت المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 85,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
753901393/11/141394/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 75,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
755591393/11/141393/12/20ساخت و نصب المان نوروزي طرح مهرخريدشهرداري مرکزي 57,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
753821393/11/141393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
753601393/11/141393/12/20ساخت المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 165,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
743851393/11/121394/04/12بهسازي محور قوچانعمرانيشهرداري مرکزي 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
743891393/11/121394/02/11مرمت و احيا خانه هنرمندانعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
744081393/11/121393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
813751393/11/111394/11/11مشاوره در زمينه مسائل كار و تامين اجتماعيمشاورهشهرداري مرکزي 30,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
741691393/11/111394/02/11طراحي موزه فرهنگ و هنر شهرداري سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 185,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
742841393/11/111393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 215,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
742581393/11/111393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 199,070,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
742521393/11/111393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريدشهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
727921393/11/06 72/06سهم مشاع از 165/56سهم ششدانگ پلاک يک فرعي از 167 اصلي بخش2 سبزوارتملکشهرداري مرکزي 432,360,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
763451393/11/011394/11/01انجام امور حقوقي دفتر سرمايه گذاريپيمانکاري شهرداري مرکزي 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
763561393/11/011394/11/01انجام امور حقوقي دفتر سرمايه گذاري و ساير امور ارجاعيپيمانکاري شهرداري مرکزي 120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
686561393/10/211394/04/20پياده رو سازي خيابان رازيعمرانيشهرداري مرکزي 5,980,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
666161393/10/14 تملک قسمتي از ششدانگ پلاک 1941 آقاي رحمت الله فشتنقي با وکالت اقاي اسمعيل حسن نژاد انارکي کد ملي 0790287420خريدشهرداري مرکزي 594,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
645441393/10/061394/03/06حمل و تخليه جدولپيمانکاري شهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
689181393/10/011394/12/29مشاور در امور اجرايي و اقتصادي و سرمايه گذاري و مشاركت در دفتر سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرستان سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
633711393/10/011394/03/01نصب و راه اندازي دوربين هاي نظارتي ترافيكپيمانکاري شهرداري مرکزي 605,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
636581393/10/011393/12/29انجام امور تهيه و تنظيم مطالب جهت بروز رساني سايت شهرداريپيمانکاري شهرداري مرکزي 18,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
633701393/10/01 خريد دوربين هاي نظارت تصويريخريدشهرداري مرکزي 3,395,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
606111393/09/171394/02/17پياده رو سازي خيابان فرهنگيانعمرانيشهرداري مرکزي 3,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
828751393/09/171394/02/17پروژه هاي تبليغاتي وروابط عموميپيمانکاري شهرداري مرکزي 600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
592801393/09/111394/01/11اجراي پياده رو سازي بعثتعمرانيشهرداري مرکزي 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
521881393/09/101394/01/10پياده رو سازي غرب بلوار امام رضا (ع)عمرانيشهرداري مرکزي 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
584241393/09/081394/01/08پياده رو سازي خيابان رازي غربيعمرانيشهرداري مرکزي 2,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
565821393/09/011394/09/01رهنمشاركتيشهرداري مرکزي 150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
587911393/09/011393/12/25ساخت مجسمه فردوسيخريدشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
584431393/09/011393/08/30قرارداد تامين نيروخدماتيشهرداري مرکزي 6,963,491,700شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
546391393/08/251394/01/24تكميل ورودي پارك شهداي گمنامعمرانيشهرداري مرکزي 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
521961393/08/181393/12/18پياده رو سازي شهرك جهادعمرانيشهرداري مرکزي 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
526721393/08/171394/02/17محوطه سازي و تكميل آبنماي مركزي پارك شهداي گمنامعمرانيشهرداري مرکزي 3,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
836311393/08/151394/08/15انجام كليه اقدامات در جهت مستند سازي برنامه ها پروژه هاي سكونتگاه هاي غير رسميپيمانکاري شهرداري مرکزي 360,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
521271393/08/14 خريد سهام واقع در مسير از 218سهم مشاع از ششدانگ پلاک136فرعي از 5 اصلي به نام خانم عفت زماني و داراي پرونده حقوقي92/1480خريدشهرداري مرکزي 157,176,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
517831393/08/111394/02/11پياده رو سازي خيابان پاسدارانپيمانکاري شهرداري مرکزي 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
512061393/08/101393/12/10پياده رو سازي خيابان آرمانعمرانيشهرداري مرکزي 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
499321393/08/041396/08/04خريد بلوكفروششهرداري مرکزي 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
520241393/08/011393/12/29انجام امور برنامه GIS و ساير امور ارجاعيپيمانکاري شهرداري مرکزي 40,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
482681393/07/291393/11/29جدول گذاري 35 متري بوتان گازعمرانيشهرداري مرکزي 3,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
471571393/07/241393/10/24پياده رو سازي خيابان عظيميانعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
471551393/07/241393/10/24محوطه سازي پاركينگ جنب جايگاه نماز جمعهپيمانکاري شهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
482561393/07/191394/01/18طراحي الگوي سالنامه آماري 1393 شهرداري سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 80,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
449001393/07/161394/01/15طراحي شهري در محدوده كمربند شرق سبزوار با رويكرد اقتصادي ، تفريحي، فرهنگيمشاورهشهرداري مرکزي 400,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
444541393/07/141394/07/13انجام امور پشتيباني و رفع مشكلات نرم افزار اداري مالي galexپيمانکاري شهرداري مرکزي 180,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
438871393/07/121393/11/30خريد المانپيمانکاري شهرداري مرکزي 499,750,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
445561393/07/101394/01/09حسابرسي سال 1392سايرشهرداري مرکزي 145,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
420171393/07/051393/11/05پياده رو سازي نيستان و بوستانعمرانيشهرداري مرکزي 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
420671393/07/051393/09/05اجراي پل سواره كال عيدگاهعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
601581393/07/011397/06/31اجراي طرح پژوهشي مديريت بحران و كاهش آسيب پذيري مخاطرات طبيعي سبزوارپژوهشيشهرداري مرکزي 450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
410411393/07/011393/11/01پياده رو سازي خيابان محقق جنوبي و خيابان خرمشهرعمرانيشهرداري مرکزي 2,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
396611393/06/261393/10/24پياده رو سازي خيابان سجادعمرانيشهرداري مرکزي 2,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
385541393/06/23 اجراي کارشناسي تهيه نقشه پلاک 10968-10815-11713خدماتيشهرداري مرکزي 15,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
382891393/06/221393/10/22پياده رو سازي خيابان عطاملك جنوبيعمرانيشهرداري مرکزي 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
381151393/06/201393/09/20احداث كانال و جدول گذاري روبرو آموزشكده امام خميني(ره)عمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
381581393/06/201393/08/20اجراي ديوار پيرامون ساختمان موزه شهرداريعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
379551393/06/191393/11/19اجراي منبع 1000 متر مكعبي ذخيره آبعمرانيشهرداري مرکزي 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
379521393/06/191393/10/19پياده رو سازي خيابان سلمان فارسيعمرانيشهرداري مرکزي 1,900,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
379571393/06/191393/10/19كف سازي كال عيدگاهعمرانيشهرداري مرکزي 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
356111393/06/091393/08/09ساخت كامل آبخوري هاي سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
351691393/06/081393/12/08تهيه و تدوين برنامه ميان مدت راهبردي شهرداري سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 430,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
329571393/05/281393/11/28تكميل پارك بهشتعمرانيشهرداري مرکزي 4,373,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
320631393/05/251393/11/25جدول گذاري بلوار هشت بهشتعمرانيشهرداري مرکزي 5,060,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
302441393/05/161393/10/16حمل و بارگيري جدولپيمانکاري شهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
305651393/05/011394/04/31نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
329731393/05/011394/04/31انجام امور نظافت و رفت و روب منطقه دوخدماتيشهرداري مرکزي 36,251,882,796شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
329181393/05/011394/04/31امور نظافت و رفت و روب منطقه يكخدماتيشهرداري مرکزي 41,506,375,608شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
416611393/05/011393/12/29توزيع مرسولات پستيپيمانکاري شهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
612511393/04/311394/05/01وكالت در دعاوي شهرداري، طرح و تعقيب دعاوي حقوقي شهرداريپيمانکاري شهرداري مرکزي 504,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
262381393/04/261393/10/26الگوي محله بندي شهر سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
258601393/04/161394/04/16پشتيباني سيستم و رفع اشكالات مربوط به سخت افزاري و نرم افزاريخدماتيشهرداري مرکزي 264,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
207461393/04/071393/10/07اجراي جدول گذاري معابر سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
202741393/04/041393/07/04پيمان مديريت اجراي پروژه هاي توسعه معابر شهريعمرانيشهرداري مرکزي 30,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
196191393/04/021393/06/02حفر كانال و لوله گذاري خط گاز و آب ترمينالعمرانيشهرداري مرکزي 270,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
438861393/03/231394/03/23اجاره سالن ورزشي حجاب هيات بدمينتوناجارهشهرداري مرکزي 24,250,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
169041393/03/21 پياده رو سازي وجدولگذاري خيابان طالقاني وپارک ارمعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
265821393/03/171394/03/17نماينده شهرداري در انجام امورات و مكاتبات مابين شهرداري و شوراي اسلامي شهرپيمانکاري شهرداري مرکزي 120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
133311393/03/051393/06/05تكميل سوله ترافيك و تاسيسات سولهعمرانيشهرداري مرکزي 310,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
147101393/03/05 خريد و تصرف قسمتي از ششدانگ پلاك 729 فرعي جدا شده از 193 فرعي از سه اصليخريدشهرداري مرکزي 684,850,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
234611393/02/231394/02/23انجام امور تايپ و تكثيرپيمانکاري شهرداري مرکزي 24,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
75781393/02/131393/04/13جدول گذاري صالح آباد و چهارراه موتور فروش هاعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
666431393/01/011393/12/29پشتيباني نرم افزار صنفي و پسماندپيمانکاري شهرداري مرکزي 48,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
11393/01/01 فاقد قراردادسايرشهرداري مرکزي 0شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
795581392/12/241393/05/24مطالعات تقاطع هم سطح و غيرهمسطح ميدان سربدارانمشاورهشهرداري مرکزي 680,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
780711392/12/181393/03/18محوطه سازي ولکه گيري معابر سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
737841392/11/301393/02/30سفال چيني ديوار شهربازيعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
718391392/11/23 خريد وتصرف از ششدانگ پلاک 1738 فرعي جدا شده از 27 فرعي از 6 اصلي خيبان فقيه سبزواري 18 متري فاضلخريدشهرداري مرکزي 543,600,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
706331392/11/16 جبران خسارت ششدانگ پلاک3430 فرعي جدا شده از يک يک فرعي از 6 اصلي بخش 3 مزرعه کلوت معروف به باغ علويتملکشهرداري مرکزي 415,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
658751392/10/251393/01/25محوطه سازي آرامستان جديدعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
621271392/10/041392/12/04محوطه سازي پارك طبرسي-تكميا ساختمان اداري ارامستانعمرانيشهرداري مرکزي 120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
613351392/09/201393/09/19حمل و دفن زبالهپيمانکاري شهرداري مرکزي 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
562901392/09/061392/12/06كف سازي باغ ايراني فاز 2عمرانيشهرداري مرکزي 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
555681392/09/041392/12/09اجراي آيلند بلوار محور توحيد شهر(دانشگاه حكيم)عمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
533471392/08/251392/10/25احداث پارك خطي كال عيدگاهعمرانيشهرداري مرکزي 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
492831392/07/161393/07/15خدمات رفت و روب و نظافت ترمينالخدماتيشهرداري مرکزي 1,105,748,600شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
415041392/06/261392/09/26اجراي ايستگاه انتهاي مسير سلامتعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
394501392/06/181392/10/18اجراي پياده رو سازي و جدول گذاري خيابان طالقاني و پارك ارمعمرانيشهرداري مرکزي 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
394671392/06/181392/09/18تسطيح محوطه ارامستان خيرابادعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
372701392/06/061392/10/06اجراي جدول گذاري 35 متري بوتان گازعمرانيشهرداري مرکزي 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
330151392/05/211392/11/21پياده رو سازي و جدول گذاري خيابان پاسدارانچعمرانيشهرداري مرکزي 6,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
326061392/05/171392/09/17پياده رو سازي و جدول گذاري چهار راه فرودگاه تا كمربندي جنوبعمرانيشهرداري مرکزي 1,998,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
294401392/05/031392/08/03محوطه سازي آرامستان خيرآباد(بهشت رضوان)عمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
289651392/05/011392/08/01پياده روسازي وسنگفرش خيابان نيستانعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
255401392/04/191392/08/19پياده روسازي بلوار امام رضا (ع)عمرانيشهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
25551-921392/04/191392/07/19احراي پي دستگاه اسكيت در شهربازي پارك شهداي گمنامعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
220481392/04/051392/10/05اجراي عمليات محوط سازي وبلوک فرش پارک انتهاي راه دلقندعمرانيشهرداري مرکزي 625,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
184871392/03/181392/06/18ساخت منبع بتني باغ ايرانيعمرانيشهرداري مرکزي 730,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
177091392/03/13 نصب پل عابر پياده توحيد شهرعمرانيشهرداري مرکزي 1,036,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
167281392/03/091392/05/09زيرسازي و پخش و كوبيدن اسفالتعمرانيشهرداري مرکزي 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
160901392/03/081392/06/08احداث المان رسالتعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
94381392/03/011392/06/01اجراي عمليات احداث پارک محله نقابشکعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
208961392/02/251392/12/25خريد مجسمه ابولفضل بيهقي و عطاملك جوينيخريدشهرداري مرکزي 1,340,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
106581392/02/221392/05/22اجراي آيلند كشاورزعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
103571392/02/191393/02/19انجام خدمات مشاورهمشاورهشهرداري مرکزي 250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
79091392/02/10 پيرو قرارداد 1/43690-91/10/28 در خصوص تهاتر بدهي با مغازه پاساژقرارداد مصالحهشهرداري مرکزي 16,018,946,453شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
58671392/02/011392/01/04اجراي عمليات پل وجدولگذاري حاشيه کمربندي جنوبيعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
23491392/01/011393/04/31خدمات رفت و روب منطقه شمال شرق و توجيد شهرخدماتيشهرداري مرکزي 17,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
606651391/12/26 بهسازي محوطه سازي وآبنماي المان کوزهعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
191391/12/19 جبران خسارت قطعه 15 از پلاک483 از 162 اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 1,518,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
75661391/12/051392/03/05سفال چيني ديوار محوطه شهربازي پارك شهداي گمنامعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
548721391/12/011392/03/01پياده رو سازي مسير سلامتعمرانيشهرداري مرکزي 1,490,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
548651391/12/011392/02/01محوطه سازي پارك محله حافظعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
533361391/12/011392/02/01زيرسازي و پخش و كوبيدم اسفالتعمرانيشهرداري مرکزي 150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
506131391/11/101392/02/10محوطه سازي آرامستان جديدعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
459871391/11/071392/03/07احداث ساختمان نقليه آرامستانعمرانيشهرداري مرکزي 1,470,643,750شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
454731391/11/041392/05/03محوطه سازي باغ ايرانيعمرانيشهرداري مرکزي 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
453441391/11/011392/03/01اجراي لبه سازي وکف سازي مسير سلامتپيمانکاري شهرداري مرکزي 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
410971391/10/181392/04/18تهيه وطراحي مطالعات 5پارک شهر سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
380891391/10/05 جبران خسارت 46/02 مترمربع از پلاک 10062 جدا شده از 137 مزرعه عميد آبادتملکشهرداري مرکزي 598,260,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
348131391/10/011392/02/01محوطه سازي پارك راهنماييعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
351311391/10/011391/12/29جدول گذاري و بلوك فرش معابر سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
365131391/09/301392/01/30اجراي آبرو محور سديد به افچنگعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
288971391/09/011391/12/01اجراي لبه سازي وكف سازي مسير سلامتعمرانيشهرداري مرکزي 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
266971391/08/151391/11/15محوطه سازي فاز 1 باغ كودك طبرسيعمرانيشهرداري مرکزي 50,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
242431391/07/261391/10/25محوطه سازي پارك محله بلوك 5 توحيد شهرعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
242391391/07/151391/10/14محوطه سازي پيرامون المان دكتر شريعتي و شهداي هسته ايعمرانيشهرداري مرکزي 1,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
199831391/06/25 جبران خسارت 53/37 مترمربع از ششدانگ 9880 و 32/22مترمربع از ششدانگ پلاک 9881 فرعي از 2اصلي مفروز از 5521بخش12تملکشهرداري مرکزي 1,711,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
164441391/06/011396/09/01كف سازي مسير سلامتعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
140001391/05/011391/11/01محوطه سازي پارك بلوك 5 توحيد شهرعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
150461391/05/011391/08/01احداث ساختمان نگهباني پاركينگ خودرو هاي سنگينعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
136091391/04/21 محوطه سازي پارک ارمغانعمرانيشهرداري مرکزي 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
73891391/03/051391/08/05جدول گذاري و بلوك فرش معابر سطح شهرعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
65891391/02/301391/06/30اجراي ديوار سازي كال عيدگاهعمرانيشهرداري مرکزي 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
58161391/02/251391/06/25ساخت ساختمان اداري آرامستانعمرانيشهرداري مرکزي 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
13091391/01/22 جبران خسارت 73/6مترمربع از 110/74مترمربع پلاک 52فرعي از 5اصلي بخش3تملکشهرداري مرکزي 47,052,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
304261390/11/251391/02/24اصلاح ميدان دانشگاه ، اجراي آيلند حميد سبزواري و اصلاح هندسي چهارراه دانشگاهعمرانيشهرداري مرکزي 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
229191390/09/23 اصلاح هندسي دو مورد تقاطع در مسير کمربندي جنوب شهر سبزوارعمرانيشهرداري مرکزي 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
151311388/08/241389/06/24مطالعات ساماندهي تابلووتبليغات شهري شهر سبزوارمشاورهشهرداري مرکزي 180,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
276111387/09/231388/09/23مطالعات و نوسازي بافت حريم امام زاده شعيبمشاورهشهرداري مرکزي 496,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
283081387/09/21 مطالعات و طراحي مجتمع فرهنگي گردشگري حاج ملا هاديمشاورهشهرداري مرکزي 407,250,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم