جهت فیلتر کردن مرکز هزینه از لیست یک گزینه را انتخاب کنید :
قراردادتاريخ شروعتاريخ پايانعنواننوعسازمانشخص حقيقيمبلغ قراردادمرکز هزينه واحد تابعهضمیمه های قرارداد
688521402/07/161402/07/16اجاره مکان کانکس کلبه سيب زميني ( ضلع غربي پارک جانبازان )اجاره  497,278,080سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
414231402/07/011402/08/30احداث جزيره ترافيکي غرب ميدان سربدارانعمرانيشركت فني مهندسي نقش و نگار كوير بيهق 9,863,497,105سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
402451402/06/281403/03/28جدول گذاري کوچه هاي سطح شهرعمرانيشرکت ساختماني تکتازان اسرار 38,208,821,768سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
389321402/06/161405/08/16اجاره سايت بادي و ترامپولين ضلع شمالي مجموعه بازي پارک رضواناجاره  3,060,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
331921402/06/151405/06/15اجاره مکان کانکس فست فود غرب پارک سلامت مقابل آتش نشاني ( داخل پارک و راهرو)اجاره  2,443,680,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
349031402/06/151405/06/15اجاره مکان نصب کانکس با کاربري کلبه سيب زميني و ذرت واقع در ضلع غربي ميدان شهيد بهشتياجاره  2,880,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
380301402/06/131402/08/12اجراي فندانسيون و ديوار حائل ساختمان آتش نشاني شماره 6عمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 995,084,943سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
390511402/06/131402/07/05قرارداد پيمانکاري ( گلدان گيري کلم تزئيني و هميشه بهار به تعداد 70 هزار عدد )پيمانکاري   200,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
367431402/06/081402/11/08احداث پارک فاز 2 توحيد شهرعمرانيشرکت ساختماني اسوه سازان نگين اسرار 56,218,711,221سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
369241402/06/061405/08/06اجاره محل جهت سايت بادي و بازي در پارک لالهاجاره  6,681,600,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
365431402/06/061402/08/06جدولگذاري خيابان خيرآبادي 16عمرانيشركت مهندسي پوياب گستر توس 11,496,761,650سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
353751402/06/011405/06/01اجاره بيلبورد ميدان 22 بهمن ( مقابل بانک صادرات )اجاره  3,186,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
368131402/06/011405/06/01اجاره بيلبورد ميدان 22 بهمن ( ابتداي خيابان بيهق )اجاره  3,816,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
353591402/06/011402/08/01پياده رو سازي خيابان شهيد احمد نظيفعمرانيشرکت ساختماني اسوه سازان نگين اسرار 11,696,594,428سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
1509121402/05/201403/05/20اجاره منزل شهردار با توجه به تبصره ذیل ماده 3 سازمان بازرسی کل کشور با مبلغ رهن صفر مبلغ اجاره 16 میلیون مبلغ پرداختی شهرداری 8 میلیون مبلغ پرداختی کسر از حقوق شهردار 8 میلیوناجاره شهردار سبزوار - میثم حسین آبادی1,920,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
302011402/05/091402/11/09جدولگذاري معابر سطح شهرعمرانيشرکت ايده ال طرح سربداران 37,171,269,844سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
187401402/05/071405/05/07اجاره مکان نصب کانکس مواد غذايي بلوار توحيد شهر ( مقابل ايثار 11 )اجاره  1,440,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
275701402/05/071405/05/07اجاره مکان نصب کانکس مواد غذايي ضلع غربي بوستان جانبازاناجاره  3,279,600,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
297481402/05/071402/09/07جدولگذاري آيلند بلوار صنعتعمرانيشرکت ايده ال طرح سربداران 15,980,510,621سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
331851402/05/051405/05/05اجاره کانکس ضلع شمالي ميدان شهيد بهشتي ( حاشيه مقابل مسجد )اجاره  723,600,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
294251402/05/04 جبران خسارت 81سهم از پلاک 243فرعي از يک اصلي بخش12 معادل69/66 مترمربعتملک مجيد فردين پور1,741,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
288251402/05/02 ساماندهي و جدولگذاري حاشيه کال عيدگاهعمرانيشركت مهندسي پوياب گستر توس 18,554,906,096سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
276851402/04/28 زير سازي و پخش رگلاژ تسطيح و قير پاشي و آسفالت سطح شهرعمرانيشركت گزين سازه بيهق 63,136,250,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
261161402/04/241402/04/31خريد تجهيزات ومصالح جهت عايق بندي اب نماي استخر ورودي پارک شهداي گمنامپيمانکاري  حسين حشمتي5,480,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
206501402/04/191405/04/19بسته تبليغاتي A واقع در سطح شهراجاره  20,160,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
241471402/04/141402/09/14پروژه اجراي ديوار ساحلي کال عيدگاهعمرانيشركت پايدار سازه بيهق 35,671,687,353سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
229791402/04/10 جبران خسارت 611/41مترمربع ششدانگ پلاک 100و101فرعي از 3 اصلي بخش3تملک محمود وحدتي نسب34,238,960,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
230021402/04/10 جبران خسارت 205/7مترمربع از ششدانگ پلاک 100و101فرعي متصل بهم از 3 اصلي بخش3تملک سيد اميرحسين فاضل هاشمي17,119,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
204851402/04/031402/06/02اجراي فندانسيون سوله و فندانسيون ساختمان اداري ايستگاه آتش نشاني شماره 6عمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 3,030,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
186961402/04/011405/04/01اجاره بيلبورد ميدان 22 بهمن ( ابتداي خيابان کاشفي )اجاره  5,767,500,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
255111402/04/011402/06/31انجام امور تايپپيمانکاري  غزاله ملوندي150,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
160801402/03/111402/06/11تراش اسفالت تا ضخامت 5سانتيمتر با نظر کارفرما در داخل شهر سبزوارعمرانيشركت محترم آريو بنيان توس 7,924,900,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
246331402/03/101404/03/10اجاره مکان شهر نت بانک شهر ( ضلع جنوبي پارک لاله )اجاره  720,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
144571402/03/061405/03/06اجاره کانکس مطبوعاتي ضلع جنوب شرقي ميدان حکيم سبزوارياجاره  540,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
62911402/03/011405/03/01واگذاري تبليغات دو طرف پل عابر پياده ( باغ ايراني توحيد شهر )اجاره  1,116,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
63021402/03/011405/03/01واگذاري تبليغات پل عابر پياده در 2 طرف ( جاده اسفراين )اجاره  936,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
112821402/02/251404/02/25اجاره سوله ورزشي عيدگاه واقع در خيابان خيرابادياجاره سجاد فسنقري914,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
86671402/02/131402/05/13بارگيري ،حمل وتخليه مصالح ماسه خاکي از محل معدن خيرابادعمرانيشرکت ساروج ملات شرق 6,957,500,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
79231402/02/101405/02/10اجاره غرفه مواد غذايي واقع در بوستان زائر ( مقابل شرکت گواه )اجاره  2,799,720,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
181331402/02/101405/02/10اجاره غرفه مواد غذايي ضلع شرقي بوستان زائراجاره  8,828,820,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
71881402/02/071402/08/07جدولگذاري ايلند وسط وجدول حاشيه شرقي کمربندي پيامبر اعظم (جاده اسفراين)عمرانينقش و نگار کوير بيهق 37,857,000,257سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
65641402/02/041402/08/04بهسازي وتوسعه ايستگاه اتش نشاني شماره 1و4عمرانيشركت ويراسازه پايندان 6,632,048,985سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
64541402/02/04 جبران خسارت 17/96متر مربع از 195 متر مربع پلاک 1108 از 17 فرعي 3 اصلي بخش3 سبزوارتملک افسانه جانفزا1,351,700,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
65571402/02/02 جدولگذاري معابر سطح شهرپيمانکاري   17,181,945,300سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
62771402/02/011405/02/01اجاره کانکس مطبوعاتي ميدان صاحب الزماناجاره غلامرضا ماهر217,800,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
62611402/02/011405/02/01اجاره کانکس مواد غذايي ميدان کارگراجاره  504,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
69251402/02/011405/02/01اجاره غرفه مواد غذايي پارک شهداي گمناماجاره  774,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
61431402/01/31 خدمات قضايي و حقوقيخدمات حقوقي و قضايي حميدرضا نيکفر3,888,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
61421402/01/31 خدمات قضايي و حقوقيخدمات حقوقي و قضايي محمد رضا ناظري3,888,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
61451402/01/31 خدمات قضايي و حقوقيخدمات حقوقي و قضايي عليرضا كاظمي3,888,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
3491402/01/06 جبران خسارت 217/763 مترمربع از پلاک 100و101فرعي از 3اصلي بخش3تملک حميدرضا اتحادي فر9,709,335,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
800661401/12/241402/03/24اجراي کامل سازه وتاسيسات سرويس بهداشتي باغ ملي سبزوار با مساحت کل 80مترمربععمرانيشركت محترم والادگر گيتي رادين 7,800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
800371401/12/24 جبران خسارت 52.31 مترمربع از پلاک19508فرعي جدا شده از 9795 فرعي از 6اصلي بخش3تملک جابر كرابي (افتاب ليزر)3,661,700,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
800421401/12/24 جبران خسارت 144سهم از 2134سهم ششدانگ پلاک 3427فرعي از يک فرعي از 6اصلي بخش 3 باغ علويتملک برتعلي مهدوي7,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
701261401/12/151404/12/15اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( ضلع جنوبي باغ ايراني )اجاره  563,400,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
744571401/12/071404/12/15اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک هنر توحيد شهر )اجاره  858,960,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
722411401/12/071404/12/07اجاره مکان کانکس کباب و جگر ( پارک نشاط )اجاره  1,206,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
766151401/12/061402/12/06برگزاري کارگاه هاي اموزش شهروندي ومشاوره فردي وگروهي وخدمات روانشناختي جهت شهروندانآموزشي مجيد رامشيني4,376,900,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
805231401/12/011402/12/01انجام امور خدماتي بصورت حجميخدماتيمديرعامل محترم شركت همياران شمال شرق 104,300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
716811401/12/011402/11/30بارگيري و انتقال روزانه كليه پسماندهاي شهر از ايستگاه انتقال به سايت دفن زبالهخدماتي قاسم زارعي29,000,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
719111401/11/241402/05/24پخش،رگلاژ،تسطيح،قيرپاشي وغلتک زني وغيرهعمرانيشركت گزين سازه بيهق 8,620,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
710101401/11/201402/01/31قرارداد ساخت نيمکت در پارک هاي سطح شهرپيمانکاري   750,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
694361401/11/131403/11/13انجام پروژه هاي فناوري اطلاعات شهرداري وارائه خدمات پشتيباني شبکه وسيستم هاي کامپيوتريپيمانکاري مديرعامل محترم شركت سامان تلاش پويا شرق 35,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
661601401/11/03 جبران خسارت دو سهم مشاع از دوازده سهم از سه دانگ مشاع پلاک 114 فرعي از شش اصلي بخش3تملک حسين کوشکي4,324,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
522531401/11/011404/11/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک هفت تير )اجاره  828,360,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
500131401/10/201404/10/20اجاره مکان کانکس فست فود ( پارک نشاط )اجاره  1,301,040,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
500161401/10/20 اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( لچکي روبروي ميدان تره بار - ضلع جنوبي )اجاره  777,600,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
640171401/10/19 جبران خسارت 16/35متر مربع از پلاک 1050فرعي جدا شده از 86 فرعي از 5اصلي بخش12تملک مجيد لطفي1,635,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
622171401/10/121401/10/26ساخت تعداد شش عدد کانکس 3*4 گذر گردشگري شمال پارک شهيد پروانه شهداي گمنامساير عليرضا ابباريكي600,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
620801401/10/12 قرارداد خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضايي حميدرضا نيکفر1,138,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
620831401/10/12 قرارداد خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضايي محمد رضا ناظري1,138,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
620751401/10/12 قرارداد خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضايي عليرضا كاظمي1,138,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
609291401/10/051402/01/05بازنگري مطالعات پلاک 2-3-4 اميريهعمراني سيما باغاني550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
608951401/10/05 جبران خسارت 91/44مترمربع از 145/37مترمربع از ششدانگ پلاک19556فرعي 9795فرعي از6اصلي بخش3تملک علي قرباني مقدم7,086,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
609051401/10/05 جبران خسارت 37/79مترمربع از پلاک 636فرعي از 3 اصلي بخش3 سبزوارتملک موسي الرضا کرابي566,850,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
650371401/10/011404/10/01اجاره غرفه مواد غذايي ( باغ ملي )اجاره  640,800,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
500181401/10/011404/10/01اجاره مکان کانکس فست فود ( مسير سلامت )اجاره  756,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
645821401/10/011403/10/01شرکت گلستان شرق اسرارپيمانکاري   424,172,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
645861401/10/011403/10/01شرکت خدماتي امين کوشاي اسرارپيمانکاري   374,365,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
553401401/09/131401/12/13خريد بلوک فرش بتنيعمراني منوچهر خيرانديش7,180,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
544151401/09/091401/12/09بارگيري وحمل مصالح از معدن تا کارخانه اسفالت ريوندعمراني محسن باغجري3,780,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
542751401/09/081401/11/08اجراي ديوار کشي پراکنده سطح شهرعمرانيشركت محترم والادگر گيتي رادين 2,199,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
531601401/09/051402/01/05اصلاح هندسي تقاطع هاي سطح شهرعمرانيشركت پايدار سازه بيهق 20,980,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
520131401/08/30 جبران خسارت 228متر مربع ششدانگ پلاک 5835فرعي جدا شده از 12فرعي از 6اصلي بخش3تملک مسلم کاوياني اصل25,300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
505071401/08/241401/10/24خريد يک دستگاه قيرپاشخريد جواد قادري4,800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
497771401/08/22 جبران خسارت 106/41مترمربع از 315/41متر مربع ششدانگ پلاک 135 فرعي از 5 اصلي بخش3سبزوارتملک حسين تفضلي فر4,256,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
497851401/08/22 جبران خسارت 28/06مترمربع از 168/5متر مربع پلاک 715فرعي از 132 فرعي از 3اصلي بخش3تملک محمد نوريان350,750,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
497021401/08/211404/08/21اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( ضلع جنوب شرقي ميدان آل احمد )اجاره  1,105,200,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
494811401/08/191401/11/19خريد،نصب ،راه اندازي وپشتيباني تجهيزات سيستم نظارت تصويري وتجهيز مرکز کنترل ترافيکخريدمديرعامل محترم شركت فروزان انرژي نوين 16,256,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
484251401/08/15 جبران خسارت 51/89مترمربع از 130/2مترمربع واقع در مسير خيابان دکتر اره چمني از پلاک 20853فرعي از 9795فرعي از 6اصلي بخش3تملک حميد عباسي2,594,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
473401401/08/101402/02/10لکه گيري جدول سطح شهرعمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 24,100,019,420سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
368931401/08/011404/08/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک شادي )اجاره  543,600,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
380201401/08/011404/08/01اجاره مکان کانکس کافي شاپ ( پارک بانوان )اجاره  547,200,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
377851401/08/011404/08/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( بلوار سربداران - جنب ايستگاه تيزترابر )اجاره  756,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
444941401/07/281402/01/28لکه گيري بلوک فرش سطح شهرعمرانيشركت ثمين راه اسرار 19,137,532,224سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
428301401/07/211402/07/21خط کشي ونصب علائم ترافيکيپيمانکاري  ارژنگ رضايي5,441,570,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
374371401/07/011402/07/01توسعه وپشتيباني نرم افزار يکپارچه شهرسازيعمرانيشركت تحليلگران آمارد نوين آمل 3,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
389961401/06/311402/01/01قرارداد پيمانکاري تانکر آبرسانيپيمانکاري   3,420,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
383341401/06/291401/08/29خريد20000عدد جدولعمراني منوچهر خيرانديش6,875,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
375971401/06/241401/07/24خريدلوازم يدکي جهت تعمير اساسي 9دستگاه اتوبوس اسکانياخريد محسن صادقي25,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
346001401/06/101401/09/10اجراي فضاي سبز ورودي غربي سبزوار (کلاته سيفر)عمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 6,855,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
328321401/06/051401/08/05بهسازي پارک هفت تيرعمرانيتحكيم بناي اسرار 743,800,914سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
385301401/06/03 جبران خسارت 87/44مترمريع از 3179 اصلي بخش2 سبزوارتملک سيد اميرحسين فاضل هاشمي19,105,640,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
315191401/05/301401/06/30خريد 240تن اسفالتخريد سيد هادي حسيني2,760,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
313131401/05/291401/07/29ساخت وتوليد حدود23دقيقه موش گرافيکپيمانکاري  حسين بلالي200,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
288431401/05/181401/10/18احداث ميدان پرستارعمرانيشرکت ساختماني اسوه سازان نگين اسرار 21,169,367,483سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
290271401/05/151401/05/15حمل آب جهت آبرساني فضاي سبز توحيدشهرپيمانکاري شركت ساختماني ماژان راه بيهق 3,000,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
282521401/05/131401/08/13قرارداد مرمت بناي يادبود شهداي گمنامعمراني سيدحسين مطلوبي738,945,050سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
250811401/04/30 جبران خسارت 1129/9مترمربع از237/4مترمربع ششدانگ پلاک 176فرعي از701فرعي از 162اصلي بخش3تملک فاطمه رودسرابي11,431,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
246581401/04/281401/10/28لکه گيري اسفالتعمرانيشرکت ره نوردان نوين خراسان شمالي 7,892,330,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
219851401/04/15 جبران خسارت 51/81مترمربع از 219/2 مترمربع از ششدانگ پلاک 2613ار 131 فرعي از 5اصلي بخش3 واقع در خيابان فاطميونتملک عصمت قرائي1,554,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
212301401/04/131401/07/13اجراي جدول وپخش بتن وغيرهعمراني حسين بخت775,620,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
307971401/04/111401/07/11حمل آب جهت آبرساني فضاي سبز توحيدشهرپيمانکاري شركت ساختماني ماژان راه بيهق 6,750,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
206281401/04/111401/05/11اجراي سراميک کاري و کاشي کاري سرويس بهداشتيپيمانکاري  غلام نزل آبادي300,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
197221401/04/071401/07/07جدولگذاري قسمتي از معابر شهرک نيروي انتظاميعمراني  11,124,560,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
192921401/04/06 جبران خسارت 42/95متر مربع از 151/1 متر مربع پلاک 591 اصلي بخش يک سبزوار خيابان گل افشانيتملک محمد خسروجردي3,264,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
192811401/04/051401/04/15خريد اپليکيشن پلاک خوان با قابليت نصب بر روي اندوريدهاي بالاي 9خريدمديرعامل شركت پردازش سير آفاق 300,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
190501401/04/05 خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضايي حميدرضا نيکفر2,277,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
190581401/04/05 خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضايي محمد رضا ناظري2,277,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
190631401/04/05 خدمات حقوقي و قضاييخدمات حقوقي و قضايي عليرضا كاظمي2,277,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
163531401/03/251401/06/25جدولگذاري بزرگراه غدير شهرعمرانيشرکت ساختماني اسوه سازان نگين اسرار 6,390,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
155851401/03/231401/06/23احداث پارک مسکن مهرعمرانيشركت عمراني بنيان ساروج پارت 11,198,247,810سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
152931401/03/221401/07/22انجام خدمات مشاوره براي طرح مطالعات تقاطع غير همسطح بلوار توحيد شهرمشاورهشرکت مهندسين مشاور بهران ترافيک 4,000,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
143171401/03/181401/07/18اجراي بلوک فرش وجدول سنگي پياده رو شمال خيابان رازيعمرانيشرکت پروفيل راه افق 7,561,917,440سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
129901401/03/121404/05/01اجاره شهربازي پارک شهداي گمناماجاره  51,100,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
57821401/03/011404/03/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک نشاط )اجاره  428,688,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
82181401/02/221401/03/12نصب وپشتيباني ومديريت شبکه وتنظيمات بهينهپيمانکاري  امير اکبري زاده150,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
73241401/02/19 جبران خسارت44/90مترمربع از پلاک 1108فرعي از17فرعي از 3اصلي بخش3و 51/65مترمربع از پلاک ثبتي 13فرعي از 3 اصلي بخش3تملک زهره جانفزا2,793,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
38401401/02/151403/02/15اجاره مکان غرفه مواد غذايي پارک سلامتاجاره محمد پارسان566,625,600سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
51581401/02/06 جبران خسارت 24/33 مترمربع از ششدانگ 163فرعي از 5اصلي بخش3سبزوار واقع در 14متري فاطميونتملک اكرم قلعه نوي1,986,900,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
36591401/02/051403/02/05رهن و اجاره غرفه يک بازار زائر معصومه کلاته سيفرياجاره  3,122,400,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
720781401/02/041401/02/31اجراي امور تنظيف شهري و جمع آوري زباله و ساير موارد فهرست آحاد در محدوده خدماتي منطقه يك شهر سبزوارخدماتيشرکت خدماتي امين کوشاي اسرار 476,365,272,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
36991401/02/011403/02/01رهن و اجاره غرفه چهار بازار زائر علي کلاتهاجاره  1,200,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
37171401/02/011403/02/01رهن و اجاره غرفه پنج بازار زائر معصومه باخيراتياجاره  432,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
36521401/02/011403/02/01رهن و اجاره غرفه هشت بازار زائر حسين کلاته سيفرياجاره  1,540,800,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
35861401/02/011403/02/01رهن و اجاره غرفه ده بازار زائر احمد عبداللهي خوشمرداناجاره  1,740,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
44671401/01/31 جبران خسارت 51/55مترمربع از ششدانگ پلاک 964فرعي از 192فرعي از3 اصلي بخش3تملک رمضانعلي سعيدي تبار515,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
44641401/01/31 جبران خسارت 58/08مترمربع از 250/76مترمربع ششدانگ پلاک3094فرعي جدا شده از 213فرعي از 5اصلي بخش3تملک عابس عليزاده1,742,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
44711401/01/31 جبران خسارت 51/56مترمربع از پلاک 1255فرعي از 450فرعي از 107 فرعي از 5اصلي بخش3تملک غلامرضا قلعه نوئي1,546,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
37431401/01/291401/02/29انجام مطالعات وتهيه عکس هوايي ونقشه رقومي بافت تاريخي شهر سبزوارمشاورهمهندسين مشاور نقش نگاران توسعه 1,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
178091401/01/281400/06/09جدول گذاري خيابان ميلادعمرانيشرکت نيک سازان عظيم 1,817,263,785سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
735221401/01/241401/09/01اجاره غرفه يک بازار شعيب خانم عزت خوش اخلاقاجاره  31,476,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
421881401/01/201403/01/19اجاره غرفه يک ابتداي خيابان شهدا رضا ايزياجاره  324,720,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
421931401/01/201403/01/19اجاره غرفه دو ابتداي خيابان شهدا رضا ايزياجاره  271,920,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
421971401/01/201403/01/19اجاره غرفه سه ابتداي خيابان شهدا رضا ايزياجاره  271,920,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
685061401/01/151404/01/15اجاره مکان کانکس کباب و جگر ( روبروي ميدان تره بار )اجاره  471,556,800سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
981401/01/06 جبران خسارت 82/61 مترمربع از ششدانگ پلک918فرعي از 582فرعي از 38فرعي از 6اصلي بخش3تملک ابراهيم افکار9,087,100,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
735391401/01/011403/01/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک استقبال )اجاره  706,320,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
755391401/01/011403/01/01اجاره مکان کانکس مواد غذايي ( پارک استقبال )اجاره  706,320,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
36951401/01/011402/12/29واگذاري پارکينگ خودروهاي سنگين شماره يک وغيرهاجاره ابراهيم فسنقري3,973,320,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
732801401/01/011401/12/29شناسايي وجمع اوري متکديان وافراد بي سرپرست وغيرهپيمانکاري موسسه خيريه حمايت از بهبود يافتگان اميد به زندگي سبزوار 600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
716481401/01/011400/12/29اجراي امور تنظيف شهري و جمع آوري زباله و ساير موارد در محدوده خدماتي منطقه دو شهر سبزوارخدماتيشركت پيرو سپهر راويس 418,278,471,709سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
726411400/12/25 جبران خسارت مساحت 59/38مترمربع واقع در خيابان 14متري اقبال ئ مساحت 37/05 مربع واقع در تعريض کوچه6متري ششدانگ پلاک 1264فرعي از 199فرعي از اصلي بخش3تملک مرتضي شايسته593,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
726261400/12/25 جبران خسارت ششدانگ پلاک 1249 فرعي جدا شده از 152 فرعي از 5اصلي بخش 3 به متراژ233/27 مترمربع واقع در 35 متري فريد خراسانتملک هادي نادرپور8,868,005,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
726211400/12/25 جبران خسارت واقع شده در خيابان پلاک1313 فرعي و 1308فرعيتملک عبداله حکم آبادي42,433,100,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
724601400/12/24 توافق تملکتملک معصومه زرقاني600,865,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
724651400/12/24 جبران خسارت 26/7 مترمربع از پلاک 36فرعي باقيمانده از يک اصلي بخش12 واقع در خيابان 30متري مطهريتملک علي اکبر مهرورزيان6,583,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
724731400/12/24 جبران خسارت 31متر مربع از پلاک 959 از 6 اصلس بخش 3سبزوارتملک مژگان پاسبان1,389,080,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
796281400/12/221400/03/22بهسازي وزيبا سازي منظر ورودي شهر(کلاته سيفر)عمرانيشركت فني مهندسي نقش و نگار كوير بيهق 27,239,889,011سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
605211400/11/151403/11/15اجاره مکان کانکس سيب زميني ( مسير سلامت - جنب منبع آب )اجاره  407,253,600سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
618211400/11/151402/11/15اجاره غرفه مواد غذايي ( باغ ايراني )اجاره  419,868,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
617891400/11/091401/05/09تامين ماشين آلات کاميون جهت حمل انواع مصالح و آسفالت مورد نياز سازمان عمرانعمرانينيروي مقاومت بسيج 5,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
621661400/11/011401/11/01انجام امور خدماتي به صورت حجميخدماتيمديرعامل محترم شركت همياران شمال شرق 54,300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
580051400/10/211401/10/21بازرسي ونگهداري تجهيزات الکترونيکي وغيرهپيمانکاري آژيراك هوشمند پارس 2,720,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
234901400/10/021400/12/29انجام امور خدمات سازمانپيمانکاري   509,125,815سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
511841400/10/011402/09/30اجاره غرفه دو شعيب مجتبي يزدان پرستاجاره  188,760,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
511891400/10/011402/09/30اجاره غرفه سه شعيب مجتبي يزدان پرستاجاره  187,440,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
511941400/10/011402/09/30اجاره غرفه پنج شعيب خانم سکينه برازقياجاره  187,440,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
511991400/09/251402/09/24اجاره غرفه يک بازار سربداران مسعود ريوندياجاره  264,026,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512021400/09/251402/09/24اجاره غرفه دو بازار سربداران مسعود ريوندياجاره  211,226,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512041400/09/251402/09/24اجاره غرفه سه بازار سربداران مسعود ريوندياجاره  211,226,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512071400/09/251402/09/24اجاره غرفه پنج بازار سربداران مسعود ريوندياجاره  211,226,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512061400/09/251402/09/24اجاره غرفه چهار بازار سربداران مسعود ريوندياجاره  211,226,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512081400/09/251402/09/24اجاره غرفه شش بازار سربداران مسعود ريوندياجاره  211,226,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
512091400/09/251402/09/24اجاره غرفه هفت بازار سربداران مسعود ريوندياجاره  264,026,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
509191400/09/221400/12/22انجام مطالعات امکان سنجي وظرفيت سنجي وغيرهمشاورهرياست محترم دانشگاه ازاد اسلامي واحد سبزوار 405,500,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
511771400/09/011401/08/30اجاره ايستکاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين ساختماني هادي نجم آبادياجاره  264,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
429631400/09/011401/01/31مرمت و لکه گيري پارک هاي سطح شهرعمرانيتحكيم بناي اسرار 5,170,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
452201400/09/011400/12/01جدول گذاري اراضي شهرک صنعتي فرودگاهعمرانيشرکت اسوه سازان 4,950,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
474251400/09/011400/12/01جانمايي اطلاعات پستي وپلاک شهرداري بر روي نقشه شهرپيمانکاري مديرعامل محترم شركت ويستانگار سربدار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
455311400/09/011400/10/30انجام امور خدماتيخدماتيشركت حامد سبزوار 4,964,600,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
453621400/08/30 جبران خسارت پلاک 19509 فرعي از 9795 فرعي از 6 اصلي بخش3 به مساحت 26/28 مترمربعتملک فاطمه شاره1,051,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
452191400/08/291401/01/29اجراي جدول مسير دوچرخهعمرانيشرکت عهد گستر بوير 12,633,504,926سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
453001400/08/29 نحوه پرداخت محکوم به پرونده 970601 حقوقي سوماجرائيه راي دادگاه وحيد اکبري13,474,257,250شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
387791400/08/19 بارگيري كليه زباله هاي جمع آوري شده روزانه حدود 150تن در ايستگاه هاي انتقال (كارخانه كمپوست و كمربند شرق) و انتقال به سايت دفن بهداشتي زباله در اراضي نخبرخدماتي هادي اعياني مقدم سبزوار20,880,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
422831400/08/161401/03/16لکه گيري بلوک فرش سطح شهرعمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 5,199,693,432سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
422861400/08/161401/01/16مرمت ونگهداري پارک هاي منطقه يکعمراني  5,190,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
417991400/08/131400/11/13گاز سوز کردن تجهيزات کارخانه آسفالتعمرانيشرکت تاسيساتي و ساختماني تهويه سازان اسرار 3,508,400,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
422841400/08/061401/03/06اجراي لکه گيري جداول سطح شهرعمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 5,198,660,609سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
453331400/08/01 سرويس بهداشتي و نمازخانه بازار زائرخدماتي  400,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
369281400/07/271400/12/29انتفاع از يك دستگاه وانت پيكان جهت انتقال حيوانات ولگرد به مركز نگهداريخدماتي علي اكبر آستاني306,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
381491400/07/261400/12/26اجراي ايلند خيابان دانشگاهعمرانينقش و نگار کوير بيهق 10,993,335,118سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
381441400/07/261400/11/30احداث ميدان خيابان مولوي توحيد شهرعمرانيشرکت عهد گستر بوير 7,765,566,634سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
381411400/07/261400/10/26اجراي جدول کانيو ضلع شمال کمربند شمال غربعمرانينقش و نگار کوير بيهق 7,274,331,970سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
511731400/07/201401/07/19اجاره غرفه بلوار کشاورز رضا بهبودي فيلشوراجاره  426,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
517141400/07/151402/07/15اجاره غرفه مواد غذايي و آلاچيق پارک لالهاجاره  651,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
337311400/07/011403/07/01اجاره کانکس مواد غذايي پارک ارمغاناجاره  393,120,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
471301400/07/011402/07/01اجاره مکان سايت بادي و سرگرمي پارک ارماجاره  815,760,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
422621400/07/011402/06/31اجاره غرفه هفت شعيب محمد شايقياجاره  190,080,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
367651400/07/011401/07/01انجام پروژه هاي فناوري اطلاعات و پشتيباني شبکه و سيستم هاي کامپيوتريپيمانکاري شركت مهندسي فناوري اطلاعات اركا داده پردازي رايكا 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
511971400/07/011401/06/31اجاره غرفه چهار ديواري جاده حارث آباداجاره  303,600,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
333261400/07/011400/09/01قرارداد انجام امور خدماتي تامين نيروي مورد نيازخدماتيشركت حامد سبزوار 5,102,250,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
328621400/06/291401/02/29برداشتن خاک مازاد-تراکم بستر-قيرپاشي-پخش تراکم آسفالت کانال هاي سطح شهرعمراني  4,948,240,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
329551400/06/291400/07/29اجراي نهر ضلع جنوب ميدان ميوه و تره بار سبزوارعمرانيشرکت ره نوردان نوين خراسان شمالي 1,400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
320341400/06/24 جبران خسارت از 41/5مترمربع از پلاک 401 فرعي از 31 فرعي از 5 اصلي بخش12تملک عليرضا ابراهيمي1,243,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
2841400/06/24 جبران خسارت از 23/54 مترمربع از پلاک 10624فرعي از 122فرعي از 1 اصلي بخش12تملک علي اکبر جغتايي588,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
422851400/06/181400/11/18لکه گيري پارک شهداي گمنامعمراني  5,170,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
294881400/06/131402/06/13واگذاري مديريت اجراي طرح ساماندهي پارکينگ هاي عمومي وغيرهپيمانکاري شرکت ارتقا سازان ايمني 1سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
284371400/06/011401/07/30تهيه ماشين آلات (يك دستگاه بلدوزر دي 8) و اجراي عمليات حفر ترانشه و دفن روزانه زباله هاي عادي و بيمارستاني در سايت دفن زبالهخدماتي هادي اعياني مقدم سبزوار5,125,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
278501400/06/011400/07/01اجرا وانجام پروژه هاي اداره فناوري اطلاعاتپيمانکاري شركت مهندسي فناوري اطلاعات اركا داده پردازي رايكا 485,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
306471400/05/151401/01/15حمل آب جهت آبرساني فضاي سبز داخل شهرپيمانکاري  ذبيح اله فاضل تانكرهاي پيمانكاري3,000,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
235411400/05/09 48/88مترمربع از355/4مترمربع ازپلاک 9084 فرعي از 3980 فرعي از2 اصلي بخش12تملک عليرضا کوشکي2,199,600,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
205741400/04/311403/04/31اجاره مکان کانکس سيب زميني ( پارک نشاط )اجاره  360,967,800سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
282971400/04/201403/04/20اجاره کانکس مواد غذايي ( ضلع شمالي پارک لاله )اجاره  458,641,440سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
198661400/04/101403/04/10اجاره کانکس مواد غذايي ( ضلع جنوبي پارک لاله )اجاره  640,168,680سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
181351400/04/101400/06/10اصلاح هندسي ميدان صالح آبادعمرانيشرکت ره نوردان نوين خراسان شمالي 2,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
164781400/04/091400/06/09اجراي شبکه ي گاز داخلي کارخانه آسفالتعمرانيشرکت تاسيساتي و ساختماني تهويه سازان اسرار 2,693,748,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
745271400/04/011402/04/01اجاره غرفه يک بازار نقابشک به نام خانم اکرم ديواندرياجاره  65,790,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
141721400/03/261401/03/26خريد وپشتيباني نرم افزار مديريت پارک حاشيه اي وغيرهخريدمديرعامل شركت پردازش سير آفاق 1,500,000,000سازمان مديريت و مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري مشاهده ضمائم
140881400/03/231400/07/23اجراي کانال بزرگراه ابريشم غربي سبزوارعمرانيشرکت اسوه سازان 4,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
140931400/03/231400/07/23پياده روسازي خيابان ابن يمين غربي سبزوارعمرانيشرکت اسوه سازان 4,120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
135031400/03/201400/07/20پخش آسفالت سطح شهرپيمانکاري شرکت سامان طرح اتحاد 1,987,500,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
117501400/03/10 جبران خسارت سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 559 فرعي از 142 فرعي از 5اصلي بخش 3تملک محمود کسکني1,941,060,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
695351400/02/281402/02/27اجاره غرفه دو بازار انقلاب هادي اسماعيلياجاره  3,723,600,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
78721400/02/22 قرارداد خدمات حقوقي و قضايي حميد رضا نيکفرمشاوره حميدرضا نيکفر1,536,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
78641400/02/22 قرارداد خدمات حقوقي و قضايي محمد رضا ناظريمشاوره محمد رضا ناظري1,440,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
78691400/02/22 قرارداد خدمات حقوقي و قضايي عليرضا کاظميمشاوره عليرضا كاظمي1,267,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
710311400/02/011402/02/01اجاره غرفه پنج بازار نقابشک به نام هادي ذوالفقارياناجاره  134,934,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
710151400/02/011402/02/01اجاره غرفه شماره شش بازار نقابشک به نام آقاي هادي ذوالفقارياناجاره  134,934,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
27991400/01/251402/01/25اجاره غرفه هشت بازار نقابشک غلامرضا تيمورياجاره  134,676,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
718091400/01/251402/01/25اجاره غرفه نه نقابشک غلامرضا تيمورياجاره  134,676,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
714071400/01/201402/01/20اجاره غرفه سه بازار نقابشک به نام امير فيض آبادياجاره  135,450,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
746261400/01/201402/01/20اجاره غرفه دو بازار نقابشک به نام حسين زارعي طزرقياجاره  135,450,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
11381400/01/011400/06/31انتقاع از خدمات يك دستگاه خودرو وانت پيكان جهت انتقال سگ هاي بلاصاحب به مركز عقيم سازيخدماتي علي اكبر آستاني306,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
796471399/12/23 جبران خسارت ششدانگ پلاک 581 اصلي بخش يک واقع در خيابان گل افشانيتملک مهدي عادلي4,820,160,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
854971399/12/171400/04/17لکه گيري جدول وبلوک فرش نوار حفاري هاي سطح شهرعمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 3,450,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
855021399/12/171400/03/17اجراي ميدان کوي گلستانعمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 940,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
796791399/11/231400/11/23تعمير و نگهداري آبنماهاي سطح شهرپيمانکاري شركت دانش پژوهان راتا 1,440,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
777141399/11/141400/11/14مطالعه وطراحي شبکه جمع آوري وهدايت اب هاي سطحي وسيلاب هاي شهريعمرانيشركت مهندسين مشاورسرواب 1,935,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
773841399/11/131400/03/13موافقت نامه جدولگذاري خيابان ماهانعمرانيشركت آفاق سازه اسرار 6,620,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
768781399/11/111400/01/11تکميل پياده روسازي خيابان 22بهمنعمرانيشرکت فرا شاخص حافظ گستر خراسان شمالي 1,440,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
731781399/11/091401/11/09اجاره غرفه سيزده شعيب خانم رضايياجاره  91,074,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
575821399/10/251401/10/24اجاره اتاقک نگهباني ميدان ميوه و تره بار مرکزي حسن زارعياجاره  2,325,960,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
723801399/10/201400/02/20تهيه مصالح اساس بر اساس مشخصات فني وتحويل در محل پروژه کمربند شمال غربعمرانيشرکت شالوده بنا راه ساحل 20,880,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
717301399/10/16 جبران خسارت سهم الارث مالکين در پلاک 170 فرعي از يک اصلي بخش 12تملک مهرانگيز معمارزاده7,130,106,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
717451399/10/16 جبران خسارت 152.24 مترمربع از پلاک 4957فرعي از 437فرعي از يک اصلي بخش12 به آدرس بلوار دکتر شريعتيتملک مجتبي خسروي مقدم2,740,320,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
714271399/10/151400/03/15پياده روسازي شهرک جهادعمرانيشرکت تراز آب گستر سپهر 6,400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
713941399/10/151399/12/15شرکت مهندسين مشاور بتن خاک توان پوياعمرانيمهندسين مشاور بتن خاك توان پويا 450,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
710391399/10/141400/03/14جدولگذاري خيابان اسرار جنوبي سمت شرقعمرانيشركت عمراني بنيان ساروج پارت 6,180,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
586341399/10/141400/03/14بازپيرايي جداول خيابان مدرسعمرانيشركت آفاق سازه اسرار 8,900,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
711091399/10/141400/01/14اجراي ديوار حائل ضلع جنوب شرقي بازار بزرگ بيهقعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 2,262,827,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
717231399/10/14 جبران خسارت 48/96 مترمربع از پلاک 9795 فرعي از 6 اصلي بخش3 سبزوار واقع در مسير امتداد بلوار 35متري کوشکتملک مهدي حاتمي نيک1,194,750,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
705891399/10/131399/12/12اجراي عمليات نماي ساختمان اداري سازمانعمرانيشرکت تراز آب گستر سپهر 715,500,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
690841399/10/06 جبران خسارت 44.41 مترمربع از پلاک 19062 فرعي جدا شده از 9795 فرعي از 6 اصلي بخش 3 امتداد بلوار شهداي کوشکتملک رضا قزي1,440,460,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
850851399/10/011402/10/01اجاره مکان شهرنت بانک شهراجاره  342,950,400سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
731911399/10/011401/10/01اجاره غرفه نه شعيب خانم اشرف نمک فروشاجاره  143,190,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
846311399/10/011401/10/01اجاره غرفه شش بازار زائر رضا عادلياجاره  1,582,560,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
667241399/09/261400/08/30بيمه تکميلي درمانبيمه نامهنمايندگي محترم بيمه ايران 12,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
668931399/09/261399/12/26اجراي جدولگذاري مسير کندروبزرگراه ابريشمعمرانيشركت اساس بناي ساسويه 7,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
746411399/09/251401/09/25اجاره غرفه هفت بازار نقابشک خانم ام السلمه عبدياجاره  134,676,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
739211399/09/201401/09/20اجاره غرفه دو بازار زائر محمد امين ابهرياجاره  656,460,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
883791399/09/151400/12/29ارائه خدمات هوشمند مسافر در شهر سبزوارخدماتيمديرعامل محترم شركت ايده گزين ارتباطات روماك(اسنپ) 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
883841399/09/151400/12/29ارايه خدمات هوشمند مسافر در شهر سبزوارخدماتيمديرعامل محترم شركت راشا پارس رايان(ماكسيم) 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
556971399/09/101401/09/09اجاره غرفه هفت بازار زائر سعيد بيدخورياجاره  660,240,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
826281399/09/051401/09/05اجاره غرفه يازده بازار زائر مرتضي احتشامياجاره  732,060,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
830781399/09/041401/09/04اجاره غرفه شش شعيب محمد مظاهري راداجاره  145,770,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
596891399/09/011402/09/01اجاره کانکس مواد غذايي پارک ارماجاره  410,598,102سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
731751399/09/011401/09/01اجاره غرفه چهار شعيب خانم زهرا محمدي ارديزياجاره  143,448,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
846451399/09/011401/09/01اجاره غرفه هشت شعيب محمد شايقياجاره  143,190,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
621561399/09/011400/09/01اجاره يک باب مغازه تجاري واقع در بلوا رمدرساجاره حسن نجم آبادي240,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
615721399/08/281400/01/28تکميل سوله حسينيه شهداعمرانيشرکت پايدار بنيان آراد خراسان 2,200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
605381399/08/241400/02/24اجراي جدول ضلع جنوب کمربند شمال غربعمراني  16,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
596771399/08/201399/12/20اصلاح هندسي تقاطع هاي توحيد شهرعمرانيشرکت ساروج ملات شرق 3,300,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
4991399/08/151400/08/14بيمه نامه مسئوليت مدني جامع شهرداري ها -دهياري ها و شهرک هاي صنعتي در قبال شهروندان -روستاييان واشخاص ثالثساير  1,390,000,046شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
587571399/08/151400/08/14بيمه نامه مسيوليت شهروندانبيمه نامهنمايندگي محترم بيمه پارسيان 1,390,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
574101399/08/071399/11/07بتن ريزي پياده رو خيابان طالقاني(بلوار کشاورز)عمراني  1,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
574111399/08/071399/11/07محوطه سازي پارک محله راهنمايي 10عمرانيشرکت اسوه سازان 1,820,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
589101399/08/011402/08/01اجاره کانکس مواد غذايي ( ضلع شرقي بوستان بهمن )اجاره  1,354,080,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
627871399/08/011401/07/30اجاره غرفه دوازده شعيب علي عسکرپوراجاره  81,270,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
589981399/07/181400/07/18بيمه عمربيمه نامهنمايندگي محترم بيمه پارسيان 271,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
526101399/07/161400/01/16اجراي جدول گذاري پراکنده سطح شهرعمراني  3,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
826341399/07/151402/07/15اجاره غرفه مواد غذايي پارک کودک فاطمياجاره  955,503,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
565771399/07/151401/07/14اجاره غرفه ده شعيب اصغر دانايياجاره  83,850,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
565741399/07/151401/07/14اجاره غرفه يازده شعيب اصغر دانايياجاره  82,560,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
525241399/07/151399/10/15اصلاح تقاطع سطح شهرعمرانيمديريت محترم شركت بنيان سازه ارگ 3,200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
443511399/07/101401/07/09اجاره غرفه فروشگاه دوستانهاجاره  1,567,200,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
575691399/07/091401/07/08اجاره غرفه سه بازار زائر محمد کلاته سيفرياجاره  582,120,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
506831399/07/08 جبران خسارت زمين واقع در معابر پلاک 95 فرعي از 5 اصلي بخش 3تملک احمد برازنده دولت آبادي13,359,600,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
362471399/07/031400/07/03ساماندهي متکديانخدماتيستاد جمع آوري وساماندهي متكديان 720,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
491511399/07/02 جبران خسارت ملک واقع در مسير خيابان ار پلاک هاي 1690از1450 از 183 فرعي از يک اصليتملک علي ذوالفقاريان980,140,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
494101399/07/02 جبران خسارت مساحت 49/34 متر مربع از 188 متر مربع از پلاک 789 فرعي از 201 فرعي از 3 اصلي بخش 3تملک اکرم چوبيني244,233,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
366721399/07/011404/06/30اجاره رستوران پارک بهمن محمدرضا دولت آبادياجاره  4,166,791,612سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
21/449001399/07/011400/06/31تهيه ماشين آلات و اجراي عمليات حفر ترانشه و دفن روزانه زباله هاي عادي و بيمارستانيخدماتي  3,580,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
645271399/07/011400/06/31انجام امور دفتريپيمانکاري شركت حامد سبزوار 47,560,629سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
592901399/07/011399/07/01انجام امور خدماتي بصورت حجمي از جمله امور دفتري -توزيع فيش -رفع سد معبر و.... در محدوده خدماتي شهرخدماتيشركت حامد سبزوار 30,240,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
485531399/06/251400/06/25برگزاري کارگاه هاي آموزش شهروندي ومشاوره فردي وگروهي وخدمات روانشناختيمشاورهمجتمع خدمات پيشگيري وارتقا سلامت روان زندگي خورشيد 2,115,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
21/454981399/06/201400/06/19بارگيري کليه زباله هاي جمع آوري شده روزانه و انتقال به سايت دفن بهداشتي زبالهخدماتي  14,580,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
437541399/06/151399/08/15اجراي ديوارخانه حميد سبزواريپيمانکاري شركت اساس بناي ساسويه 539,792,100سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
430911399/06/11 جبران خسارت سه دانگ مشاع از پلاک 1001 و سه دانگ مشاع از پلاک 1011 فرعي از 27تملک علي اصغر بلاش آبادي8,607,030,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
572591399/06/071401/06/06اجاره غرفه چهار بازار نقابشک به نام رضا اسماعيلياجاره  134,934,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
409301399/06/02 جبران خسارت کسري قطعه شماره 53 واقع در بلوار سيادتي واگذاري از طريق مزايدهتملک علي رامشيني1,001,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
404801399/06/011399/09/01بتن ريزي پياده روضلع شمال رازي شرقيعمرانيشرکت پاياسازه اسرار 2,550,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
590291399/06/011399/06/31انجام امور خدماتي بصورت حجمي از جمله زيرسازي و...خدماتيشرکت صبورگستر بيهق 3,355,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
396731399/05/291399/08/29اجراي ديوار سنگ مالون ضلع جنوب ميدان ميوه و تره بارعمرانيشركت اساس بناي ساسويه 885,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
359801399/05/15 خريد 213.86 مترمربع از پلاک 13 فرعي متعلق به شهرداريخريد زمين از شهرداري محمد ايزي1,817,810,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
317371399/05/011399/09/01مشاوره وپژوهش تهيه طرح مطالعات پياده راه بيهقمشاورهرياست محترم دانشگاه ازاد اسلامي واحد سبزوار 372,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
297021399/04/26 جبران خسارت 96/37 مترمربع از پلاک 5559از439 فرعي ازيک اصلي بخش12تملک علي اصغر عطاري1,927,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
228831399/04/051399/09/05ترميم جداول خيابان ها وايلندهاي سطح شهرعمراني  2,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
228681399/04/051399/06/05احداث ساختمان آموزشي پارک بانوان ونرده کشي ورودي تهرانعمرانيشركت اساس بناي ساسويه 1,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
189141399/04/011399/05/31انجام امور خدماتي بصورت حجمي از جمل زير سازي وپخش اسفالت و...خدماتيشرکت صبورگستر بيهق 3,598,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
145631399/03/081399/06/08محوطه سازي پارک شادي (خيابان پيروزي)عمراني حسين بخت2,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
110721399/03/011400/02/31اجراو انجام پروژه هاي اداره فناوري اطلاعاتپيمانکاري شركت مهندسي فناوري اطلاعات اركا داده پردازي رايكا 3,550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
187311399/02/221392/06/19اجراي محوطه سازي با اجر سنتي وخاکبرداري وجدولگذاريعمراني  1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
264221399/02/051401/02/05اجاره غرفه يک بازار زائر محمد کلاته سيفرياجاره  1,514,520,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
21571399/02/011399/03/31انجام امور خدماتي بصورت حجمي از جمله زير سازي وپخش اسفالت و...خدماتيشرکت صبورگستر بيهق 3,569,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
6851399/01/151400/01/15انجام امور تايپ شهرداري سبزوار به صورت دستمزديپيمانکاري  زهره ريوندي120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
5861399/01/11 جبران خسارت شصت سهم مشاع از 960 سهم ششدانگ پلاک 398 فرعي از دو اصلي بخش 12تملک خديجه بنجخي397,807,200شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
55181399/01/051400/01/04اجاره غرفه ده بازار زائرعلي آريايي منشاجاره  705,600,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
288131399/01/011404/01/01اجاره سوپر مارکت پارک بهمن علي آريايي منشاجاره  4,046,642,397سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
974141399/01/011401/08/30حفظ، نگهداري و نگهباني (حراست) از فضاي سبز منطقه 2پيمانکاري   120,771,334,670سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
21/449631399/01/011400/12/29جمع آوري، انتقال و دفع بهداشتي پسماندهاي عادي و پزشكي بي خطر شده مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي سبزوار به غير از پسماندهاي عفوني و.....خدماتي  2,880,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
335371399/01/011399/12/29خدمات حفاظت فيزيکي -نگهباني وراهوربراي شهرداي سبزوارخدماتينمايندگي محترم بنياد تعاون ناجا شهرستان سبزوار 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
189131399/01/011399/12/28قرارداد خدمات حقوقي و قضاييپيمانکاري  حميدرضا نيکفر104,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
201071399/01/011399/12/28قرارداد خدمات حقوقي و قضاييپيمانکاري  محمد رضا ناظري96,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
196571399/01/011399/12/28قرارداد خدمات حقوقي و قضاييپيمانکاري  عليرضا كاظمي80,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
978781398/12/281399/02/28تکميل پياده روسازي سربدارانعمراني حسين بخت2,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
745011398/12/251400/12/24اجاره غرفه چهار بازار زائر ابوالفضل کلاته سيفرياجاره  579,852,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
937851398/12/25 طرف قرارداد مبلغ 936603219 ريال از محل قرارداد74940-93/11/13 بدهکار مي باشدقرارداد مصالحه فاطمه صالح آبادي936,603,219شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
745031398/12/201400/12/19اجاره غرفه پنج بازار زائر محمد کلاته سيفرياجاره  289,800,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
262901398/12/201400/12/19اجاره غرفه نه بازار زائر عقيل اسماعيلياجاره  585,194,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
744951398/12/051400/12/04اجاره غرفه هشت بازار زائر پروانه کلاته سيفرياجاره  756,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
909621398/12/051399/02/05اجراي ديوارکشي سطح شهرعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
908321398/12/05 جبرانه خسارت 176سهم مشاع معادل 176 متر مربع از 15374 فرعي از 6 اصلي بخش 3كلوت( باغ علوي)تملک عباس ميرحسيني1,496,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
895051398/12/011401/08/30حفظ، نگهداري و نگهباني (حراست) از فضاي سبز منطقه يکپيمانکاري   117,926,236,807سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
884011398/12/011399/01/01انجام امور خدماتي بصورت حجميخدماتي  2,612,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
895041398/12/011398/06/31نورپردازي بلوار پاسدارنپيمانکاري شركت دانش پژوهان راتا 2,238,768,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
891121398/11/291399/03/29اجراي ايلند کمربند شمال غربعمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 4,912,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
889651398/11/29 خريد و الحاق 186/96 مترمربع از پلاک 2135 فرعي از 2/83 فرعي از 5 اصلي قلعه نو با پلاک 3712 از 30و17 فرعيخريد زمين از شهرداري مهدي پور محمد1,121,760,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
851811398/11/151399/02/15احداث 1285 متر شبكه فشار متوسط و نصب ترانس 25 كيلو ولت جهت تامين برق ساختمان سايت دفن زباله ها( اراضي نخبر)عمراني  2,277,272,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
435641398/11/031399/03/03بهسازي کانال هاي سطح شهرعمرانيشركت اساس بناي ساسويه 2,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
725741398/10/211399/01/31مطالعات طرح بازنگري مرحله اول بلوك 3 و 4مشاوره  1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
763501398/10/151399/02/15اجراي جدولگذاري راستگرد تقاطع ابريشمعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 2,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
752471398/10/11 جبران خسارت 31/27 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 1908 فرعي از 1152 از 162 اصلي بخش 3 سبزوارواقع در خيابان باهنر 14تملک نرجس اصغري262,668,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
725241398/10/021400/10/01اجاره غرفه يک بازار انقلاب حسين عنبرستانياجاره  1,260,756,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
820341398/10/011399/03/01خدمات حسابداري اوراق مشاركت اميريهخدماتيموسسه حسابرسي وخدمات مالي افق نگرش بيهق 140,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
692911398/09/201399/02/20اجراي جدولگذاري مسير باغچه کمربند ابريشمعمرانيشركت آبادگستر جامع فراز 8,790,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
630701398/09/131398/12/28خدمات حقوقي و قضاييمشاوره عليرضا كاظمي256,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
650041398/09/051398/12/05اجراي مسير عابر پياده مقاطع عرضي تقاطع هاي سطح شهرعمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 2,620,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
629891398/08/281398/10/28اجراي بتن ريزي پياده رو خيابان گل افشانيعمرانيشرکت اسوه سازان 2,140,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
629211398/08/28 جبران خسارت 164 متر مربع از پلاک 164 از 5 اصلي بخش 3تملک علي عرفاني فر984,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
604431398/08/201399/02/20جداره سازي کال عيدگاه وتعريض پل کمربند شماليعمرانيشرکت ساختماني و تاسيساتي آريا آب شرق 7,950,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
600981398/08/191398/12/19جدولگذاري امتداد بلوار کوشک تا محور اسفراينعمرانيشرکت پاياسازه اسرار 2,320,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
582391398/08/12 دفع آب و فاضلاب تالار رستوران باغ ايرانيپيمانکاري شرکت آب و خاک کهن خاورميانه 1,350,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
580911398/08/11 131/93 سهم از 143 سهم از يک هزار سهم از شش هزار سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 114 واقع در مسير خيابانتملک محمد حميدي2,068,002,750شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
564911398/08/021398/10/02جدولگذاري ادامه فريد خراسانعمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 1,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
561901398/08/01 جبران خسارت 39/56 سهم از پلاک 10763 فرعي از 530 از دو اصلي بخش12 معادل 39/56 مترمربع واقع در مدرس 11تملک علي اصغر دلك ابادي534,060,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
559111398/07/301398/10/30جدولگذاري خيابان افضل ابادعمرانيشركت ثمين راه اسرار 1,470,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
559271398/07/301398/10/30بازپيرايي ميدان رسالتعمرانيشركت پايدار سازه بيهق 2,300,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
553551398/07/281398/12/28اجراي بلوک فرش نوار حفاريها و پياده روهاي پراکنده سطح شهرعمراني حسن زرقاني2,520,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
25551-981398/07/16 جبران خسارت 70/38سهم مشاع از 340/25سهم ششدانگ پلاک 3807 فرعي از يک فرعي از 5 اصلي بخش3تملک كاظم عليزاده260,925,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
521761398/07/141399/02/14پرداخت بابت دادنامه شماره 9509975255000963واجرائيه شماره 9610425255000110 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده پرونده کلاسه 950164اجرائيه راي دادگاه سيدفرهاد الداغي22,310,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
931971398/07/031399/07/03ساماندهي متكديانسايرموسسه خيريه حمايت از مستمندان اسرار سبزوار (مجتمع اردوگاهي اسرار) 360,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
576101398/07/011399/06/31اجراي طرح تفكيك مياني و جداسازي پسماندهاي خشك در ايستگاه مياني(كارخانه كمپوست)ساير علي ده نبي660,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
485361398/07/011398/12/29مشاوره پرونده هاي حقوقي و املاکمشاوره امير الهي125,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
630801398/07/011398/12/28خدمات قضايي و حقوقيمشاوره حميدرضا نيکفر450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
630771398/07/011398/12/28خدمات قضايي و حقوقيمشاوره محمد رضا ناظري420,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
647801398/07/011398/12/28مشاوره پرونده هاي حقوقي و املاکمشاوره محمد مهدي محمديان نوغاني100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
464691398/06/231402/06/22اجاره کشتارگاه نيمه صنعتي شرکت تعاوني بهگوشت صنعت اسراراجاره  8,602,790,400سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
454331398/06/171398/09/17محوطه سازي محوطه تالار باغ ايرانيعمرانيشرکت نگين ارگ ماندگار 2,400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
420371398/06/051398/09/05محوطه سازي فاز سوم باغ ايرانيعمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 2,510,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
420071398/06/041398/11/04اجراي پياده روسازي بتني خيابان هاي پاسدارانعمرانيشركت آفاق سازه اسرار 4,100,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
414681398/06/031398/11/03لکه گيري پارک هاي سطح شهرعمرانيشركت رايكا همگون آذين بندار 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
413511398/06/011398/11/30اجراي عمليات بارگيري، حمل و دفن زباله شهريخدماتي علي ده نبي2,880,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
408731398/05/31 نحوه پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 9609975255201043-96/12/28 پرونده کلاسه 950691 شعبه ششم حقوقياجرائيه راي دادگاه ابوالقاسم جعفري2,607,473,483شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
354831398/05/101398/10/10لکه گيري پراکنده سطح شهرعمراني حسين بخت2,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
394281398/05/101398/10/10اجراي جدولگذاري غرب شهرک جهادعمرانيشرکت پاياسازه اسرار 2,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
354691398/05/101398/08/10اجراي فاز سوم مسير طراوتعمراني حسين بخت2,230,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
347391398/05/071398/09/07لکه گيري پراکنده سطح شهرعمرانيشركت پايدار سازه بيهق 3,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
377391398/05/071398/09/07لکه گيري پراکنده سطح شهرعمرانيشركت پايدار سازه بيهق 2,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
326651398/04/311398/08/30اجراي جدولگذاري تقاطع هاي سطح شهرعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
319971398/04/291398/10/29اجراي فاز سوم پارک شهداي کوشکعمرانيشركت آفاق سازه اسرار 2,150,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
281751398/04/201401/04/19اجاره جمعه بازار و يک شنبه بازار حميد رباط جزياجاره  2,442,605,232سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
808831398/04/201401/04/19متمم اجاره جمعه بازار و يک شنبه بازار حميد رباط جزياجاره  605,515,200سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
287371398/04/191398/08/19مطالعات طراحي وتدوين نظام کالبدي واجراي حاشيه پياده رو سلامت سبزوارمشاورهرياست محترم دانشگاه حكيم سبزواري 170,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
279791398/04/151403/04/14اجاره غرفه مجتمع تجاري شهر مجيد دولت آبادياجاره  6,417,681,120سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
1001391398/04/151403/03/14اجاره و رهن تالار رستوران باغ ايراني حميد بهنامي فراجاره  1,980,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
271181398/04/131398/07/13تکميل کانال زير سطحي بلوار سربدارانعمرانيشرکت بناراد بيهق 2,100,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
242351398/04/03 جبران خسارت پنجاه سهم مشاع از 864 سهم ششدانگ پلاک 398 فرعي جدا شده از 2 اصلي بخش 12تملک محمد اولياء ثاني250,107,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
242341398/04/03 جبران خسارت قسمتي از پلاک ثبتي شماره 28 فرعي از 5اصلي بخش 3 معادل 239.602 متر مربعتملک احمد ضياء يزدي1,198,010,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
230431398/04/011398/12/29انجام پروژه هاي اي تيپيمانکاري شركت فرايند سازان آرمان اسرار 720,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
199311398/03/22 جبران خسارت 56سهم مشاع ار 348/45 سهم ششدانگ پلاک 6414 جدا شده از 35 فرعي از شش اصلي و 87سهم از 310/5 سهم ششدانگ پلاک 6413از35تملک علي اصغر شاهرخي سبزوار858,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1/52851398/03/20 قرارداد مصالحه در خصوص واحد تجاري قطعه شماره 13 پاساژ سيبقرارداد مصالحه علي شجاع نيا9,183,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
194351398/03/20 خريد و تملكتملک علي اكبر نامني1,197,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
120231398/02/261398/06/31در خصوص انتفاع از خدمات يك دستگاه خودرو پرايدپيمانکاري  هادي اكبر پور علي آباد90,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
111851398/02/221399/02/22مشاوره وتهيه طرح جامع حمل ونقل وترافيک سبزوارمشاورهمديريت محترم شرکت مهندسين مشاور پرداراز 3,187,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
59501398/02/041398/06/04جدولگذاري مسير دوچرخه وعابر پياده کمربند شمالعمرانيشركت آبادگستر جامع فراز 3,660,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
775771398/01/311393/04/15ساخت ابنماي پارك نشاطعمرانيشرکت اسکان ساز باستان 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
503751398/01/311392/03/01اجراي لبه سازي وكف سازي مسير سلامتعمرانيشرکت اسکان ساز باستان 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
34901398/01/26 تمام سهام طرف قرارداد در پلاک هاي 34و38 فرعي از 5 اصلي بخش 3 قلعه نوتملک حوريه(هاله) الداغي8,219,480,160شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
20671398/01/201398/07/20خدمات نقشه برداري سطح شهر سبزوارعمراني  200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1091398/01/051398/04/05احداث پارک بانوان توحيد شهرعمرانيشرکت آب و خاک کهن خاورميانه 1,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
92041398/01/011398/12/29ارائه خدمات مشاوره اي در خصوص تهيه وتنظيم مطالب جهت بروز رساني وب سايت شهرداريمشاوره سمانه علي اکبري180,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
103221398/01/011398/12/29خدمات مشاوره درخصوص برنامه هاي اداره املاكمشاوره  240,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1025491398/01/011398/12/29اجرا وانجام پروژه هاي اداره فناوري اطلاعاتپيمانکاري شركت مهندسي فناوري اطلاعات اركا داده پردازي رايكا 1,990,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
89111398/01/011398/06/31ارائه خدمات حقوقيمشاوره حميدرضا نيکفر450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
85951398/01/011398/06/31انجام امور حقوقيمشاوره محمد رضا ناظري420,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
91541398/01/011398/06/31خدمات حقوقي و قضاييمشاوره عليرضا كاظمي256,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
202401398/01/011398/06/31خدمات مشاوره درخصوص پرونده هاي حقوقي و املاكمشاوره محمد مهدي محمديان نوغاني100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
120201398/01/011398/06/31انتفاع از خدمات يك دستگاه خودرو سمند سفيدپيمانکاري  علي اكبر كلاته سيفري99,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
119561398/01/011398/06/31انتفاع از خدمات يك دستگاه خودرو پژوپيمانکاري  محمد گوهري99,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
120241398/01/011398/06/31در خصوص انتفاع از خدمات يك دستگاه خودرو سمند مشكي متاليكپيمانکاري  رحيم محمدزاده99,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1026721398/01/011398/06/31مشهوره حقوقيمشاوره  125,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1018111397/12/27 بستانکاري طرف قرارداد از بابت دادنامه و اجرائيه در پرونده 931316 دوم دادگاه خانوادهاجرائيه راي دادگاه  18,613,699,620شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1014881397/12/261398/03/26محوطه سازي بوستان بهمنعمرانيشركت اساس بناي ساسويه 3,060,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
973571397/12/151398/06/15بازسازي استخر ناويعمرانيشركت اساس بناي ساسويه 1,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
961811397/12/131398/12/13خريد و پشتيباني نرم افزار شهرسازيخريدشركت تحليلگران آمارد نوين آمل 1,950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
898591397/12/12 قسمتي از ششدانگ پلاک 566 اصلي بخش يک سبزوار به مساحت 236.95متر مربع واقع در خيابان گل افشانيتملک نعمت الله شفيع ثاني2,843,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
955251397/12/12 جبران خسارت دو سهم مشاع از 21سهم ششدانگ 1690جدا شده 1450فرعي از183و دو سهم مشاع از 21سهم پلاک1450از183 يک اصلي بخش12تملک رمضان ذوالفقاريان308,579,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
877731397/12/111398/01/17بازپيرايي ايلند خيابان اسداباديعمرانيشركت اساس بناي ساسويه 772,200,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
943691397/12/08 جبران خسارت 75 شهم مشاع از 1926.5 سهم مشاع از 10666 سهم از 10سهم و دو سهم مشاع از 20 سهم پلاک 75 از 6 اصلي بخش3تملک قربانعلي ارگي239,422,500شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
918231397/12/011398/02/01كهن بناي كسريعمرانيشركت كهن بناي كسري 113,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
915501397/12/011398/01/31احداث ساختمان نگهباني سايت دفن زباله(اراضي نخبر)عمرانيشركت سپهر نماي پرشين (آسفالت) 3,008,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
907351397/11/291398/03/29جدولگذاري مسير دوچرخه خيابان حافظ توحيد شهرعمرانيشركت ثمين راه اسرار 1,900,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
352931397/11/281397/08/01تشتك و حذف و جمع اوري علف هاي هرزخدماتي  400,000,000سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
820731397/11/25 نحوه پرداخت محکوميت شهرداري بابت دادنامه شعبه دوم حقوقي 9509975183200995-95/10/1 شماره بايگاني 910352اجرائيه راي دادگاه عليرضا كلوتي47,763,666شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
889551397/11/231397/12/28خريد المان نوروزي تحت عنوان قمقمه وگلخريد حسين كاظمي210,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
889541397/11/231397/12/28خريد المان نوروزي تحت عنوان مكعب السماءعمراني مهسا دواچي280,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
277801397/11/151398/04/19پنج شنبه و جمعه بازاراجاره محسن طنابي678,600,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
852331397/11/091398/04/09حسين بختعمراني حسين بخت2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
791471397/11/07 سهم الارث طرف قرارداد از قسمتي از ششدانگ پلاک 4920 فرعي از 794 باقيمانده از 793 فرعي واقع درپلاک 6 بخش 3تملک حميدرضا نصيرائي659,743,333شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
452361397/11/04 توافق در خصوص نحوه پرداخت بستانکاري طرف قرارداد از بابت دادنامه 950997518330086-95/9/23 و اجرائيه شمارع 9610425183300287-96/12/9 سادره ازشعبه سوم حقوقي پرونده 940476اجرائيه راي دادگاه علي مسعودي فر1,274,764,125شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
818971397/11/011398/10/30بارگيري، انتقال ودفن پسماندهاي شهريخدماتي علي نيكوفرد4,200,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
870041397/10/30 نحوه پرداخت محکوميت شهرداري بابت دادنامه شعبه دوم حقوقي 9509975183200995-95/10/1 شماره بايگاني 910352اجرائيه راي دادگاه صغري كلوتي23,881,833شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
472991397/10/29 انجام امور دفتر ي و اداري تامين نيروساير  45,332,136سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
798921397/10/231398/02/23اصلاح هندسي سطح شهرعمرانيشرکت جهان سازان سربداران 1,900,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
791381397/10/19 سهم الارث طرفين قرارداد از ششدانگ پلاک 796و794 فرعي جدا شده از 22فرعي از 6اصلي بخش3 واقع در چهارراه استثنائيتملک اشرف نقيب زاده1,944,893,326شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791311397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد از ششدانگ پلاک ثبتي 794 جدا شده از 22 فرعي از 6 اصلي بخش 6و قسمتي از ششدانگ پلاک باقيمانده 793 فرعي جدا شده از 22 فرعي واقع درپلاک 6تملک حميدرضا نصيرائي1,321,843,986شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791441397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد از قسمتي از ششدانگ پلاک 4920 فرعي از 794 باقيمانده از 793 فرعي واقع درپلاک 6 بخش 3تملک معصومه تشکري659,743,333شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791351397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد از ششدانگ پلاک ثبتي 794 جدا شده از 22 فرعي از 6 اصلي بخش 6و قسمتي از ششدانگ پلاک باقيمانده 793 فرعي جدا شده از 22 فرعي واقع درپلاک 6تملک معصومه تشکري1,262,999,987شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791361397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد از ششدانگ پلاک ثبتي 794 جدا شده از 22 فرعي از 6 اصلي بخش 6و قسمتي از ششدانگ پلاک باقيمانده 793 فرعي جدا شده از 22 فرعي واقع درپلاک 6تملک محمد تشکري سبزوار2,525,873,308شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791461397/10/19 قسمتي از ششدانگ پلاک 4920 از794 جدا شده از 793 از شش اصلي بخش3تملک محمد تشکري سبزوار1,319,423,333شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791491397/10/19 قسمتي از ششدانگ پلاک 4923 از794 جدا شده از شش اصلي بخش3تملک هرمز تشکري سبزوار1,245,666,663شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791331397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد از ششدانگ پلاک ثبتي 794 جدا شده از 22 فرعي از 6 اصلي بخش 6و قسمتي از ششدانگ پلاک باقيمانده 793 فرعي جدا شده از 22 فرعي واقع درپلاک 6تملک هرمز تشکري سبزوار2,643,687,972شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
791431397/10/19 سهم الارث طرف قرارداد قسمتي از ششدانگ پلاک 4920 از794 جدا شده از 793 از شش اصلي بخش3تملک هرمز تشکري سبزوار1,319,423,333شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
37904?6?71397/10/17 حفظ و نگهداري فضاي سبزپيمانکاري شركت تعاوني سبز ياران بيهق (سيب) 4,943,864,293سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري مشاهده ضمائم
748861397/10/05 تصرف 142.70متر مربع از 227.95متر مربع از ششدانگ پلاک ثبتي 8001 جدا شده از 12 از 6 اصلي بخش3 کد نوسازي 26-130-21-1تملک رمضانعلي مهدوي رئوف1,278,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
713501397/09/241397/11/24موافقتنامه جدول گذاري اسرار جنوبيعمرانيشركت پاياسازه سربداران 550,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
698551397/09/181397/04/18تكميل ابنيه سطح شهرعمراني محسن سعيدي مهر800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
688491397/09/141397/12/14شركت نگين ارگ ماندگارعمرانيشرکت نگين ارگ ماندگار 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
685571397/09/131398/02/13موافقتنامه روكش اسفالت معابر سطح شهرعمرانيشركت اساس تجارت شفق 2,100,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
681291397/09/121397/11/12موافقتنامه تكميل پارك كلاته سيفرعمرانيشركت بنادژ اسرار 300,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
677221397/09/111397/12/11جدول گذاري امتداد خيابان فريد خراسانعمرانيشرکت اسوه سازان 1,400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
672221397/09/081398/01/08موافقتنامه جدولگذاري سطح شهرعمرانيشرکت ساختماني و تاسيساتي آريا آب شرق 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
623801397/09/011398/12/01انجام امور خدماتيخدماتي  22,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
625741397/08/211398/02/31تکميل و اجراي اسکلت بتني بازار بزرگ بيهقعمرانيشرکت ساختماني آرت رتيکول 55,240,866,120شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
547171397/08/20 در خصوص ميران و نحوه پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 9409975183301203-94/10/22 و اجرائيه شماره 9610425183300029-96/2/17 صادره از شعبه سوم حقوقي پرونده کلاسه 920732اجرائيه راي دادگاه علي جواني6,285,606,630شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
398891397/08/09 نحوه پرداخت محکوم به مندرج در دادنامه شماره 9509975255001004-95/10/4 صادره از شعبه پنجم حقوقي در مورد پلاک 28فرعي از 5اصلياجرائيه راي دادگاه حسن قرائي10,921,040,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
653231397/08/03 دو سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ پلاک1690از1450از183فرعي بخش112 و دو سهم مشاع از21 سهم ششدانگ پلاک 1450از183 قرع از يک اصلي بخش12تملک يحيي ذوالفقاريان347,646,200شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
653221397/08/03 يک سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ پلاک1690از1450از183و يک سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ پلاک 1450فرعي از 183 از يک اصلي بخش12تملک مهين ذوالفقاريان170,822,300شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
875911397/08/011398/07/30تامين نيروي انساني و اجاره ماشين آلات جهت اجراي عمليات خدمات شهري منطقه يكخدماتيشرکت خدماتي گلستان شرق سربدار 5,194,589,551سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
674921397/08/011397/12/28خدمات مشاورهمشاوره  79,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
577891397/08/011397/11/01موافقتنامه تكميل پارك كوشكعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 1,800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
875961397/08/011397/07/30تامين نيروي انساني و اجاره ماشين آلات جهت اجراي عمليات خدمات شهري منطقه دوخدماتيشرکت خدماتي گلستان شرق سربدار 4,542,308,215سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
574821397/07/301397/11/30موافقتنامه لكه گيري اسفالت سطح شهرعمرانيشركت اساس تجارت شفق 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
561311397/07/251397/10/25موافقتنامه پياده رو سازي ابن يمينعمرانيشركت پاياسازه سربداران 2,800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
551531397/07/221397/10/22موافقتنامه هره چيني وغلاف گذاريعمرانيمديريت محترم شركت بنيان سازه ارگ 1,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
400951397/07/16 جبران خسارت سه سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ پلاک 1450فرعي جدا شده از 183 از يک اصلي بخش 12 واقع در پارکينگ مصلاتملک شهرزاد و رضا ذوالفقاريان و خيرابادي496,345,500شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
505111397/07/071397/10/07موافقتنامه محوطه سازي تقاطع حافظ وفردوسي توحيد شهرعمرانيشركت پاياسازه سربداران 1,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
490581397/07/021398/07/02حمايت از مستمندان اسرار سبزوارپيمانکاري موسسه خيريه حمايت از مستمندان اسرار سبزوار (مجتمع اردوگاهي اسرار) 450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
487451397/07/011398/06/31بررسي و اجراي روشهاي چهره به چهره و كارگاه بر تفكيك، جداسازي و بازيافت پسماند در واحدهاي مسكوني و آموزشي شهرستان سبزوارآموزشيرياست محترم دانشگاه حكيم سبزواري 200,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
516461397/07/011397/12/29خدمات مشاوره حقوقي و املاكمشاوره امير الهي100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
566921397/07/011397/12/29ارائه خدمات مشاوره اي در خصوص gisوشهرسازيمشاوره  65,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
581711397/07/011397/08/29خدمات حقوقي و قضاييمشاوره عليرضا كاظمي216,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
430981397/06/111397/08/11موافقتنامه بازپپرايي با كودك قصبهعمرانيشرکت انديشه سازان بيهق 1,400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
432111397/06/111397/08/11موافقتنامه تكميل ديوار ساحلي كال عيدگاهعمرانيتحكيم بناي اسرار 200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
408141397/06/01 توافقنامه در راستاي اجرائيه شماره 9510425183300232-95/10/12 شعبه سوم حقوقياجرائيه راي دادگاه برات الله غفوري658,120,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
394931397/05/271398/11/27مطالعه و پژوهش وتهيه و تدوين سند بازآفريني محله رضوي شهر سبزوارمشاوره  1,375,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
369221397/05/181397/07/18محوطه سازي پارک بهمنعمرانيشركت پايدار سازه بيهق 750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
345641397/05/111397/11/11موافقتنامه اسفالت حفاري هاي سطح شهرعمرانيشركت عمران برج سازان كسري 2,100,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
322861397/05/031397/08/03موافقتنامه احداث باغ موزه انقلاب ودفاع مقدسعمرانيشرکت ايده ال طرح سربداران 2,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
94681397/05/011398/05/01اجاره ساختمان ويلايي واقع در خ رازي-بهاران6-پلاك2اجاره مهدي تشكري45,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
291941397/04/281397/07/28موافقتنامه اجراي پياده راه گل افشانيعمرانيشركت اساس تجارت شفق 1,155,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
253711397/04/101397/07/10جدول گذاري و تكميل ابنيهعمراني محسن سعيدي مهر200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
245441397/04/061397/07/06جدول گذاري پراكندهعمراني حسين بخت200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
261431397/04/011397/12/28ارائه خدمات حقوقيمشاوره حميدرضا نيکفر550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
282441397/04/011397/06/31ارائه خدمات حقوقيمشاوره امير الهي45,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
237641397/03/281397/05/28طراحي و اجراي سازه نگهبانعمرانيشركت نقش و سازه آمود بيهق 1,580,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
201261397/03/221397/06/22موافقتنامه احداث ابنما ،تاسيسات وپايه سرديس شهيد شمس اباديعمرانيشرکت نگين ارگ ماندگار 500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
201631397/03/221397/05/22موافقتنامه اصلاح هندسي تقاطع سلمان فارسيعمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
150591397/03/031397/07/03تهيه اسفالت بازيافتيعمراني علي اكبر زينلي200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
131021397/03/011397/08/30حمل و دفن بهداشتي زباله هاي شهرستان سبزوارپيمانکاري  علي نيكوفرد1,740,000,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
144541397/03/011397/07/01مطالعات مکان گزيني وطراحي مجموعه نمايشگاهيمشاوره  350,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
139451397/02/31 خريد ششدانگ پلاک 3304فرعي جدا شده از 254از5 بخش3 واقع در مسير احداث کمربند شمالتملک علي اکبر نجم488,328,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
139541397/02/31 خريد يك دوازدهم(نيم سدس) از يك خمس مشاع از سه دانگ از ششدانگ زمين شماره 253فرعي از يك اصلي بخش 12 معادل 120مترمربعتملک موسي الرضا آريان صفت300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
55141397/02/03 حسب دادنامه قطعيت يافته پرونده کلاسه 960034ديوان عالي کشور و 940220 شعبه پنجم حقوقي در مورد پلاک 394 فرعياجرائيه راي دادگاه مرتضي دولت آّبادي2,200,434,661شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
109301397/02/011397/08/01خدمات مشاوره درخصوص پرونده هاي حقوقي و املاكمشاوره محمد مهدي محمديان نوغاني95,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
47381397/01/301397/07/30موافقتنامه اجراي لكه گيري پراكنده سطح شهرعمراني حسين بخت1,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
32311397/01/261397/04/26موافقتنامه جدول گذاري خ 20متري خدمات موتوريعمرانيشرکت بناراد بيهق 1,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
32161397/01/261397/03/26موافقتنامهعمرانيكلبه سازان اسرار 700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
54371397/01/011398/12/29خدمات حفاظت و نگهباني و راهورپيمانکاري فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرستان سبزوار 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
954131397/01/011397/12/29انجام پروژه هاي اداره فناوري اطلاعاتپيمانکاري شركت مهندسي فناوري اطلاعات اركا داده پردازي رايكا 1,630,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
99971397/01/011397/03/31خدمات مشاوره اي املاكمشاوره  45,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
940301396/12/24 ششدانگ پلاك 16624 فرعي از 346 فرعي از6 اصلي بخش 3 سبزوار واقع در بلوار شهداي كوشكتملک معصومه ابراهيم نژاد1,404,150,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
932721396/12/221397/02/22طراحي ساماندهي خيابان حافظ توحيد شهرپيمانکاري  عبداله پارسا145,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
891491396/12/09 توسعه شبكه گاز حاشيه اتوبانپيمانکاري شركت پويا شرق بيهق 175,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
858751396/11/291396/12/25خريد المان نوروزيخريد امير باغاني69,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
858731396/11/291396/12/25خريد المان نوروزيخريد قاسم خداداد125,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
860931396/11/29 خريد المان چهار فيگورخريد حسين كاظمي500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
854601396/11/281397/01/28تكميل پياده رو خيابان علامه طباطباييعمرانيشركت پي گستر پارت اسرار 175,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
847511396/11/251396/12/25خريد المان نوروزيخريد امير باغاني240,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
847521396/11/251396/12/25خريد المان اشكال هندسي نوروز 97خريد محمد سعيدي فر280,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
847451396/11/251396/12/25خريد المانخريد رضا باعثي135,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
847441396/11/25 خريد المان تونل آرزوهاخريد سيروس احمدي مقدم460,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
847461396/11/25 خريد المان نوروزي تنگ ماهيخريد حسين كاظمي140,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
841871396/11/231397/03/23احداث ميدان دانشجوعمرانيشرکت پاسارگاد گستر بيهق 3,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
841851396/11/231397/02/23اجراي آيلند خيابان اسرارعمرانيشرکت آب و خاک کهن خاورميانه 400,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
798811396/11/091397/01/09اجراي بتن رنگي محوطه پارك طراوتعمراني  175,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
747411396/10/231397/04/30نقشه برداريپيمانکاري  مصطفي فريمانه200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
773571396/10/201396/12/29مشاوره حقوقيمشاوره محمد مهدي محمديان نوغاني35,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
776811396/10/201396/11/30اجراي تير پاركيخريد  200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
731541396/10/171397/02/17تكميل ورودي پارك شهداي گمنام و مسير طراوتعمرانيشركت كهن بناي كسري 1,800,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
731551396/10/171397/02/17جدول گذاري آيلند مياني محور اسفراينعمرانيشركت آبادگستر جامع فراز 2,850,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
780041396/10/171396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابينخدماتي  56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
890091396/10/121396/11/12خدمات مشاوره اي در زمينه بيمهمشاوره سعيد تجلي35,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
764211396/10/10 انجام عمليات آسفالت شامل قيرپاشي ‏، تهيه حمل و پخش آسفالت بيندر 19پيمانکاري شركت سپهر نماي پرشين (آسفالت) 837,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
671471396/10/011397/09/30اجاره بهاي ورودي ميدان ميوه و تره بار مرکزياجاره  516,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
671961396/09/261397/03/23پخش آسفالتعمرانيشركت اساس تجارت شفق 1,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
664631396/09/231396/12/23اجراي كف سازي و بلوك فرش پارك بانوانعمرانيشرکت نگين ارگ ماندگار 2,125,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
664621396/09/231396/12/23محوطه سازي مقابل منطقه دوعمرانيشرکت آب و خاک کهن خاورميانه 687,500,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
656921396/09/211396/12/21اجراي جدول گذاري پراكنده كلاته سيفرعمرانيشركت آبادگران سرزمين راتين 500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
657051396/09/211396/12/21اجراي جدول گذاري خيابان 11 و 30عمرانيشركت آبادگران سرزمين راتين 750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
393821396/09/18 خريد 307/02 متر مربع واقع در شرق پلاک3336 از 1440فرعي از 5 اصلي بخش3 واقع در شرق 335متري بوتان گازخريد زمين از شهرداري احمد انصاري2,897,842,500شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
641241396/09/141396/11/14احداث روز بازارعمرانيشرکت انديشه سازان بيهق 875,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
638901396/09/121397/09/11اجاره ميدان دام و احشاماجاره  5,071,200,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
632871396/09/121397/01/12پياده رو سازي و نهر خيابان كاشفيعمرانيشرکت جهان سازان سربداران 1,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
741971396/09/121396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابين به شماره شهرباني ايران 32-188 ج 76خدماتي  56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
609451396/09/021396/12/02احداث پارك شهداي كوشكعمرانيشرکت ارگ سازان اسرار 1,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
609501396/09/021396/12/02اجراي پياده رو سازي خيابان 22 بهمنعمرانيشركت بي نظير 1,760,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
606131396/09/011396/12/01انچام خدمات مشاوره ايمشاوره امير حسين الهي45,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
595271396/08/271396/11/27اجراي سنگ فرش كوبيك خط عابر پيادهعمرانيشركت ساباط طوس خاوران 1,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
580081396/08/201396/11/20اجراي آيلند مياني بلوار پاسدارانعمرانيشركت اساس تجارت شفق 1,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
576531396/08/181396/11/18تكميل و بهسازي بلوار شهيد باهنرعمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 1,875,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
576951396/08/171396/10/17جدول گذاري خيابان راهنماييعمرانيشركت عمران برج سازان كسري 600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
727041396/08/161396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يکدستگاه مزدا دو کابين .خدماتي  56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
727031396/08/161396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگ مزدا دو کابينخدماتي  56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
727181396/08/161396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه سمندخدماتي  56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
727131396/08/161396/12/29همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابينخدماتي  56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
727061396/08/161396/12/29در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابين جهت انجام امور سازمانخدماتي  56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
572611396/08/16 ايجاد روز بازارپيمانکاري رياست محترم سازمان عمران و باز افريني فضاهاي شهري شهرداري سبزوار 700,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
571201396/08/151396/10/15تعمير و بهسازي ساختمان خدماتي پارك مركزي توحيد شهرعمرانيشرکت انديشه سازان بيهق 200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
571491396/08/151396/10/15جدول گذاري مسير طراوتعمرانيتحكيم بناي اسرار 200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
568041396/08/141396/09/14توافق ملكتملک اشرف نقيب زاده2,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
527061396/07/301396/10/30جدول گذاري مسير بلوار شهيد حججيعمرانيشرکت پاسارگاد گستر بيهق 1,250,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
526611396/07/301396/10/30اصلاح هندسي ورودي هاي توحيد شهرعمرانيمديريت محترم شركت بنيان سازه ارگ 1,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
623911396/07/151397/07/14اجاره غرفه 11 بازارچه شعيب(ع)اجاره  27,960,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
465231396/07/101396/10/10پياده رو سازي خيابان نهضتعمرانيشرکت ساختماني و تاسيساتي آريا آب شرق 3,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
465211396/07/101395/10/10تكميل مجتمع هتل شهرداريعمرانيشرکت ساختماني و تاسيساتي آريا آب شرق 3,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
454051396/07/031395/10/03مرمت و جدول گذاري كمربند جنوبيعمرانيشرکت پاياسازه اسرار 1,600,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
412891396/07/011397/06/31اجاره غرفه واقع در بلوار کشاورزاجاره  86,040,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
495771396/07/011396/12/29انجام امور حقوقيمشاوره محمد رضا ناظري300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
580131396/07/011396/12/29خدمات حقوقي و قضاييخدماتي عليرضا كاظمي150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
541371396/07/011396/09/01مانيتورينگ سخت افزارپيمانکاري  مرتضي قرباني28,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
438541396/06/281396/09/28بازپيرايي ميدان فاطميعمرانيشركت پايدار سازه بيهق 1,250,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
432241396/06/221397/06/21اجاره بهاي غرفه واقع در بين دانشگاه 3و5اجاره  49,200,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
471531396/06/171397/06/16اجاره غرفه 3 بازارچه شعيباجاره  39,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
471651396/06/161397/06/15قرارداد اجاره پارکينگ ماشني الات سنگين و نيمه سنگين واقع در بلوار آزادگان شمال CNGاجاره  326,196,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
411091396/06/141396/12/14بازپيرايي مسير پياده رو بلوار سربدارانعمرانيشركت عمران اسرار بيهق 8,750,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
399341396/06/091397/06/09تهيه، حمل و پخش آسفالتعمراني اکبر منصوري1,700,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
396841396/06/08 پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 14122 فرعي از 210فرعي از يک اصلي بخش 12تملک حسن زرقي765,744,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
397371396/06/08 خريد 47/21سهم مشاع از 139سهم از ششدانگ پلاک 1372 فرعي از 201فرعي از سه اصلي بخش 3 کلاته سيفرتملک اکبر کلاته سيفري103,862,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
397351396/06/08 خريد سه دانگ و ششدهم دانگ مشاع از ششدانگ ÷لاک 392فرعي از 8اصلي بخش12 جعفرآباد واقع در حريم کمربندي جنوبتملک زهرا عظيميان1,081,066,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
412381396/06/071397/06/06اجاره غرفه شماره 4 واقع در بازار نقابشکاجاره  48,060,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
432181396/06/041397/06/03اجاره بهاي غرفه 6 بازارچه شعيباجاره  35,520,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
380001396/05/311397/05/30تعمير و نگهداري ابنما هاي سطح شهرپيمانکاري شركت دانش پژوهان راتا 762,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
379031396/05/31 98/44سهم از201/54سهم ششدانگ پلاک653 اصلي بخش يک سبزوار خيابان گل افشانيتملک صديقه-علي كوشكباغي-مهري984,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
373481396/05/291397/05/29نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري  مجتبي ثنائي فر500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
361811396/05/251396/08/25بازپيرايي معابر داخل ميدان شهيد بهشتيعمرانيشركت اساس تجارت شفق 1,250,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
361821396/05/251396/08/25بازپيرايي ميدان حكيمعمرانيشركت اساس تجارت شفق 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
342611396/05/181396/11/18مرمت و لكه گيري پراكنده سطح شهرعمراني حسن زرقاني2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
328231396/05/121396/09/12لكه گيري و تعمير ساختمان هاي شهرداريعمرانيشرکت خدماتي عمراني اب وخاک کهن اسرار 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
317421396/05/091397/03/09خريد بتن پروژه بازار بزرگ بيهقخريدرياست محترم سازمان عمران و باز افريني فضاهاي شهري شهرداري سبزوار 19,484,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
315451396/05/091396/08/09اجراي كفپوش خيابان علامه طباطباييعمرانيشرکت اسوه سازان 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
304611396/05/04 پيرو توافقنامه شماره 22219-95/4/2ششدانگ 4771 فرعي از 265 فرعي از يک اصلي بخش 12تملک حسن دلاور حسن آباد519,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
471561396/05/011397/04/31اجاره غرفه 4 بازارچه شعيباجاره  42,240,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
412341396/05/011397/04/31اجاره غرفه 7 بازارچه شعيباجاره  36,240,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
412331396/05/011397/04/31اجاره غرفه 8 بازارچه شعيباجاره  45,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
587381396/05/011397/04/31اجاره غرفه 1 بازارچه شعيباجاره  12,036,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
294441396/05/011396/07/01اجراي سيستم ارتينگ اميريهپيمانکاري شرکت برق و صنعت پاکرو بيهق 1,090,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
287821396/04/28 در خصوص رفع مشکل آبهاي سطحي انديشه 10 -قطعه 212 از پلاک4-142/8سهم مشاع از 572سهم ششدانگتملک مسلم داورجو1,478,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
278081396/04/251396/10/25ديوار چيني پراكنده سطح شهرعمرانيشرکت ساروج ملات شرق 1,500,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
276381396/04/251396/07/25جدول گذاري و لكه گيري پراكنده سطح شهرعمراني حسين بخت2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
259071396/04/181396/10/18رسيدگي به پرونده هاي حقوقيپيمانکاري  عليرضا كاظمي126,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
255751396/04/171396/08/17تكميل سوله زائرعمرانيشركت پايدار سازه بيهق 1,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
251001396/04/15 فنس كشي راه فرعي محل دفن زباله شهريعمرانيشركت سپهر نماي پرشين (آسفالت) 1,470,240,000سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
187141396/04/011397/03/31اجاره بهاي غرفه 1 نقابشکاجاره  27,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
355841396/03/251396/07/25جدولگذاري مسير طراوتعمرانيتحكيم بناي اسرار 160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
202781396/03/241396/12/25نمونه گيري بتن بازار بزرگ بيهق (طرح اميريه)پيمانکاري   339,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
168881396/03/101396/12/29حسابرسي اوراق اميريهپيمانکاري موسسه حسابرسي وخدمات مالي افق نگرش بيهق 88,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
162651396/03/091396/06/09پياده رو سازي خيابان رازيعمرانيشرکت کهن اب بيهق 1,950,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
162751396/03/091396/05/09مرمت و لكه گيري معابر سطح شهرعمراني حسن زرقاني200,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
146691396/03/041396/06/04تعمير و لكه گيري معابر و پارك هاي سطح شهرعمرانيشرکت نگين ارگ ماندگار 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
144531396/03/031396/06/03اجراي ديوار ساحلي كال عيدگاهعمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
190221396/03/011396/04/31تامين نيروي انسانيپيمانکاري شرکت صبورگستر بيهق 1,850,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
128271396/02/271396/05/27بازپيرايي آيلند كوشكعمرانيشركت اساس تجارت شفق 2,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
119101396/02/241396/05/24بلوك فرش پياده رو خيابان 22 بهمنعمرانيشركت آفاق سازه اسرار 1,000,000,000سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري مشاهده ضمائم
203871396/02/011397/01/31اجاره بهاي روز بازار واقع در ضلع شمالي مصلاي شهراجاره  378,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
50111396/01/301396/11/30اجراي كامل اسكلت مجتمع اميريهعمرانيشركت پي پل سازان اسفراين 38,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
243731396/01/211397/01/20اجاره بهاي غرفه شماره 2 واقع در بازار نقابشکاجاره  49,800,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
243671396/01/211397/01/20اجاره غرفه شماره 3 واقع در بازار نقابشکاجاره  49,800,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
20321396/01/191396/07/19مرمت و لكه گيري سطح شهرعمراني احمد بخت1,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
69761396/01/071397/01/07انجام امور برنامه gisپيمانکاري  جعفر حجتيان140,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
76741396/01/011396/12/29حفاظت فيزيكي و نگهبانيپيمانکاري رئيس پليس محترم اطلاعات و امنيت عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان سبزوار 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
100721396/01/011396/12/29اجراي پروژه هاي فناوريپيمانکاري شركت خدمات كوير رايانه بيهق 768,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
318591396/01/011396/06/31ارائه خدمات حقوقي و قضاييمشاوره محمد رضا ناظري350,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
34251396/01/011396/06/31همکاري با سازمان در خصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابينخدماتي  56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
34331396/01/011396/01/31همکاري با سازمان د رخصوص انتفاع از خدمات يک دستگاه مزدا دو کابينخدماتي  56,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
1042481395/12/261396/02/26هدايت آبهاي سطحي ميدان شهيد بهشتيعمرانيشركت اساس تجارت شفق 1,570,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
646681395/12/231395/12/30حق انتفاع خودروپيمانکاري   150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1021471395/12/221396/06/22پياده رو سازي خيابان ابن يمينعمرانيشرکت ساختماني و تاسيساتي آريا آب شرق 4,280,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1021541395/12/221396/06/22اجراي كف سازي مسير عابر پيادهعمرانيشرکت ساختماني و تاسيساتي آريا آب شرق 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1018121395/12/211396/04/21جدول گذاري پراكنده سطح شهرعمرانيشركت ثمين راه اسرار 1,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
991041395/12/12 نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري  مصطفي فريمانه300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
983041395/12/101398/06/10نظارت عاليه وكارگاهي (مرحله سوم)بازار بزرگ بيهق (بلوك 5)از طرح ارگ اميريهمشاوره  8,496,345,446شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1042491395/12/061396/04/04اصلاح هندسي ورودي هاي شهر سمت تهرانعمرانيشركت پاياسازه سربداران 1,590,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
957621395/12/041396/01/04خريد 5ايستگاه اتوبوس-5 عدد کيوسکخريد  377,550,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
985611395/12/011395/12/29ارايه خدمات حقوقي و قضاييخدماتي محمد رضا ناظري100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
939131395/11/30 قرارداد تحويل زمين مزايده اي سال 93-حسب شماره نامه38086ساير اسدالله نورنهنگ6,411,020,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
922221395/11/261395/12/27خريد المان اسب چوبي نوروز 96خريد سيدحسن-ايمان انصاري يگانه-خسرواني-قرداد76932279,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
917581395/11/251396/11/25طرح جامع مديريت پسماند شهري منطقه سبزوارمشاوره  1,450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
914791395/11/241395/12/27خريد المان نوروز96خريد حسين كاظمي135,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
915291395/11/24 خريد المان نوروزي (نگاتيو وزورخانه)خريد امير باغاني160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
892251395/11/181396/03/18احداث ميدان خليج فارسعمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
957491395/11/151396/05/15توزيع و ارسال نامه هاي دبيرخانهپيمانکاري  علي تقي زاده نداف160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
869681395/11/13 اجراي ميدان سربدارانعمرانيشرکت اسکان ساز باستان 6,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
869711395/11/13 بهسازي خيابان کاشفيعمرانيشركت بي نظير 1,550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
843551395/11/061396/01/06تکميل جدول گذاري مسير خيابان دکتر علي شريعتيعمرانيشرکت پاسارگاد گستر بيهق 1,550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
985601395/11/011395/12/29ارائه خدمات حقوقيخدماتي عليرضا كاظمي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
819661395/10/29 سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک4876فرعي جدا شده از 407فرعي از يک اصلي بخش 12تملک علي اكبر شريفي305,100,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
819751395/10/29 33/44سهم مشاع از 120/21 سهم ششدانگ پلاک123 فرعي جدا شده از 2 فرعي از2176 اصلي بخش 2 سبزوارتملک زهرا استاجي501,600,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
798931395/10/23 خدمات مشاوره و خريد نرم افزار جامع آرشيو مکاني و SDI شهري و سامانه مميزي املاکمشاوره  780,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
795911395/10/22 نقاشي ديواريپيمانکاري  امير باغاني400,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
249781395/10/12 خريد شش دانگ پلاک 5069 -تعريض خ آرمانخريد رجبعلي جمال آبادي1,349,100,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
763111395/10/12 قطع برقپيمانکاري شركت انديشه سازان كوير اسرار 160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
868611395/09/251396/09/25اجاره غرفه 7 بازارچه نقابشکاجاره  34,200,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
693671395/09/20 خريد ششدانگ پلاک 676 اصلي بخش يک سبزوار واقع در مسير خيابان گل افشانيتملک زهرا رباط جزي2,441,300,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
684941395/09/171396/03/17ديوارکشي پراکنده املاک سطح شهر و سوله بهمنعمرانيشرکت ساروج ملات شرق 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
684981395/09/171396/02/17تكميل پارك مركزي توحيد شهرعمرانيشرکت اسکان ساز باستان 1,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
642851395/09/151395/12/30حفاظت نيروي انتظاميخدماتيفرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرستان سبزوار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
664711395/09/11 باز پيرايي ميادين سطح شهر (صاحب الزمان وطالقاني)عمرانيشركت پاياسازه سربداران 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
754961395/09/09 35/46سهم از 55سهم از10 سهم ششدانگ پلاک432فرعي از64 فرعي از 6 اصلي بخش3تملک حسن رازقندي195,030,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
709681395/09/011396/03/01حمل و تخليه جدول و بلوكپيمانکاري  حسن زرقاني300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
634511395/08/271396/02/28بازپيرايي مسير بلوار سربدارانعمرانيشرکت ايده ال طرح سربداران 6,800,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
634471395/08/271395/12/27مرمت و لکه گيري معابر سطح شهرعمرانيشركت ثمين راه اسرار 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
634631395/08/27 اجراي عمليات خاکي وزيرسازيعمرانيشرکت پاسارگاد گستر بيهق 400,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
474211395/08/251396/01/06انجام امور تهيه وتنظيم مطالب جهت بروز رساني وب سايت شهرداري و...پيمانکاري  سمانه علي اکبري48,016,800شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
626091395/08/251395/10/25خريد ايستگاه اتوبوسخريد عليرضا ابباريكي1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
584651395/08/25 بازپيرايي ميدان شهيد بهشتيعمرانيشركت اساس تجارت شفق 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
606751395/08/19 خريد وتصرف قسمتي از ششدانگ پلاک 656 فرعي از 210فرعي جداشده از 3 اصلي بخش سه سبزوار مزرعه کلاته سيفر مسير خيابان 14 متريخريد حسين حسينيان318,870,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
584641395/08/121396/01/16اصلاح هندسي سطح شهرعمراني  1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
571241395/08/08 خريد ششدانگ پلاک 6216 فرعي از 141 فرعي از 6 اصلي بخش سه سبزوار مسير خيابان اميرکبيرتملک اعظم رازقندي2,232,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
809721395/08/011400/08/01مشارکت در انجام خدمات رفت وروبپيمانکاري شرکت خدماتي امين کوشاي اسرار 3,341,658,774سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
809711395/08/011400/08/01مشارکت در انجام خدمات رفت وروبپيمانکاري شرکت خدماتي گلستان شرق سربدار 2,875,030,747سازمان مديريت پسماند مشاهده ضمائم
606851395/08/011396/07/30اجاره غرفه 12 بازارچه شعيباجاره  26,400,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
507891395/07/151396/07/15امور مانيتورينگپيمانکاري  مرتضي قرباني156,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
21211395/07/141395/04/19ديوار كشي اداره راهعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 280,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
737731395/07/101396/07/09اجاره بهاي غرفه داخل ميدان تر و ميوه بازارچه شعيباجاره  36,120,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
508521395/07/011395/12/01انجام امور فني اداره فناوريپيمانکاري شركت خدمات كوير رايانه بيهق 160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
666641395/07/011395/09/30انتفاع از خودروپيمانکاري   100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
562031395/06/131394/11/26اجراي آيلند کمربند شمال شرقعمرانيشرکت بناراد بيهق 2,650,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
39271395/06/131394/07/24احداث پارك طراوتعمرانيشركت مهندسي دلتا گستر شرق 4,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
403631395/06/06 خريد ششدانگ پلاک 17443 فرعي از 4536 فرعي جدا شده از يک اصلي بخش 12 سبزوارتملک محمود نايب يزدي768,570,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
384861395/06/03 قصد تصرف و خريد 20/50سهم مشاع از144سهم مشاع از2400سهم از سه دانگ از ششدانگ پلاک127 فرعي از 6اصلي بخش3 واقع در کوچه خاتم3تملک علي اصغر پارسا شكيب61,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
376261395/05/311395/11/30اجراي ديوار ساحلي كال عيدگاهعمراني  1,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
376251395/05/311395/08/30مرمت و لکه گيري سطح شهرپيمانکاري  احمد بخت1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
374301395/05/311395/07/30محوطه سازي جلو فرهنگ سراعمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
333751395/05/171395/08/17تكميل پارك مولوي توحيد شهرعمرانيشركت مهندسي شمس عمارت باستان 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
304921395/05/051395/07/05تكميل هتل قديم شهرداريعمرانيشرکت ساختماني و تاسيساتي آريا آب شرق 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
304891395/05/05 عمليات اجراي پل کال عيدگاه مقطع کمربند شمالعمرانيشرکت ايده ال طرح سربداران 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
292751395/05/011396/05/31اجاره غرفه 9 بازارچه شعيباجاره  54,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
276091395/05/011396/05/31اجاره بهاي بازارچه رضوياجاره  134,400,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
382191395/05/011396/04/31اجاره بهاي ميدان دام و احشاماجاره  4,501,200,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
150921395/04/291395/06/06اجراي بتن غلتكي بلوار هشت بهشتعمرانيشركت مبتكران صنعت نوين اسرار 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
266231395/04/211395/07/21تکميل ساختمان آمفي تئاتر پارک سلامتعمرانيشرکت انديشه سازان بيهق 1,600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
248351395/04/19 خريد ششدانگ پلاک 3 فرعي از 571 اصلي خش يک سبزوار واقع در مسير خيابان گل افشانيتملک عبدالحسين توحيدي بخش1,702,875,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
313861395/04/161395/10/16پشتيباني واپريشن سيستم و کميسيون ماده صدپيمانکاري  احسان كرامي159,720,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
327851395/04/091396/04/08اجاره بهاي يکشنبه بازار واقع در بلوار آزادگاناجاره  352,800,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
231391395/04/061395/08/30سوله مديريت بحرانعمرانيشرکت بناراد بيهق 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
224711395/04/031395/06/03تكميل پارك هشت بهشتعمرانيشرکت زيباسازان شرق اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
222041395/04/02 تفکيک قسمتي از پلاک13956 فرعي از 6 اصلي بخش 3 در مسير کمربند شماليتملک ابراهيم رازقندي0شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
281311395/04/011396/03/31اجاره بهاي غرفه 1 بازارچه نقابشکاجاره  42,120,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
287501395/04/011395/10/01توزيع نامه اداري دبيرخانهپيمانکاري  علي تقي زاده نداف160,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
217751395/04/011395/06/01جدول گذاري كمربند شمال غربعمرانيشركت پايدار سازه بيهق 2,127,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
193061395/03/231395/05/23جداسازي اب شربعمرانيشركت عمران ابرار بيهق 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
189071395/03/221395/09/22خدمات مشاوره مطالعات مميزي ايمني عابرين پيادهمشاورهرياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 130,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
186341395/03/191395/04/09جابجايي تاسيسات برق بلوك 5 اميريهپيمانکاري شرکت برق وصنعت رعد گستراسرار 178,640,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
4401395/03/191395/04/02جابجايي تاسيسات مخابرات ارگ اميريهپيمانکاري مدير عامل محترم شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق 130,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
180461395/03/18 خريد ششدانگ پلاک 2038فرعي از 93فرعي از 6 اصلي بخش3 سبزوارتملک اعظم برآبادي (برابادي)660,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
175261395/03/17 خدمات نقشه برداري سطح شهر سبزوارپيمانکاري  مصطفي عسكري250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
890571395/03/041395/02/26اجراي جدول گذاري بلوار هشت بهشتعمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
131851395/02/291395/05/29اجراي امتداد آيلند دكتر شريعتيعمرانيشركت اساس تجارت شفق 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
249931395/02/231396/02/23انجام امور تايپ و تكثيرپيمانکاري  مرضيه زارع جزندري400,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
115131395/02/231396/02/23نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري  مصطفي فريمانه250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
31321395/02/191395/08/19عكس برداري هواييمشاوره  130,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
305181395/02/09 محوطه سازي باغ ايرانيعمرانيشرکت شايسته سازان بيهق ثبت1830 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
834381395/02/081395/02/06اجراي پايه المان سلامعمرانيشركت اساس تجارت شفق 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
130731395/02/011396/01/31اجاره بهاي غرفه 5 بازار نقابشکاجاره  48,000,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
46271395/01/291395/07/29عمليات خاکبرداري وتخريب وضمائم آنخدماتي  9,972,340,440شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
45821395/01/291395/04/29تهيه طرح توجيهي تفكيك اراضي 7/5 هكتاري شمال شهرپيمانکاري  اميرنظام الدين بقراط50,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
42921395/01/281395/03/28عمليات حفاري به صورت ماشيني (روتاري) وآزمايشات ژئوتکنيک در محل ومطالعات ژئوتکنيک فاز 2 بلوک 5 اميريهخدماتي  230,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
42911395/01/281395/02/28تهيه مصالح ،اجراواصلاح شبکه هاي آب وفاضلاب در محله ارگ اميريهعمراني  730,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
42931395/01/281395/02/17تهيه مصالح ،اجرا وجابجايي لوله کشي وتعميرات 2 محل از خط.ط گاز ارگ اميريهعمراني  200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
16231395/01/171395/04/17اجراي جدول نهري وکانيو رازي 23پيمانکاري شركت عمراني شاهين دژ ارگ 1,550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
17401395/01/051395/07/05انجام امور تهيه وتنظيم مطالب جهت بروز رساني سايت شهرداريپيمانکاري  سمانه علي اکبري48,016,800شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
100691395/01/011395/06/31انتفاع از خدمت يک دستگاه خودرو پرايدپيمانکاري  غلامرضا فدوي مزيناني90,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
44931395/01/011395/06/31پشتيباني سخت افزاري ونرم افزاري سرورهاپيمانکاري  مرتضي قرباني78,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
896801394/12/27 خريد وتصرف قسمتي از پلاک 3283 فرعي از 1224 فرعي -تملک رمضانعلي - زينب قليان - سيرغاني268,416,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
884431394/12/241395/03/24مرمت و لكه گيري سطح شهرعمراني احمد بخت500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
2/868531394/12/18 قرارداد مصالحه براي تهاتر و توافق تجاريخريد داود علي بخشي4,250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
865981394/12/171395/06/17آماده سازي داده برداري و توصيفي ورود gisمشاورهشركت نقشه نگار مبنا 1,390,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
865421394/12/171395/02/17اجراي شبكه آب و فاضلاب سايت شهربازي پارك شهداي گمنامعمرانيشرکت آب و خاک کهن خاورميانه 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
527481394/12/11 تطبيق پلاک ثبتي (محل فرهنگسراي امام رضاع)خدماتيشركت محترم پايا ساز بيهق 35,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
844961394/12/10 مطالعات اصلاح هندسي تقاطع امام رضا و باهنرمشاورهمهندسين مشاور پرداراز 135,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
785441394/12/04 ساخت المان نوروزيپيمانکاري  علي برهاني (شركت تنديس شرق)520,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
865801394/12/011395/03/01مرمت و لكه گيري سطح شهرعمراني داود حسن ابادي(حسن آبادي)500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
403081394/12/011394/10/24اجراي پياده راه شريعتمداريعمرانيشرکت بناراد بيهق 4,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
391321394/11/281395/06/18نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري  مصطفي فريمانه150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
802361394/11/271395/02/27امور ثبت نام وانجام مراحل اداري و وصول درآمد ارزش افزودهخدماتيموسسه حسابرسي وخدمات مالي افق نگرش بيهق 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
785491394/11/211395/02/21تكميل ابنيه باغ ايرانيعمرانيشركت ساختماني طرح توسعه نما 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
785471394/11/211394/12/15مرمت و تعمير المان نوروزيپيمانکاري  عليرضا ابباريكي270,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
226161394/11/201395/11/20اجاه يکدستگاه آپارتماناجارهمدير عامل محترم شرکت کشت وصنعت جوين سبزوار 264,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1/690341394/11/20 تهاتر ديون جرائم ساختمانيساير حسين آسيائي4,290,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
115721394/11/121395/11/12خدمات مشاوره بيمهمشاوره سعيد تجلي30,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
730961394/11/121395/09/05خريد مجسمه كاشفيخريد مجتبي مومن490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
134101394/11/011395/11/01مشاوره حقوقيمشاوره محمد رضا ناظري30,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
865331394/11/011395/11/01خدمات حسابداري اوراق مشارکت طرح اميريهخدماتيموسسه حسابرسي وخدمات مالي افق نگرش بيهق 80,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
707691394/10/271394/12/20ساخت المان نوروزيخريد حسين كاظمي70,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
707601394/10/271394/12/15ساخت وخريد المانخريد حسين كاظمي700,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
682221394/10/221395/10/17شارژ وپشتيباني خطوط اينترنتخدماتي عليرضا دليلي80,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
702921394/10/221395/03/27حسابرسيپيمانکاري   180,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
689151394/10/201394/11/20احداث کلاس درس مدرسه 22 بهمن وديوارکشي صدا وسيماعمرانيشرکت انديشه سازان بيهق 1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
663981394/10/171394/12/29توزيع وارسال نامه هاي دبيرخانهپيمانکاري  علي تقي زاده نداف500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
670871394/10/131395/10/13نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري  عباس مومني نقشه بردار250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
658861394/10/07 خريد وتصرف قسمتي از پلاک 323 فرعي از 5 اصلي بخش 3 عميدآباد واقع در پايانه مسافربريخريد ابراهيم شاهرخ آبادي580,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
265351394/09/251395/09/24اجاره بهاي غرفه 8 بازارچه نقابشکاجاره  33,960,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
599711394/09/101395/03/10اجراي عمليات خاكبرداريعمرانيسازمان خدمات موتوري 9,972,340,440شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
591041394/09/071394/11/09عمليات خاکبرداري -بارگيري وتخليه خاکپيمانکاري   1,100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
650291394/09/011394/12/29پيمانکاري حمل قيرپيمانکاري   1,390,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
564811394/08/271395/08/27نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري   250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
561961394/08/261394/11/26پياده روسازي خيابان اسلام آبادعمرانيشركت ثمين راه اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
562141394/08/261394/11/26احداث ساختمان نمازخانه و سرويس بهداشتي باغ ايرانيعمرانيكلبه سازان اسرار 240,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
525951394/08/13 تصرف ششدانگ پلاک 17 فرعي از 5 اصلي بخش 3 سبزوارساير محمدرضا لندراني13,926,480,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
545441394/08/021395/04/02توافق جهت خريد ملكخريد احمد دولت ابادي2,652,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
564741394/08/011395/08/01پشتيباني ورفع مشکلات وتوسعه نرم افزار galexپيمانکاري  مجتبي جهان تيغ207,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
727311394/08/011394/12/29بررسي وتطبيق چارت سازماني مصوب وجديد سازمانهامشاوره ابوالقاسم خليل زاده950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
472791394/07/211394/10/21اجراي پل سواره رو كال عيدگاهعمرانيشركت مهندسي دلتا گستر شرق 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
463531394/07/181394/11/18جدول گذاري پراكنده سطح شهرعمرانيشرکت ساختماني و تاسيساتي آريا آب شرق 2,930,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
453631394/07/13 توافقنامه آقاي قربانعلي عباس آباد عرب وسايرينتملک عليرضا اسدپور2,180,080,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
449961394/07/111395/01/11طراحي وساماندهي بلوار شريعتيمشاوره  280,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
427431394/07/061394/12/27انجام امور برنامه gis و ساير امور ارجاعي توسط سرپرست اداره حقوقي و املاكپيمانکاري  جعفر حجتيان53,352,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
426961394/07/041394/09/04طراحي فاز يك پروژه باغ بازارمشاوره آيدا (ايدا) آل هاشمي600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
480271394/07/011394/12/29بررسي ومانيتورينگ سخت افزاري ونرم افزاري سرورهاخدماتي مرتضي قرباني72,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
393101394/06/191394/12/19اجراي آيلند خيابان باهنر(چهل متري دوم)عمرانيشزكت شوسه راه بيهق 5,956,591,285شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
391311394/06/18 خدمات نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري  مصطفي عسگري150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
386951394/06/17 تملک قطعه 16 از پلاک 483 فرعي از 162 اصلي کمربند هشت بهشتتملک  9,829,620,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
381961394/06/15 خريد ششدانگ پلاک 16568 فرعي جدا شده از 5920 فرعي از يک اصلي بخش 12تملک طاهره معين پور785,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
377041394/06/141394/07/14توزيع كليه قبوض نوسازي و پسماند مسكونيپيمانکاري  علي تقي زاده نداف140,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
420381394/06/071394/12/27انجام امور تهيه و تنظيم مطالب جهت بروز رساني وب سايت شهرداريپيمانکاري  سمانه علي اکبري40,014,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
353921394/06/031394/09/03اجراي جداره سازي بافت تاريخي سبزوارعمرانيشركت ساختماني طرح توسعه نما 435,252,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
338601394/05/281394/08/28پياده رو سازي خيابان عباسيهعمرانيشركت كهن بناي كسري 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
311601394/05/171394/09/17خدمات مشاوره طراحي مسير كمربندي شمال شرق و غرب سبزوارمشاورهمهندسين مشاور پرداراز 950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
310661394/05/151397/11/12قرارداد مشاوره بازاريابي و بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري سبزوارمشاوره  700,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
1/303671394/05/12 مصالحه براي تهاترساير  1,507,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
298671394/05/101394/09/10اجراي جدولگذاري مسيرهاي حاشيه اي بلوار 8 بهشتعمرانيشرکت انديشه سازان بيهق 3,450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
298641394/05/101394/08/10پياده رو سازي خيابان فياضعمرانيشركت عمراني شاهين دژ ارگ 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
256711394/05/011394/07/02اجاره متل پرستو بابلسراجاره حميد جهانيان بهنميري ( متل پرستو )950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
539281394/04/261395/05/01اجاره مجموعه ورزشي سالن حجاباجارهسالن حجاب 28,200,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
699381394/04/241395/04/23اجاره بهاي غرفه محصولات غذايي در حاشيه کال ميدان کارگراجاره  50,400,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
250741394/04/181394/12/29حمل وتخليه جداول کارگاه توليد جدولپيمانکاري  حسن زرقاني300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
269761394/04/161395/04/16پشتيباني و اپريشن سيستم رفع اشكالات مربوطهپيمانکاري  احسان كرامي290,400,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
244851394/04/15 تصرف 58/20 متر مربع از ششدانگ پلاک شماره 9094فرعي 394از يک اصلي بخش12تملک حسين قره قلي942,840,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
311481394/04/101394/06/10بررسي و جمع آوري اطلاعات نحوه ي تدوين ضوابط و دستورالعملپيمانکاري  مريم عامري12,180,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
311501394/04/011394/12/29بررسي و تطبيق وضع موجود منابع انساني با چارت سازماني مصوب و ارائه و تصويب چارت سازماني جديد شهرداريپيمانکاري  ابوالقاسم خليل زاده120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
250861394/04/011394/07/01بررسي و مانيتورينگ سخت افزاري و نرم افزاري سرور هاپيمانکاري  مرتضي قرباني36,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
193391394/03/261394/06/26خدمات مشاوره جهت نرم افزار جامع آرشيو مكاني و sdi شهريمشاوره  738,900,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
177431394/03/201394/09/30سامانه همراه شهروند الكترونيك شهر سبزوارمشاوره  29,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
177421394/03/201394/07/20بهسازي و پوشش كانال هايي ابرو سطح شهرعمرانيشرکت اسکان ساز باستان 950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
156511394/03/101394/09/10تجاري سازي کريدور اتوبان جنوبمشاوره  50,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
145841394/03/061394/07/06محوطه سازي پارك شهداي گمنامعمرانيشرکت ارگ سازان اسرار 1,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
126711394/02/301394/04/30اجراي پايه مجسمه ابوالفضل بيهقي و فردوسيعمرانيشركت ساختماني طرح توسعه نما 350,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
530051394/02/161392/03/01محوطه سازي پارك راهنماييعمرانيشرکت شهر گستر اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
66741394/02/061399/02/06مشاركت از بهره برداري يك دستگاه چند منظوره خط كشي معابرمشاركتي حميد محمودي1,942,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
60561394/02/021394/04/02طراحي و باز پيرايي خيابان كاشفيمشاورهمهندسين مشاور معماري وشهرسازي طرح اوران 124,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
73261394/02/011395/02/01اجاره بهاي غرفه شماره 6 بازارچه نقابشکاجاره  66,120,000سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مشاهده ضمائم
50911394/01/301394/03/31واحد نقليه بابت يك دسگاه ماشين پژو 405پيمانکاري  علي بالوي زاده10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
50771394/01/301394/03/30تكميل ساختمان موزهپيمانکاري شرکت انديشه سازان بيهق 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
43321394/01/261395/01/25برون سپاري وصول مطالبات معوقه منطقه دوپيمانکاري شركت خدمات حسابداري بازرگاني ورهيافت جوين 8,950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
42501394/01/261395/01/25وصول مطالبات معوقه منطقه يك شهرداري سبزوارپيمانکاري شركت خدمات حسابداري بازرگاني ورهيافت جوين 11,245,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
719781394/01/261394/04/04اجراي كانال آبهاي سطحي سبزوار ميدان سربدارانعمرانيشرکت پارسا 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
377671394/01/18 خريد 67/97 سهم مشاع از 294 سهم ششدانگ پلاک 1382 فرعي و 242/16سهم مشاع از 295/46 سهم ششدانگ عرصه و اعيان پلاک 1383 فرعي از 28 فري جدا شده از 6 اصلي بخش 3 اقاي سيد علي حسينيخريد سيدعلي حسيني1,404,720,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
12451394/01/161394/05/16تهيه عكس هواييخدماتيمديركل محترم سازمان نقشه برداري كشور 225,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
880831394/01/151394/04/15خريد مجسمهخريد حسين ماستياني660,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
31081394/01/051394/07/05انجام امور اجراي برنامه gis براي واحد حقوقي و املاكپيمانکاري  جعفر حجتيان56,160,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
426721394/01/011398/01/01مشاوره و خدمات نظارت مالي درخصوص اوراق مشاركت منتشره از سوي شهرداري در طرح اميريهمشاوره مهدي اخلاقي پور600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18731394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري  ياسر برزوئي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18381394/01/011394/12/29يكدستگاه خدرو سمندجهت واحد نقليهپيمانکاري  غلامرضا سبحاني فر راننده10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18321394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري  مهدي ازاده نيا10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18691394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري  حميد مقيسه10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
19201394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري  محمد جلمباداني راننده10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18671394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405 جهت واحد نقليهپيمانکاري  اسماعيل عزتي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18561394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405 جهت واحد نقليهپيمانکاري  حسين قادري (راننده )10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18111394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري  مهدي هوشيار10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18631394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت پيكان جهت واحد نقليهپيمانکاري  حسن جوان طزرقي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18391394/01/011394/12/29يكدستگاه خدرو سمندجهت واحد نقليهپيمانکاري  عباس خلعتبري10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18291394/01/011394/12/29يكدستگاه خدرو سمندجهت واحد نقليهپيمانکاري  ابوالفضل دلبري10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
19111394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405 جهت واحد نقليهپيمانکاري  مهدي صانعي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18211394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  وحيد كياني مهر10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18591394/01/011394/12/29يكدستگاه خدرو سمند جهت واحد نقليهپيمانکاري  علي كسكني10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18241394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  مجيد فدايي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18271394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  سيد ابوالفضل جلمباداني10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18951394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو پارس جهت واحد نقليهپيمانکاري  ياسر كرابي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18061394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  حسين عاطفي فر10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18121394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  محمد ابراهيم فرهادي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18141394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  مهدي سليماني10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18191394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  محمد مهدي حجتي نيا10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18221394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  عليرضا سليماني10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18301394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  ايمان احمدي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18331394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  محمد كلاته دولتي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18341394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  امين الله سليماني10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18461394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  برات الله صالحي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18481394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  عليرضا ميرچولي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18581394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  سيدعلي اصغر حسيني10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18651394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  احمدرضا جاويدنيا10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18851394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري  جواد احمدابادي10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18921394/01/011394/12/29يكدستگاه وانت مزدا جهت واحد نقليهپيمانکاري  حسين محمدي مقدم10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18781394/01/011394/12/29يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري  محمد مهري10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
154421394/01/011394/12/29اجام امور خدمات ساختمان شوراي شهرپيمانکاري  اسداله دروكي120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
18621394/01/011394/12/28يكدستگاه پژو 405جهت واحد نقليهپيمانکاري  محمد اسراري10,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
877371393/12/271394/03/27انتشار و فروش اوراق مشاركتمشاوره داود توكلي خانيكي955,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
864141393/12/241394/02/23پياده روسازي خيابان عطاملكعمرانيشرکت ارگ سازان اسرار 540,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
864701393/12/24 معبر سازي واجراي پارک حاشيه بلوار توحيد شهرعمرانيشرکت اسايش سازان فرزام 480,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
859151393/12/211393/12/29ساخت و نصب المان ايين هاي سنتي زني درحال آسيابخريد مريم نايبي پور65,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
855011393/12/201394/06/19مطالعات تقاطع هاي غير همسطحمشاوره  550,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
843331393/12/171394/04/16جدول گذاري بلوار هشت بهشتعمرانيآرمان سازه برديا (ارمان سازه برديا) 3,700,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
843391393/12/17 خريد كاروانسراي معمارزاده جهت طرح كوي گلستانخريد خانواده معمارزاده واگذاري كاروانسراي كوي گلستان27,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
831271393/12/121393/12/25ساخت و نصب المان نوروزيخريد هادي عارفي منش230,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
826681393/12/111394/02/11محوطه سازي پارك توحيد شهرعمرانيشرکت نماسنگ بيهق 900,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
822211393/12/091394/03/09تكميل محوطه سازي شهربازي پارك شهداي گمنامعمرانيشركت شايان دژ بارو 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
745711393/12/02 المان نوروزيعمراني خانم ميترا حامدي پور110,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
790131393/11/27 220سهم مشاع از212000سهم ششدانگ پلاک172 فرعي از 79فرعي از 7 اصلي بخش3 اقاي محمود بقايري با وکالت حسين بقايريخريد  99,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
783561393/11/261394/02/15امور ثبت نام و انجام امور اداري و پيگيري وصول درآمد ارزش افزوده سال 1387 و 1388پيمانکاري موسسه حسابرسي وخدمات مالي افق نگرش بيهق 100,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
787901393/11/251394/02/25اجراي طاق و ديوار سنتي كوچه سهرابعمراني كاظم واعظي مقدم185,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
556931393/11/201394/03/20احداث ايستگاه و آبنماي متمركز محور سلامتعمرانيشرکت اسکان ساز باستان 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
771101393/11/201393/12/25ساخت و نصب المان نوروزي پلخمانخريد حسن-علي طالبي -خسروجردي50,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
760101393/11/161394/01/16ديواركشي اداره راهعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
757271393/11/151393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريد آرزو اميريان فر115,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
757281393/11/151393/12/20ساخت و نصب المان نوروزي هدهد صباخريد محمد سعيدي فر85,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
757251393/11/151393/12/20ساخت و نصب المان نوروزي 93خريد محمد سعيدي فر190,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
758911393/11/151393/12/20ساخت المان نوروزيخريد كتايون شريفان85,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
753901393/11/141394/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريد سيروس احمدي مقدم75,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
755591393/11/141393/12/20ساخت و نصب المان نوروزي طرح مهرخريد امير باغاني57,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
753821393/11/141393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريد علي اكرمي200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
753601393/11/141393/12/20ساخت المان نوروزيخريد عليرضا ابباريكي165,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
743851393/11/121394/04/12بهسازي محور قوچانعمرانيشركت ساختماني طرح توسعه نما 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
743891393/11/121394/02/11مرمت و احيا خانه هنرمندانعمرانيشرکت انديشه سازان بيهق 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
744081393/11/121393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريد سيدحسن-ايمان انصاري يگانه-خسرواني-قرداد76932120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
813751393/11/111394/11/11مشاوره در زمينه مسائل كار و تامين اجتماعيمشاوره سعيد تجلي30,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
741691393/11/111394/02/11طراحي موزه فرهنگ و هنر شهرداري سبزوارمشاوره  185,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
742841393/11/111393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريد سحر ديواندري215,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
742581393/11/111393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريد سمانه ميرزاحسيني199,070,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
742521393/11/111393/12/20ساخت و نصب المان نوروزيخريد حسين كاظمي200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
727921393/11/06 72/06سهم مشاع از 165/56سهم ششدانگ پلاک يک فرعي از 167 اصلي بخش2 سبزوارتملک محمد صبوري فر432,360,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
763451393/11/011394/11/01انجام امور حقوقي دفتر سرمايه گذاريپيمانکاري  محمد رضا ناظري300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
763561393/11/011394/11/01انجام امور حقوقي دفتر سرمايه گذاري و ساير امور ارجاعيپيمانکاري  عليرضا كاظمي120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
686561393/10/211394/04/20پياده رو سازي خيابان رازيعمرانيشرکت ساختماني و تاسيساتي آريا آب شرق 5,980,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
666161393/10/14 تملک قسمتي از ششدانگ پلاک 1941 آقاي رحمت الله فشتنقي با وکالت اقاي اسمعيل حسن نژاد انارکي کد ملي 0790287420خريد اسمعيل حسن نژاد اناركي594,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
645441393/10/061394/03/06حمل و تخليه جدولپيمانکاري  حسن زرقاني200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
689181393/10/011394/12/29مشاور در امور اجرايي و اقتصادي و سرمايه گذاري و مشاركت در دفتر سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرستان سبزوارمشاوره محمد رضا خيرآبادي600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
633711393/10/011394/03/01نصب و راه اندازي دوربين هاي نظارتي ترافيكپيمانکاري شركت مهندسي تيواصنعت شرق 605,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
636581393/10/011393/12/29انجام امور تهيه و تنظيم مطالب جهت بروز رساني سايت شهرداريپيمانکاري  سمانه علي اکبري18,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
633701393/10/01 خريد دوربين هاي نظارت تصويريخريدشركت مهندسي تيواصنعت شرق 3,395,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
828751393/09/171394/02/17پروژه هاي تبليغاتي وروابط عموميپيمانکاري  قاسم سهيلي منش (قاصدك اسرار)600,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
606111393/09/171394/02/17پياده رو سازي خيابان فرهنگيانعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 3,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
592801393/09/111394/01/11اجراي پياده رو سازي بعثتعمرانيشرکت ارگ سازان اسرار 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
521881393/09/101394/01/10پياده رو سازي غرب بلوار امام رضا (ع)عمرانيشرکت اسکان ساز باستان 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
584241393/09/081394/01/08پياده رو سازي خيابان رازي غربيعمرانيشركت اساس تجارت شفق 2,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
565821393/09/011394/09/01رهنمشاركتيموسسه خيريه سازندگان فرداسبزوار يك 150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
587911393/09/011393/12/25ساخت مجسمه فردوسيخريد هادي عارفي منش500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
584431393/09/011393/08/30قرارداد تامين نيروخدماتيشرکت صبورگستر بيهق 6,963,491,700شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
546391393/08/251394/01/24تكميل ورودي پارك شهداي گمنامعمرانيشرکت پارسا 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
521961393/08/181393/12/18پياده رو سازي شهرك جهادعمرانيشركت سپهر نماي پرشين (آسفالت) 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
526721393/08/171394/02/17محوطه سازي و تكميل آبنماي مركزي پارك شهداي گمنامعمرانيشرکت خدماتي عمراني اب وخاک کهن اسرار 3,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
836311393/08/151394/08/15انجام كليه اقدامات در جهت مستند سازي برنامه ها پروژه هاي سكونتگاه هاي غير رسميپيمانکاري  نازنين- صديقه نايب يزدي -رجبي360,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
521271393/08/14 خريد سهام واقع در مسير از 218سهم مشاع از ششدانگ پلاک136فرعي از 5 اصلي به نام خانم عفت زماني و داراي پرونده حقوقي92/1480خريد  157,176,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
517831393/08/111394/02/11پياده رو سازي خيابان پاسدارانپيمانکاري شرکت بناراد بيهق 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
512061393/08/101393/12/10پياده رو سازي خيابان آرمانعمرانيشركت وثاق گستر كيميا 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
499321393/08/041396/08/04خريد بلوكفروششرکت اسکان ساز باستان 1,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
520241393/08/011393/12/29انجام امور برنامه GIS و ساير امور ارجاعيپيمانکاري  جعفر حجتيان40,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
482681393/07/291393/11/29جدول گذاري 35 متري بوتان گازعمرانيشركت سايبان گستر اسرار 3,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
471571393/07/241393/10/24پياده رو سازي خيابان عظيميانعمرانيشرکت پاياسازه اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
471551393/07/241393/10/24محوطه سازي پاركينگ جنب جايگاه نماز جمعهپيمانکاري شرکت پاياسازه اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
482561393/07/191394/01/18طراحي الگوي سالنامه آماري 1393 شهرداري سبزوارمشاوره  80,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
449001393/07/161394/01/15طراحي شهري در محدوده كمربند شرق سبزوار با رويكرد اقتصادي ، تفريحي، فرهنگيمشاورهرياست محترم دانشگاه حكيم سبزواري 400,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
444541393/07/141394/07/13انجام امور پشتيباني و رفع مشكلات نرم افزار اداري مالي galexپيمانکاري داده پردازان رسام لوتوس 180,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
438871393/07/121393/11/30خريد المانپيمانکاري  سيدحسن-ايمان انصاري يگانه-خسرواني-قرداد76932499,750,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
445561393/07/101394/01/09حسابرسي سال 1392ساير  145,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
420171393/07/051393/11/05پياده رو سازي نيستان و بوستانعمرانيشركت فني ومهندسي شايسته سازان خراسان 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
420671393/07/051393/09/05اجراي پل سواره كال عيدگاهعمرانيشركت مهندسي دلتا گستر شرق 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
601581393/07/011397/06/31اجراي طرح پژوهشي مديريت بحران و كاهش آسيب پذيري مخاطرات طبيعي سبزوارپژوهشيرياست محترم دانشگاه حكيم سبزواري 450,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
410411393/07/011393/11/01پياده رو سازي خيابان محقق جنوبي و خيابان خرمشهرعمرانيشركت فني مهندسي مهران بتن بجنورد 2,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
396611393/06/261393/10/24پياده رو سازي خيابان سجادعمرانيشرکت راهسازي و ساختماني اساس سازه شمس 2,500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
385541393/06/23 اجراي کارشناسي تهيه نقشه پلاک 10968-10815-11713خدماتي سيد عباس سجادي منش15,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
382891393/06/221393/10/22پياده رو سازي خيابان عطاملك جنوبيعمرانيشرکت ارگ سازان اسرار 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
381151393/06/201393/09/20احداث كانال و جدول گذاري روبرو آموزشكده امام خميني(ره)عمرانيشركت مهندسي دلتا گستر شرق 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
381581393/06/201393/08/20اجراي ديوار پيرامون ساختمان موزه شهرداريعمرانيشركت عمراني بنيان ساروج پارت 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
379551393/06/191393/11/19اجراي منبع 1000 متر مكعبي ذخيره آبعمرانيشركت عمران ابرار بيهق 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
379521393/06/191393/10/19پياده رو سازي خيابان سلمان فارسيعمرانيشركت ثمين راه اسرار 1,900,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
379571393/06/191393/10/19كف سازي كال عيدگاهعمرانيشركت عمران ابرار بيهق 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
356111393/06/091393/08/09ساخت كامل آبخوري هاي سطح شهرعمرانيشركت اساس تجارت شفق 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
351691393/06/081393/12/08تهيه و تدوين برنامه ميان مدت راهبردي شهرداري سبزوارمشاورهمدير محترم موسسه تحقيقات - اموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي 430,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
329571393/05/281393/11/28تكميل پارك بهشتعمرانيشركت فني ومهندسي شايسته سازان خراسان 4,373,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
320631393/05/251393/11/25جدول گذاري بلوار هشت بهشتعمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 5,060,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
302441393/05/161393/10/16حمل و بارگيري جدولپيمانکاري  حسن زرقاني200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
305651393/05/011394/04/31نقشه برداري سطح شهرپيمانکاري  مصطفي عسكري500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
329181393/05/011394/04/31امور نظافت و رفت و روب منطقه يكخدماتي  41,506,375,608شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
329731393/05/011394/04/31انجام امور نظافت و رفت و روب منطقه دوخدماتيشرکت خدماتي گلستان شرق سربدار 36,251,882,796شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
416611393/05/011393/12/29توزيع مرسولات پستيپيمانکاري  علي تقي زاده نداف200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
612511393/04/311394/05/01وكالت در دعاوي شهرداري، طرح و تعقيب دعاوي حقوقي شهرداريپيمانکاري  سيد احمد حسيني مشاور504,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
262381393/04/261393/10/26الگوي محله بندي شهر سبزوارمشاورهدانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار 250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
258601393/04/161394/04/16پشتيباني سيستم و رفع اشكالات مربوط به سخت افزاري و نرم افزاريخدماتيشرکت داده ساز اسرار 264,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
207461393/04/071393/10/07اجراي جدول گذاري معابر سطح شهرعمراني علي اصغر حسن ابادي پيمانكارجدول500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
202741393/04/041393/07/04پيمان مديريت اجراي پروژه هاي توسعه معابر شهريعمرانيسازمان خدمات موتوري 30,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
196191393/04/021393/06/02حفر كانال و لوله گذاري خط گاز و آب ترمينالعمرانيگروه تاسيساتي البرز 270,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
438861393/03/231394/03/23اجاره سالن ورزشي حجاب هيات بدمينتوناجارهسالن حجاب 24,250,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
169041393/03/21 پياده رو سازي وجدولگذاري خيابان طالقاني وپارک ارمعمرانيشركت پاياسازه سربداران 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
265821393/03/171394/03/17نماينده شهرداري در انجام امورات و مكاتبات مابين شهرداري و شوراي اسلامي شهرپيمانکاري  محمود آرمان پور120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
133311393/03/051393/06/05تكميل سوله ترافيك و تاسيسات سولهعمرانيشرکت جهان سازان سربداران 310,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
147101393/03/05 خريد و تصرف قسمتي از ششدانگ پلاك 729 فرعي جدا شده از 193 فرعي از سه اصليخريد حسن مشتاقي684,850,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
234611393/02/231394/02/23انجام امور تايپ و تكثيرپيمانکاري  مرضيه زارع جزندري24,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
75781393/02/131393/04/13جدول گذاري صالح آباد و چهارراه موتور فروش هاعمراني حسين بخت500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
666431393/01/011393/12/29پشتيباني نرم افزار صنفي و پسماندپيمانکاري  مهدي دلبري48,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
11393/01/01 فاقد قراردادساير  0شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
795581392/12/241393/05/24مطالعات تقاطع هم سطح و غيرهمسطح ميدان سربدارانمشاورهمهندسين مشاور بهران ترافيک 680,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
780711392/12/181393/03/18محوطه سازي ولکه گيري معابر سطح شهرعمراني حسين بخت300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
737841392/11/301393/02/30سفال چيني ديوار شهربازيعمرانيشرکت اشيانه سبزوار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
718391392/11/23 خريد وتصرف از ششدانگ پلاک 1738 فرعي جدا شده از 27 فرعي از 6 اصلي خيبان فقيه سبزواري 18 متري فاضلخريد كبري محمدي كلاته بياتي543,600,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
706331392/11/16 جبران خسارت ششدانگ پلاک3430 فرعي جدا شده از يک يک فرعي از 6 اصلي بخش 3 مزرعه کلوت معروف به باغ علويتملک احمد معيني نسب415,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
658751392/10/251393/01/25محوطه سازي آرامستان جديدعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
621271392/10/041392/12/04محوطه سازي پارك طبرسي-تكميا ساختمان اداري ارامستانعمرانيشرکت پاياسازه اسرار 120,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
613351392/09/201393/09/19حمل و دفن زبالهپيمانکاري   300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
562901392/09/061392/12/06كف سازي باغ ايراني فاز 2عمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
555681392/09/041392/12/09اجراي آيلند بلوار محور توحيد شهر(دانشگاه حكيم)عمراني سيدمحمد سيدابادي500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
533471392/08/251392/10/25احداث پارك خطي كال عيدگاهعمرانيبانيان بناي اسرارثبت3312 300,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
492831392/07/161393/07/15خدمات رفت و روب و نظافت ترمينالخدماتيشرکت خدماتي پاکدشت بيهق 1,105,748,600شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
415041392/06/261392/09/26اجراي ايستگاه انتهاي مسير سلامتعمرانيشرکت اسکان ساز باستان 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
394501392/06/181392/10/18اجراي پياده رو سازي و جدول گذاري خيابان طالقاني و پارك ارمعمراني حسين بخت1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
394671392/06/181392/09/18تسطيح محوطه ارامستان خيرابادعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
372701392/06/061392/10/06اجراي جدول گذاري 35 متري بوتان گازعمراني حسين بخت1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
330151392/05/211392/11/21پياده رو سازي و جدول گذاري خيابان پاسدارانچعمرانيشرکت بناراد بيهق 6,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
326061392/05/171392/09/17پياده رو سازي و جدول گذاري چهار راه فرودگاه تا كمربندي جنوبعمرانيشرکت بانيان برج بي نظير 1,998,500,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
294401392/05/031392/08/03محوطه سازي آرامستان خيرآباد(بهشت رضوان)عمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
289651392/05/011392/08/01پياده روسازي وسنگفرش خيابان نيستانعمرانيشرکت اتي اسکان بيهق 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
255401392/04/191392/08/19پياده روسازي بلوار امام رضا (ع)عمرانيشرکت پارسا 200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
25551-921392/04/191392/07/19احراي پي دستگاه اسكيت در شهربازي پارك شهداي گمنامعمرانيشرکت اشيانه سبزوار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
220481392/04/051392/10/05اجراي عمليات محوط سازي وبلوک فرش پارک انتهاي راه دلقندعمرانيشركت زيبا سازان 625,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
184871392/03/181392/06/18ساخت منبع بتني باغ ايرانيعمرانيشركت مهندسي فراراه گستراسرار 730,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
177091392/03/13 نصب پل عابر پياده توحيد شهرعمرانيشركت ارام صنعت شرق ثبت38902 1,036,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
167281392/03/091392/05/09زيرسازي و پخش و كوبيدن اسفالتعمراني حسين يوسفي200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
160901392/03/081392/06/08احداث المان رسالتعمرانيشرکت بناراد بيهق 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
94381392/03/011392/06/01اجراي عمليات احداث پارک محله نقابشکعمراني  500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
208961392/02/251392/12/25خريد مجسمه ابولفضل بيهقي و عطاملك جوينيخريد هادي عارفي منش1,340,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
106581392/02/221392/05/22اجراي آيلند كشاورزعمرانيشرکت کهن اب بيهق 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
103571392/02/191393/02/19انجام خدمات مشاورهمشاوره  250,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
79091392/02/10 پيرو قرارداد 1/43690-91/10/28 در خصوص تهاتر بدهي با مغازه پاساژقرارداد مصالحه علي شجاع نيا16,018,946,453شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
58671392/02/011392/01/04اجراي عمليات پل وجدولگذاري حاشيه کمربندي جنوبيعمرانيشرکت اتي اسکان بيهق 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
23491392/01/011393/04/31خدمات رفت و روب منطقه شمال شرق و توجيد شهرخدماتيشرکت خدماتي نگين پبشرو کاشمر 17,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
606651391/12/26 بهسازي محوطه سازي وآبنماي المان کوزهعمرانيشرکت اسکان راد 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
191391/12/19 جبران خسارت قطعه 15 از پلاک483 از 162 اصلي بخش3تملک ابراهيم سردهي1,518,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
75661391/12/051392/03/05سفال چيني ديوار محوطه شهربازي پارك شهداي گمنامعمراني اسماعيل مقيسه500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
548721391/12/011392/03/01پياده رو سازي مسير سلامتعمراني حسين بخت1,490,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
533361391/12/011392/02/01زيرسازي و پخش و كوبيدم اسفالتعمراني حسين يوسفي150,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
548651391/12/011392/02/01محوطه سازي پارك محله حافظعمرانيشرکت بناگستربيهق 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
506131391/11/101392/02/10محوطه سازي آرامستان جديدعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
459871391/11/071392/03/07احداث ساختمان نقليه آرامستانعمرانيشرکت ساختماني تيزرون بتن 1,470,643,750شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
454731391/11/041392/05/03محوطه سازي باغ ايرانيعمرانيشرکت پارسه گستر اژينه 5,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
453441391/11/011392/03/01اجراي لبه سازي وکف سازي مسير سلامتپيمانکاري شرکت اسکان ساز باستان 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
410971391/10/181392/04/18تهيه وطراحي مطالعات 5پارک شهر سبزوارمشاورهمهندسان مشاور فضا زيست شرق 950,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
380891391/10/05 جبران خسارت 46/02 مترمربع از پلاک 10062 جدا شده از 137 مزرعه عميد آبادتملک قدرت اله نجم ابادي598,260,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
348131391/10/011392/02/01محوطه سازي پارك راهنماييعمرانيشرکت شهر گستر اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
351311391/10/011391/12/29جدول گذاري و بلوك فرش معابر سطح شهرعمرانيشرکت شهر گستر اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
365131391/09/301392/01/30اجراي آبرو محور سديد به افچنگعمرانيشرکت پاياسازه اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
288971391/09/011391/12/01اجراي لبه سازي وكف سازي مسير سلامتعمرانيشرکت اسکان ساز باستان 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
266971391/08/151391/11/15محوطه سازي فاز 1 باغ كودك طبرسيعمرانيشرکت پاياسازه اسرار 50,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
242431391/07/261391/10/25محوطه سازي پارك محله بلوك 5 توحيد شهرعمرانيشرکت شهر گستر اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
242391391/07/151391/10/14محوطه سازي پيرامون المان دكتر شريعتي و شهداي هسته ايعمرانيشرکت بناراد بيهق 1,200,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
199831391/06/25 جبران خسارت 53/37 مترمربع از ششدانگ 9880 و 32/22مترمربع از ششدانگ پلاک 9881 فرعي از 2اصلي مفروز از 5521بخش12تملک حسين علي ابادي1,711,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
164441391/06/011396/09/01كف سازي مسير سلامتعمرانيشرکت اسکان ساز باستان 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
140001391/05/011391/11/01محوطه سازي پارك بلوك 5 توحيد شهرعمراني امير پاكزاد500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
150461391/05/011391/08/01احداث ساختمان نگهباني پاركينگ خودرو هاي سنگينعمرانيشرکت پاياسازه اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
136091391/04/21 محوطه سازي پارک ارمغانعمراني  1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
73891391/03/051391/08/05جدول گذاري و بلوك فرش معابر سطح شهرعمراني امير پاكزاد500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
65891391/02/301391/06/30اجراي ديوار سازي كال عيدگاهعمرانيشرکت عمران پيام شرق 2,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
58161391/02/251391/06/25ساخت ساختمان اداري آرامستانعمرانيشرکت پاياسازه اسرار 500,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
13091391/01/22 جبران خسارت 73/6مترمربع از 110/74مترمربع پلاک 52فرعي از 5اصلي بخش3تملک طاهره قلعه نوي47,052,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
304261390/11/251391/02/24اصلاح ميدان دانشگاه ، اجراي آيلند حميد سبزواري و اصلاح هندسي چهارراه دانشگاهعمرانيشرکت بناراد بيهق 1,490,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
229191390/09/23 اصلاح هندسي دو مورد تقاطع در مسير کمربندي جنوب شهر سبزوارعمرانيشركت نگين برج مشهد 3,000,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
151311388/08/241389/06/24مطالعات ساماندهي تابلووتبليغات شهري شهر سبزوارمشاوره  180,000,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
276111387/09/231388/09/23مطالعات و نوسازي بافت حريم امام زاده شعيبمشاوره  496,800,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم
283081387/09/21 مطالعات و طراحي مجتمع فرهنگي گردشگري حاج ملا هاديمشاورهشركت طرح وتدوين پارت پويا 407,250,000شهرداري مرکزي مشاهده ضمائم